finn-angol fordítás erre a szóra: moninkertaistaa

FI

"moninkertaistaa" angol fordítás

FI moninkertaistaa
volume_up
[moninkertaistan|moninkertaistanut] {ige}

Tämä epätasapainoinen suhde ainoastaan moninkertaistaa riitajuttujen määrän.
This unbalanced relationship can only multiply disputes.
Työviikko pitäisi moninkertaistaa, ja opettajat pitäisi kloonata.
You'd have to greatly multiply the workweek and clone the teachers.
Niillä vahvistetaan päästökauppaa, joka todistetusti moninkertaistaa monopolien voitot suojelematta ympäristöä.
They strengthen the trade in emissions, which has proven to multiply monopoly profits without protecting the environment.

Példamondatok a(z) "moninkertaistaa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishVirhekäyttö saattaa moninkertaistaa erilaiset vaaratekijät.
Use may be incorrect and therefore the sources of risk may be many and varied.
FinnishOlisi varsin suotavaa lyhyellä aikavälillä kaksinkertaistaa tai moninkertaistaa hätäapuna jaettavat voimavarat.
In the short term, it would be entirely appropriate to provide twice or several times as many resources as emergency assistance.
FinnishVoisimme moninkertaistaa esimerkit.
There could be many more examples like these.
FinnishMatkapuhelimen käyttö ajon aikana moninkertaistaa onnettomuusriskin ja on joko nimenomaisesti tai epäsuorasti kielletty kaikissa EU-maissa.
Using a mobile phone while driving greatly increases the risk of an accident and it is either explicitly or implicitly forbidden in all EU countries.
FinnishMaailmalla luultavasti huomattiin, että elintarvikkeiden hintojen nousu ei johdu pelkästään ilmastonmuutoksesta mutta että ilmastonmuutos moninkertaistaa uhan.
I think that the world saw that climate change is not the only reason why we have increases in food prices, but climate change is a threat multiplier.
FinnishKomissio moninkertaistaa jokaisessa kertomuksessaan jäsenyysehtoihin sisältyvät vaatimukset ja perääntyy, kun on aika tehdä päätös.
With each consecutive report, the Commission multiplies the demands associated with the accession criteria to be fulfilled, then backs off when faced with having to take a decision.
FinnishEU:ssa sähkön hinnoittelun yhdenmukaistaminen tuottaa automaattisia windfall-voittoja suurille yhtiöille, ja vuonna 2013 päästökauppa moninkertaistaa keinottelumahdollisuudet.
The harmonisation of electricity will result in automatic windfall profits for big companies, and by 2013 emissions trading will increase the scope for speculation many times over.
FinnishKäytännössä julkiselta sektorilta viedään tämä strategisesti tärkeä tuotantoala ja kaikki toiminta luovutetaan yksityiselle pääomalle, jotta se voi moninkertaistaa voittonsa.
Basically, this means taking this strategically important industry away from the public sector and giving it to private-sector companies to run so that they can increase their profits.