finn-angol fordítás erre a szóra: päättäväisyys

FI

"päättäväisyys" angol fordítás

FI päättäväisyys
volume_up
{főnév}

päättäväisyys
Arvoisa herra puhemies, minua ilahduttaa herra Tomlinsonin päättäväisyys parlamentin jäsenten nauttimien etuuksien ja kulukorvauksien suhteen.
Mr President, I welcome Mr Tomlinson's decisiveness with regard to Members' privileges and expenses allowances.
Visiossa yhdistyvät poliittinen rohkeus, kunnianhimo sekä toteutettavuus ja uskottavuus, jopa päättäväisyys, mikä on melkoinen urotyö.
Vision has been coupled with political courage, ambition with feasibility, credibility and - no small feat - decisiveness.
Puheenjohtaja Balkenende tietää voivansa luottaa siihen, että päättäväisyys saa parlamentin jäseniltä ja myös minulta täydelliseen luottamuksen ja tuen.
Mr Balkenende knows that, in terms of decisiveness, he can count on the complete confidence and support of MEPs, myself included.
Epätoivosta syntyvät kuitenkin ratkaisu, päättäväisyys ja toivo.
Yet out of despair comes resolution, determination and hope.
Kaikkein tärkeintä on päättäväisyys ja kansalaistemme tuki tavoitteiden saavuttamiseksi.
The most important thing is our determination and the support of our citizens in meeting them.
Tämä päättäväisyys on palkittu runsain käsin.
That determination has been handsomely rewarded.
päättäväisyys (és: kirjain, merkki, luonne, luonteenpiirre)
Ja sen nimi, Päättäväisyys, muistuttaa meitä siitä luonteenlujuudesta, jota vaaditaan ei vain maan johtamiseen vaan myös merkityksellisen elämän elämiseen.
And its name, Resolute, is a reminder of the strength of character that's required not only to lead a country, but to live a life of purpose, as well.
päättäväisyys
päättäväisyys
päättäväisyys (és: ratkaisu, päätös, ratkaiseminen, erottaminen)
Epätoivosta syntyvät kuitenkin ratkaisu, päättäväisyys ja toivo.
Yet out of despair comes resolution, determination and hope.

Példamondatok a(z) "päättäväisyys" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTurvallisuus, päättäväisyys ja vastuun osoittaminen ovat ryhmälleni kolme mittapuuta.
Safety, decisive action and accountability are the three benchmarks for my group.
FinnishMissä on ahkeruus ja päättäväisyys, jotta saavutetaan todellisia tuloksia?
Where is the application and the resolve to achieve some real results?
FinnishEdellisissä kriiseissä joidenkin päättäväisyys mureni nopeasti.
In previous crises, the resolve of some has quickly crumbled.
FinnishViikonloppuna osoitettu päättäväisyys on muutettava toiminnaksi.
The weekend's decisive tone has to translate into action.
FinnishLuottamusta lisäävät vain päättäväisyys ja rohkeus toteuttaa pelottomasti sääntelytoimia Euroopan tasolla.
It is only resolve and the courage to take bold regulatory action at European level that build confidence.
FinnishOsapuolten päättäväisyys ei ole ollut koskaan yhtä luja.
Never have the parties been so determined.
FinnishRahaston perustaminen ei saa merkitä sitä, että päättäväisyys IMO:n piirissä tehtävään laajempaan ratkaisuun pienenisi.
Setting up the fund must not mean reducing willingness to achieve a wider solution under the auspices of the IMO.
FinnishSopimus voi kuitenkin vain tarjota oikeat edellytykset, mutta myös tahto ja päättäväisyys jatkaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ovat olennaisia.
A treaty, however, can only create the right conditions, and the will and vigour to pursue a common foreign and security policy are essential too.
FinnishRanskan, Saksan ja Venäjän diplomaattinen päättäväisyys antaa ajattelemisen aihetta Yhdistyneen kuningaskunnan ja jopa Yhdysvaltain poliittisille päättäjille.
The diplomatic resolve of France, Germany and Russia may give the politicians of the United Kingdom, and even those of the United States, pause for thought.
FinnishNäiden reaktioiden päättäväisyys ja nopeus osoittavat, että alue on varustautunut entistä paremmin kohtaamaan rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuistumisen haasteet.
These rapid and resolute reactions show that the region is better equipped than in the past to meet the challenges of the globalisation of financial markets.