finn-angol fordítás erre a szóra: muutto

FI

"muutto" angol fordítás

FI muutto
volume_up
{főnév}

Muutto Eurooppaan on sekä tarpeen että suotavaa, samoin muuttaminen Euroopassa.
Indeed migration into Europe is both necessary and desirable, along with migration within Europe.
Se merkitsee sitä, että muutto maaseutualueelta kaupunkeihin kiihtyy yhä.
This means that migration from rural areas to the towns will increase even further.
Jäsenvaltioita huolestuttaa kuitenkin myös taloudellinen muutto, varsinkin vasta viimeksi liittyneitä.
And yet, economic migration also concerns many EU Member States, especially those which acceded more recently.
muutto (és: siirto, liike, liikahdus, askel)
Parlamentti odottaa, että muutto Belliard-rakennukseen ja nykyisten rakennusten vapautuminen toteutuu suunnitelmien mukaisesti.
We expect that the move to the Belliard building and the vacation of the current buildings will take place as foreseen.
EU:n lainsäädäntö ei salli sitä, että jonkin EU-maan säännöksillä estetään muutto EU-maasta toiseen.
It is against EU law for an EU country to have rules that deter you from moving around in the EU.
Kuten tiedätte, rakennuksen viimeistelyn ja muuttomme aikataulun osalta on ilmennyt ongelmia.
As you know, there are some problems with the completion of the building and the timing of our move.
muutto (és: muuttaminen)
volume_up
removal {fn} [GB]
Arvoisa puhemies, kvestorit ovat ilmoittaneet jäsenille, että olemme toimistoissamme viimeisen kerran toukokuussa ja että muutto tapahtuu sen jälkeen.
Mr President, the Quaestors have informed Members that we shall be in our offices for the last time in May before the removal takes place.

Példamondatok a(z) "muutto" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSuhtaudun asiaan epäillen, koska muutto on sujunut viime viikkoina todella huonosti.
I have my doubts, because there have been a great many problems with the moves in the last few weeks.
FinnishJos olet eläkeläinen, toiseen maahan muutto ei vaikuta oikeuteesi saada perhe-etuuksia.
As a pensioner, changing your country of residence does not affect your entitlements to family benefits.
FinnishEU:n lainsäädäntö ei salli sitä, että jonkin EU-maan säännöksillä estetään muutto EU-maasta toiseen.
It is against EU law for an EU country to have rules that deter you from moving around in the EU.
FinnishOlen nyt ymmärtänyt, että muutto olisi marraskuussa, eli marraskuun ryhmäkokousviikon ja marraskuun täysistuntoviikon aikana.
I now understand that we shall be moving in November, in other words in the November political group week and the November part-session week.
FinnishSiksi Euroopan parlamentin jokakuinen muutto Strasbourgiin on täysin ristiriidassa tämän ja etenkin parlamentin ilmastonmuutostavoitteiden kanssa.
Therefore, the EP's continued monthly commute to Strasbourg totally contradicts this, especially with our focus on climate change.
FinnishTyypillistä venäläistä on kuitenkin se - ja tämä on raskauttavaa - että on olemassa järjestely, jossa Moskovaan muutto määritellään.
What is typically Russian, however, and further complicates the situation is that there are rules governing the transfer of a person's residence to Moscow.
FinnishMiten voimme ohjailla muuttoliikettä, joka käsittää tilanteet, joissa ihmiset joutuvat muuttamaan tahtomattaan ja joissa muutto tapahtuu meidän mahdollisten tulevien tarpeidemme vuoksi?
How can we deal with immigration that is either unwanted or which we may find desirable at some point in the future?
FinnishNykyinen asetus todellakin takaa jäsenvaltiosta toiseen liikkuville henkilöille sosiaaliturvan siitä riippumatta, tapahtuuko muutto henkilökohtaisesta tai ammatillisesta syystä.
It is a fact that the present regulation provides protection in the social security sector for persons moving for any reason – personal or professional – from one Member State to another.