finn-angol fordítás erre a szóra: osuva

FI

"osuva" angol fordítás

FI osuva
volume_up
{melléknév}

osuva (és: sopiva, oleellinen)
osuva (és: onnistunut)
Lopuksi katson, että nimi "Erasmus Mundus" on erityisen osuva, sillä se antaa ohjelmalle laajemman ulottuvuuden suosimatta minkään jäsenvaltion kieltä.
Lastly, the name 'Erasmus Mundus' is particularly felicitous, because it gives the programme a more global dimension without favouring the language of any Member State.
osuva (és: terävä)
Talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö on erittäin osuva ja tasapainoinen arvio tärkeimmistä haasteistamme.
The report of the Committee on Economic and Monetary Affairs is a very incisive and balanced assessment of the main challenges before us.
osuva (és: sopiva)
Mielestäni hänen toteamuksensa oli oikein osuva.
(ES) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur, Mr Fernandes, and I would thank Mr Gerbrandy for what he has just said, which I consider most opportune.
Eräs huomattava afrikkalainen johtaja teki hyvin osuvan huomautuksen.
A prominent African leader made a very pertinent comment.
Jacques Delorsin 12 vuotta sitten antama lausunto on osuva vielä nykyäänkin sikäli kuin Välimeren alue kohtaa meitä kaikkia uhkaavia vaaroja.
Mr Delors' statement made 12 years ago is still pertinent today insofar as the Mediterranean confronts dangers that face us all.
(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella lämpimästi jäsen Kinnockia kriittisestä mutta mielestäni kuitenkin erityisen osuvasta mietinnöstä.
(NL) Mr President, I should like to warmly congratulate Mrs Kinnock on a critical, but as I see it, particularly pertinent report.

Példamondatok a(z) "osuva" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishAfrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
FinnishJäsen Hautalan kysymyksen sanamuoto oli osuva, ja mekin haluaisimme siihen vastauksen.
Mrs Hautala' s question was very well put and we also would like an answer to that.
Finnish"Sanus per aquam" (terveyttä vedestä) on erittäin osuva roomalainen sanonta.
‘Sanus per aquam’ (health through water) is a very relevant Roman saying.
FinnishMietintö onkin osuva ja arvokas panos ympäristömerkkiä koskevaan keskusteluun.
In fact, the report is a fitting and valuable contribution to the debate on eco-labelling.
FinnishOlen äärimmäisen kiitollinen hänelle siitä, sillä se on osuva ja laaja-alainen.
I am extremely grateful to him for it, it is apt and comprehensive.
FinnishSiteeraan Dantea, ja niin paljon kuin se minua surettaakin, mielestäni sitaatti on osuva.
I am quoting Dante, and, much as it pains me, I feel that the quotation is appropriate.
FinnishEteläafrikkalaisen Zindaka Sibekon ICASA-konferenssissa esittämä huomautus oli osuva.
The comment made by the South African Zindaka Sibeko during the ICASA conference was telling.
FinnishMietinnön ajoitus on osuva. Kiitän esittelijä Breyeria siitä.
This is a most timely report, on which I should like to congratulate Mrs Breyer.
FinnishTässä yhteydessä ilmaisu "eläkkeiden aikapommi" on todella osuva.
So, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
FinnishJäsen Maes, minun on kuitenkin todettava, ettei valitsemanne esimerkki ollut erityisen osuva.
I must say, however, Mrs Maes, that the example you chose was not a particularly apt one.
FinnishTässä mielessä kuvailunne on kenties ainakin tässä asiassa osuva ja symbolinen.
To this extent, the picture that you painted is probably fair and symbolic, on this point in any case.
FinnishOlen iloinen tästä mielipiteestä, joka on mielestäni varsin oikeaan osuva.
I welcome this comment, which I believe is absolutely correct.
FinnishOsuva kuva Venäjän virallisesta suhtautumisesta ydinturvallisuuden kiireellisiin kysymyksiin.
This is a striking example of Russia' s official stance in urgent matters of nuclear safety.
FinnishSe vaikutti tahdittomalta, mutta vertaus oli itse asiassa täydellisen osuva.
That sounds like a gaffe but actually his aim was perfect.
FinnishSe on osuva luonnehdinta ja kaikki päätelmät on tehtävä sen perusteella.
This is the right word to describe them and all concomitant conclusions should be drawn from that.
FinnishElintarvikeyritysten rekisteröintiä koskeva vaatimuskin on oikein osuva.
The call for all food businesses to be registered is also apt.
FinnishYhdysvaltojen vastaus syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen oli suora ja osuva.
The response from the United States after the events of 11 September was direct and straight to the point.
FinnishKyllä, jäsen Evans, mielestäni äsken ehdottamanne suuntainen aloite olisi varsin oikeaan osuva.
Yes, Mr Evans, I feel an initiative of the type you have just suggested would be entirely appropriate.
FinnishArvoisa puhemies, tämänpäiväisen keskustelun ajankohta on erittäin osuva.
Mr President, today's debate is extremely timely.
FinnishEdelläni puhuneen kollegan vertaus hieman omituisiin avioliittovalmisteluihin on tässä aivan osuva.
The comparison drawn by the previous speaker about the rather bizarre marriage of convenience is very apt.