finn-angol fordítás erre a szóra: päätöksenteko

FI

"päätöksenteko" angol fordítás

FI päätöksenteko
volume_up
{főnév}

Halutaanhan toki, että eurooppalainen päätöksenteko muodostuu avoimeksi.
After all, we want to move towards a transparent form of European decision-making.
Päätöksenteko riippuu ennen kaikkea hallitusten välisestä konsensuksesta.
Decision-making will mainly depend on consensus among governments.
Tällä hetkellä yleinen päätöksenteko tapahtuu komission ja neuvoston välillä.
Today common decision-making takes place between the Commission and the Council.
päätöksenteko
Päätöksenteko riippuu ennen kaikkea hallitusten välisestä konsensuksesta.
Decision-making will mainly depend on consensus among governments.
Selkeä päätöksenteko helpottaa vakaussopimuksen täytäntöönpanoa.
The implementation of the Pact benefits from clear decision-making.
Kaikki unionin päätöksenteko ja lainsäädäntö koskettaa urheilua.
All the Union's decision-making and legislation affects sports.
päätöksenteko
Päätöksenteko riippuu ennen kaikkea hallitusten välisestä konsensuksesta.
Decision-making will mainly depend on consensus among governments.
Selkeä päätöksenteko helpottaa vakaussopimuksen täytäntöönpanoa.
The implementation of the Pact benefits from clear decision-making.
Kaikki unionin päätöksenteko ja lainsäädäntö koskettaa urheilua.
All the Union's decision-making and legislation affects sports.
päätöksenteko
Tämän takia on ratkaisevan tärkeää varmistaa maltillinen finanssipoliittinen päätöksenteko.
For this reason, ensuring prudent fiscal policy-making is key.
Tässä suhteessa poliittinen päätöksenteko ja päätösten täytäntöönpanoa koskevat säännöt ovat kaikkein tärkeimmällä sijalla.
In this direction, policy-making and the rules for applying policy are of paramount importance.
Komitologiamenettely on perusteltu, ja sillä on korvaamaton asema päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessissa.
Comitology is justifiable and has an irreplaceable role within the policy-making and law-making process.

Példamondatok a(z) "päätöksenteko" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishJos luovutamme näissä asioissa päätöksenteko-oikeuden EU:lle, mikä on seuraava askel?
If we hand over the right to decide on these matters to the EU, what is the next step?
FinnishMitä suuremmat unionin eroavaisuudet ovat, sitä vaikeammaksi päätöksenteko muodostuu.
The more disparate the Union becomes, the more difficult it will be to take decisions.
FinnishTehokas päätöksenteko voi säästää myös rahaa, kuten jäsen Jean Marie Beaupuy totesi.
Effective decisions, which as Mr Beaupuy said, could even save us money.
FinnishToinen ongelma: vetoomusten käsittelynopeus ja niitä koskeva päätöksenteko.
The second problem I would like to mention concerns swift and decisive action on petitions.
FinnishEuroopan unioni tarvitsee nyt päätöksenteko- ja toimintavälineitä.
Our Union now needs the tools for making decisions and taking action.
FinnishTällä kertaa kysymyksessä on varainhoitovuosi 1998, ja päätöksenteko on erityisen vaikeaa.
This time, the discharge pertains to the 1998 budget, and it is a particularly hard nut to crack.
Finnishpäätöksenteko, johon kunkin maan keskuspankin pääjohtaja
basis by the governors of the countries' central banks together with the six
FinnishHaluan sanoa tämän erittäin selkeästi: keskustelu ja päätöksenteko 27 valtion kesken on voimavara.
Let me say this very clearly: discussing and taking decisions at 27 is a source of strength.
FinnishToiseksi: miksi päätöksenteko on viivästynyt?
And secondly: what is the reason for this delay in the taking of decisions?
FinnishJos näitä aloja koskeva päätöksenteko siirretään yhteisön tasolle, kansalaisten valvontaa vaikeutetaan edelleen.
Now, by communitarising these sectors, control by the people would be made even more difficult.
FinnishMitä yhtenäisemmältä EU näyttää, sitä pienempi on riski, että turvallisuusneuvoston päätöksenteko jumiutuu.
The more visible the EU's unity, the smaller the risk of a permanent blockade in the Security Council.
FinnishAsian ydin on toki siinä, että liikennepoliittinen päätöksenteko on ollut viime vuosina pysähdyksissä, kahdesta syystä.
The central issue is that in recent years transport policy proposals have been blocked, for two reasons.
FinnishSen päätöksenteko on saattanut tuntua hitaalta.
It may have appeared slow to take decisions.
FinnishYksi syistä on nähtävissä siinä, että päätöksenteko tapahtuu yksimielisyysperiaatteen mukaan ja todella hitaasti.
One reason is that it operates according to the unanimity principle and the principle of the lowest common denominator.
FinnishOn monia kysymyksiä, jotka liittyvät muukalaisvihaan ja rasismiin, mutta niitä koskeva päätöksenteko pitää jättää paikallisille yhteisöille.
There are many issues related to xenophobia and racism, but these must be dealt with by the local communities.
FinnishToinen keskeinen kysymys on, voivatko kansalaiset tunnistaa itsensä Euroopan unionissa, jossa päätöksenteko tapahtuu kaukana heistä.
Another important question is whether people can identify with a European Union in which decisions are taken at such a distance.
FinnishPäätöksenteko kuuluu komissiolle, ja jos jokin näistä tarkistuksista hyväksytään, ainoa seuraus on, että koko mietintö kaatuu.
It is the Commission that has to decide and if one of those amendments is adopted the only result will be that whole report would fall.
FinnishErityisesti on huomattava, että päätöksenteko neuvostossa määräenemmistöllä ei välttämättä aina tuota toivottua tulosta.
In particular, there is a need to recognise that taking decisions by a qualified majority in the Council may not always have the desired effect.
FinnishSe ei onnistu, jos kaikki päätöksenteko jätetään politiikoille ja ihmiset luulevat, että valtion tehtävänä on huolehtia siitä, mikä on mennyt vikaan
It is no good leaving everything to politicians and letting people think that the State will right all the wrongs.
FinnishMinulla ei ole mitään Euroopan parlamentin päätöksiä vastaan, koska päätöksenteko on teidän tehtävänne ja sen mukaan teidän on toimittava.
I do not have any problem at all as to what the European Parliament decides, because that is your job and that is what you must do.