finn-angol fordítás erre a szóra: muuttoliike

FI

"muuttoliike" angol fordítás

FI muuttoliike
volume_up
{főnév}

muuttoliike (és: vaellus, muutto, migraatio)
. – Arvoisa puhemies, muuttoliike on kansainvälinen ilmiö.
. – Mr President, migration is an international phenomenon.
Voin englantilaisena sanoa teille: hyvin hallinnoitu muuttoliike?
As an Englishman, I can tell you: managed migration?
Työvoiman muuttoliike lisääntyy jatkuvasti paitsi maailmanlaajuisesti myös EU:n sisällä.
The migration of labour is continuing to grow, not only at global level, but within the EU as well.

Példamondatok a(z) "muuttoliike" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishEnergiaturvallisuus, muuttoliike ja terrorismin torjunta ovat kaikki keskeisiä asioita.
Energy security, immigration and counter-terrorism are all core issues.
FinnishHeidän lupaustensa turhuutta havainnollistaa kuitenkin parhaiten EU:n sisäinen muuttoliike.
But it is internal EU immigration that really demonstrates the futility of their promises.
FinnishNe ovat meille ratkaisevan tärkeitä sellaisilla ydinaloilla kuin turvallisuus, muuttoliike ja energia.
They are crucial to us in key fields such as security, immigration and energy.
FinnishArvoisa puhemies, muuttoliike maahamme johtui alun perin työpaikan perässä tulevista maahanmuuttajista.
Madam President, initially, immigration in our countries was mainly labour immigration.
FinnishToinen lisääntyvien menojen luokka on muuttoliike.
So this type of expenditure is conducive to growth and jobs.
FinnishMaaseudulla kaikki toiminnot ovat romahtaneet, aavikoituminen etenee ja väestön muuttoliike kaupunkeihin kiihtyy.
In rural areas, all activities have collapsed, desertification is progressing and the population exodus is speeding up.
FinnishOn mahdollista, että alueelta pois päin suuntautuva muuttoliike, joka oli jo kääntynyt hienoiseen laskuun, lähtee uuteen kasvuun.
Further emigration from this region, which, prior to the crisis, was experiencing a slight upturn, is to be feared.
FinnishViime vuosina Euroopan muuttoliike on ollut pääosin sisäistä. Tarkoitan, että ihmiset ovat liikkuneet pääasiassa Euroopan rajojen sisällä.
Over recent decades, most immigration in Europe has been internal, by which I mean people in Europe have been moving within its borders.
FinnishPohjois-Euroopasta etelään suuntautuva muuttoliike aiheuttaa paineita kestävälle kehitykselle, samoin kuin maahanmuutto Afrikasta.
The emigrations we have from North to South in Europe are creating stress in terms of sustainable development, just like the African emigrations.
FinnishNäiden ihmisten läsnäolo ja maihimme suuntautuva muuttoliike muistuttavat Eurooppaa siitä, että sen porttien ulkopuolella vallitsevat kurjuus ja kriisitilanteet.
Their presence, their exodus towards our countries reminds Europe that poverty and crises are rife on its doorstep.
FinnishNäitä kysymyksiä ovat muun muassa energia, terrorismin vastainen taistelu, väestörakenne ja muuttoliike, taloudellinen kehitys ja rikollisuuden torjunta.
Energy, the fight against terrorism, demography and immigration, economic development and the fight against crime are some of these issues.
FinnishNäitä ongelmia ovat infrastruktuurin puuttuminen, ylimääräisistä kuljetuskustannuksista johtuvat korkeat hinnat, korkeat energianhinnat sekä muuttoliike.
These include a lack of infrastructure, higher prices caused by additional transport costs, higher energy costs, emigration and immigration.
FinnishArvioissa on yleisesti päädytty siihen, että muuttoliike uusista jäsenvaltioista nykyisiin 15 jäsenvaltioon jää todennäköisesti melko pieneksi.
The overall conclusion of these analyses is that mobility from the new Member States to the current 15 Member States is likely to remain rather limited.
FinnishTodellinen vastaus on vahva kehitysapupolitiikka, voimakas politiikka, joka avaa uusia mahdollisuuksia valtioissa, joista muuttoliike on lähtöisin.
The real answer lies in strong development policies, very forceful policies that open up prospects in the countries in which the migratory flows originate.
FinnishAsia, joka on varmasti paljon tärkeämpi poliittisesti kuin talousarvion kannalta, kuten Markus Ferber aivan oikein sanoi, on muuttoliike.
One point that is certainly much more important in political terms than in budgetary terms is, as Markus Ferber has quite rightly said, the issue of immigration flows.
FinnishMuuttoliike ja kaikki siihen liittyvä edellyttää neuvoston, komission ja parlamentin välistä kolmenkeskistä sopimusta, joka antaisi tälle keskustelulle ryhtiä.
Immigration and everything relating to it requires a tripartite pact between the Council, the Commission and Parliament, which will impose some order on this debate.
FinnishKehittyvät taloudet käyvät lisäksi läpi perinpohjaista murrosta, jonka vuoksi urbaanistuminen on useissa niistä nopeaa ja muuttoliike maaseudulta kaupunkiin erittäin voimakasta.
Moreover, due to the profound economic transformations under way, many of the emerging economies are faced with rapid urbanisation and massive migrations from rural areas to cities.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, köyhyys, ilmastonmuutos, alhainen syntyvyys, muuttoliike, energia ja ennen kaikkea työttömyys ovat suurimmat ongelmat Euroopan unionissa tällä hetkellä.
(EL) Madam President, poverty, climate change, low birth rates, immigration, energy and, more importantly, combating unemployment are the main problems we face today in the European Union.