finn-angol fordítás erre a szóra: miltei

FI

"miltei" angol fordítás

FI miltei
volume_up
{határozószó}

miltei (és: lähes, melkein, liki)
(ET) Baltian maat vapautuivat neuvostomiehityksestä miltei verettömästi.
(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
Euroopan parlamentti saa siksi hoitaakseen miltei mahdottoman tehtävän.
As a result, the European Parliament is faced with an almost impossible task.
Miltei kaikki jäsenvaltiot suhtautuvat tähän toimenpiteeseen periaatteessa myönteisesti.
Almost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
miltei (és: lähes, melkein, liki)
Miltei kaikkien seitsemän ryhmän 27 valtuuskunnan näkemykset ovat erilaisia.
The opinions of nearly all of the 27 delegations in the seven groups differ.
Äänestämme parlamentin talousarviosta, joka on miltei 1 miljardin euron suuruinen!
We are voting on a Parliament budget to the tune of nearly EUR 1 billion!
Olen nähnyt miltei puolen asuinalueeni rakennuksista palavan maan tasalle.
I watched nearly half of the buildings in my neighborhood burn down.

Példamondatok a(z) "miltei" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishLannoitteet ovat miltei kaksinkertaistaneet ympäristömme fosforin ja typen.
Fertilizers have more than doubled the phosphorus and nitrogen in the environment.
FinnishEnsinnäkin, eikö meidän pidä pyrkiä - sanoisinpa miltei - järjestelmälliseen tukeen?
Firstly, are we or are we not to strive for what one might call systematic subsidizing?
FinnishEU on itse osapuoli, ja haluaa tehdä Kosovosta miltei UNMIK:n protektoraatin.
The EU is an interested party itself and wants to make Kosovo a virtual UNMIK protectorate.
FinnishKuulin viimeksi uutisista sen olevan miltei 110 Yhdysvaltain dollaria barrelilta.
I last heard on the news that it was close to 110 dollars a barrel.
FinnishTätä on selvästikin miltei mahdotonta perustella, eikä lähtökohtaisesti pitäisikään toimia näin.
That manifestly borders on the indefensible. As a rule, that should not be done.
FinnishLatvia miltei täyttää nyt toimivaa markkinataloutta koskevan kriteerin.
Latvia now comes close to fulfilling the criterion of being a functioning market economy.
FinnishTämä tarkoittaa, että miltei kaikki voidaan määrätä pidettäväksi salassa.
In other words, more or less everything can be classified as secret.
FinnishTämä ei ole mikään poikkeus vaan keskiarvo miltei koko Euroopassa.
This is not an exception but an average that applies to virtually the whole of Europe.
FinnishNeuvosto on miltei päässyt yksimielisyyteen Eurooppalaista osakeyhtiötä koskevasta direktiivistä.
The Council is, so I hope, about to agree the European company directive.
FinnishTotean, että näillä korjauksilla eurooppalaisen ilman laadun palapeli on saatu miltei valmiiksi.
I note that with this amendment the European airquality puzzle is nearing its completion.
FinnishTällä tavalla miltei koko parlamentti ajattelee asiasta samalla tavalla.
This attitude is shared pretty well throughout the Parliament.
FinnishVoit hyödyntää viestinnässä ääni- ja videoyhteyksiä sekä pikaviestintää miltei mistä tahansa käsin.
Ability to focus more on your business and less on your technology
FinnishTuen hänen mietintöään ja erityisesti lauseketta, jolla pyydetään tämän miltei veto-oikeuden poistamista.
I support his report and, in particular, the clause calling for the abolition of this veto.
FinnishTosiasia on se, että Kansainvälisen valuuttarahaston tuki on tähän mennessä ollut miltei olematonta.
The reality is that IMF assistance has so far been negligible.
FinnishToiseksi, kuinka pitkälle menee - sanoisinpa miltei - velvollisuus järjestää julkisia palveluita ja julkinen liikenne?
Secondly, how far does the 'duty' to provide public services and public transport go?
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja Aznar, maailmantalous on miltei laman kourissa, mitä ei nykyään voida kyseenalaistaa.
The fact that the world economy is now close to recession is beyond question, Mr Aznar.
FinnishLuo keskitetty sijainti, jossa tallennettuja tiedostoja ja yritystietoja voi käsitellä miltei mistä tahansa käsin
Create a central place to access documents and business information from virtually anywhere
FinnishTieteen ja tekniikan alalla on miltei lähitulevaisuudessa odotettavissa valtavaa kehitystä.
A tremendous explosion is going to take place in the not-too-distant future in the scientific and technical area.
FinnishMiltei jokainen matkustaa lentoteitse ennemmin tai myöhemmin.
Just about everyone will travel by air sooner or later.
FinnishTämä vastaa hiilidioksidipäästöjen poistamista miltei miljoonalta henkilöautolta Euroopan teillä.
This corresponds to removing the CO2 emission from near enough one million passenger cars on European roads.