finn-angol fordítás erre a szóra: maksu

FI

"maksu" angol fordítás

FI maksu
volume_up
{főnév}

maksu (és: maksusuoritus)
EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevasta Bulgarian lainsäädännöstä
ECB Opinion on legislation related to payment and settlement systems in Bulgaria
Neljäs raportti Euroopan unionin maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Blue Book)
Blue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU (fourth edition)
EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta Romaniassa
ECB Opinion on the oversight of payment and securities settlement systems in Romania
(PL) Euroopan unioni päätti, että hiilidioksidipäästöistä on suoritettava maksu.
(PL) The European Union has decided to make a charge for emissions of carbon dioxide.
Meidän on oltava joustavia ja seurattava kehitystä siinä, kuinka maksu määritetään.
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Tällainen maksu olisi syrjivä, sillä myös henkilöautot ovat vastuussa ruuhkaantumisesta.
Such a charge would be discriminatory, since private cars are also responsible for congestion.
maksu (és: korvaus, palkkio)
volume_up
fee {fn}
Maksu on laiton ja vaikeuttaa kaupantekoa ja ihmisten vapaata liikkumista.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
Tuntuva maksu on mahdollinen, niin kauan kuin se ei aiheuta kaupan vääristymistä.
A 'visible fee' is possible as long as it does not create trade distortions.
Näkyvä maksu on viimein tärkeä kilpailulainsäädännön yhteydessä.
Finally, a visible waste disposal fee is significant in connection with competition laws.
Näin ollen korkeampi Brennerin maksu on mahdollinen.
As a result, a higher Brenner toll will be possible.
On the roads, the toll is voluntary.
Mielestäni jokaisessa maassa ja jokaisella alueella on aina harkittava erikseen, haittaako maksu kenties kilpailukykyä, ja määriteltävä maksun yläraja sen perusteella.
I believe that each country, each region will always have to consider for itself whether the toll might have adverse effects on competition, and so an upper limit will automatically be imposed here.
maksu (és: maksaminen)
volume_up
disbursal {fn} [form.]
maksu
volume_up
disbursement {fn} [form.]
maksu (és: ruoka, kuljetusmaksu, hinta, taksa)
maksu (és: lahjus, palkkio)
maksu

Példamondatok a(z) "maksu" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishHe väittävät, että maksu halvaannuttaa Euroopan talouden, mutta sekin on pötypuhetta.
They claim it will have crippling effects on the European economy and that too is nonsense.
FinnishKaikissa näissä asioissa on kansainvälinen ulottuvuus sekä maksu- että menopuolella.
All these things have an international element, both on the paying side and on the spending side.
FinnishEuro on nykyään tärkeä kansainvälinen maksu- ja varantovaluutta Yhdysvaltain dollarin rinnalla.
The euro is now a major world currency for payments and reserves alongside the US dollar.
FinnishJos tämä maksu poistetaan, niin heidän pitää etsiä muuta työtä.
If they lose this money they will have to look for alternative work.
FinnishKotimaassani Ruotsissa on juuri sellainen maksu, joka on aika korkea.
Sweden already taxes CO2 quite heavily, but the Kyoto package accorded us a 4 % increase in emissions.
FinnishOn esimerkiksi asetettava Kioto-maksu niille maille, jotka eivät noudata Kioton sopimusta.
We must, for example, introduce a Kyoto tariff for countries that do not comply with the Kyoto Agreement.
FinnishMaksu ei vastaa sillan todellisia kunnossapitokustannuksia.
It does not reflect the real costs for maintenance of the bridge.
FinnishKäytöstä saatetaan veloittaa Internet-palveluntarjoajan palvelun tai muun palvelun perusteella määräytyvä maksu.
Internet service provider subscription or other service fees may apply.
FinnishEKP:n neuvosto hyväksyi 9.8.2007 julkaistavaksi Euroopan unionin maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevan raportin (
On 9 August 2007 the Governing Council authorised the publication of the fourth edition of the
FinnishJoissakin tapauksissa EKP on jopa mainittu pankkina, jonka kautta maksu tai taloustoimi suoritetaan.
However, the ECB accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the material on this website.
FinnishKyseessä on pakollinen maksu, jolla ei ole ylärajaa.
This is a mandatory levy and has no upper limit.
FinnishMyöskään valtionkassat eivät hyödy, kun veronalainen korkojen maksu tapahtuu 15 jäsenvaltion ulkopuolella.
In addition, there will be no benefit to exchequers as the taxable interest payments will be outside the 15 Member States.
FinnishTäysistunnossa äänestettiin aivan oikein tarkistuksesta, jonka avulla EHTY: n maksu voitiin lopullisesti poistaa.
The part-session was right to vote in favour of the amendment, which enabled the ECSC levy to be abolished forever.
FinnishArviointi tehtiin maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean asettamien periaatteiden pohjalta, ja arvio julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.
The assessment will be published on the ECB’s website in due course.
FinnishPalvelumaksut myös vaihtelevat hätkähdyttävän paljon; luottokorttiostoista perittävä maksu voi vaihdella jopa 400 prosenttia.
Also, charges are subject to impressive fluctuations of up to 400% for commercial transactions on credit cards.
FinnishJos laskette kaiken tämän yhteen, enimmillään maksu olisi 82 senttiä muutamalta kilometriltä, jonka aikana on ruuhkaa.
If you add all this up, you arrive at an absolute maximum of 82 euro cents for the few kilometres where there is congestion.
FinnishKeskeisiä esimerkkejä ovat Basel III -sopimus, talletussuoja, pankeilta perittävä maksu ja varallisuuden siirrosta kannettava vero.
Key examples here would be Basel III, deposit protection, the bank levy and the transaction tax, amongst others.
FinnishMaksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Narva mnt 9j EE - 15176 Tallinn Tel.: +372 1811 E-mail: emta[at]emta.ee
Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Narva mnt 9j EE - 15176 Tallinn Tel.: +372 1811 E-mail: emta[at]emta.ee
FinnishTällainen maksu ei ole oikea etenemistapa, eikä se auta kehitysmaita torjumaan ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen.
This sort of tax is not the right way to go and it will not help the developing countries to combat and adapt to climate change.
FinnishNäin suuri maksu olisi este valtaosalle Valko-Venäjän kansalaisista, jotka tarvitsevat kipeästi vapaita yhteyksiä Länteen.
For the overwhelming majority of Belarusians who desperately need free contacts with the West, that cost would be prohibitive.