finn-angol fordítás erre a szóra: lehtiä

FI

"lehtiä" angol fordítás

EN

FI lehtiä
volume_up
{ige}

lehtiä

Példamondatok a(z) "lehtiä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishMainontakielto koskee kuitenkin myös näitä lehtiä ja esitteitä.
However, the ban on advertising also applies to these magazines and brochures.
FinnishKun luemme lehtiä ja katselemme televisiota, joka päivä esitetään erilaisia ratkaisuja.
If you read the newspapers and watch television, you are confronted with a different conclusion every day.
FinnishVaahteran lehtiä sammalen peittämillä kivillä, kunnioitusta herättävään vanhaan puutarhaan avautuva kuisti, Mt.
Maple leaves on moss-covered stones, a veranda overlooking a venerable old garden, Mt.
FinnishIhmiset lukevat tarkasti näitä lehtiä, mutta tätä Internet-tv:tä ei todellakaan seurata.
People read these sorts of newspapers carefully, but they will not really follow these Internet TV broadcasts.
FinnishVoidaan myös ajatella lehdistöä, erityisesti lehtiä, jota on tuettava ja kannustettava.
We could also consider including the press, particularly the written press which should be supported and encouraged.
FinnishHe syövät lehtiä ja juuria sekä tuntevat olonsa niin epävarmaksi, että siirtävät säännöllisesti kyliänsä.
They live off leaves and roots and are so insecure they are forced to move their villages regularly.
FinnishTiedämme kaikki, että eilispäivän lehtiä, niiden erinomaisuudesta huolimatta, käytetään kalan käärepaperina.
We all know that the purpose of yesterday's newspapers, however excellent they are, is to wrap up fish.
FinnishTämän lisäksi lehtiä on sensuroitu ja toimittajia vangittu – äskettäin on vangittu myös Ruotsin kansalainen.
With this has come press censorship and imprisonment of journalists, including recently a Swedish citizen.
FinnishTämän toteamiseksi ei tarvitse kuin lukea muutaman viime viikon aikana ilmestyneitä -lehtiä taiviime perjantain -lehteä.
Suffice to look at the of the past few weeks, but also Friday’s .
FinnishMinä luin lehtiä, ja katsoin televisiota.
I have read the newspapers and watched television.
FinnishMyös minä luen lehtiä.
FinnishKirkkaita kukkia, kastepisaroiden kostuttamia lehtiä ja syiden elegantti symmetria esitellään näissä Windows-yhteisön tarjoamissa kuvissa.
Vivid blossoms, dew-drenched leaves, and the elegant symmetry of grains are included in these images contributed by the Windows community.
FinnishHeidän yhteydenpitoaan perheenjäseniinsä ja asianajajiinsa on suuresti vaikeutettu, he eivät saa tietoa, eikä heidän anneta lukea lehtiä.
Contact with their family members and lawyers has been made extremely difficult; they have no access to information and are not allowed newspapers.
FinnishMeille lehtiä ja johtopäätöksiä lukeville on epäselvää, tapahtuiko huippukokouksessa mitään muuta, kuin että Putin oli siellä vieraana.
For those of us who read the newspapers and the conclusions, it is uncertain whether anything happened other than President Putin visiting the summit as a guest.
FinnishElintarvikealan tiedekomitea on myös tehnyt Stevian lehtiä ja tästä kasvista uutettua makeutusainetta steviosidia koskevan perusteellisen tutkimuksen.
The leaves of Stevia and the sweetener extracted from this plant, stevioside, have also been thoroughly examined by the Scientific Committee on Food.
FinnishChris Anderson, Wired-lehden päätoimittaja, puolusti valintaansa ja sanoi, ettei teknologia-alalla ole niin vaikutusvaltaisia naisia, että heillä voisi myydä lehtiä.
Chris Anderson, the editor of Wired, defended his choice and said, there aren't enough women, prominent women in technology to sell a cover, to sell an issue.
FinnishJäsen Paasilinnalla, komission jäsenellä ja minulla on ollut ilo lukea lehtiä, joissa on kerrottu hieman siitä, mitä Melbournessa todennäköisesti tapahtui.
Mr Paasilinna, the Commissioner and I have had the privilege of being able to read newspapers which have reported something of what has supposedly taken place in Melbourne.
FinnishEikä siinä kaikki -- joskus hän otti oksan, jossa oli lehtiä, ja repi lehdet pois -- muokaten siitä esineen, jota voisi käyttää tiettyyn tarkoitukseen -- työkalujen teon alku.
And not only that -- he would sometimes pick a leafy twig and strip the leaves -- modifying an object to make it suitable for a specific purpose -- the beginning of tool-making.
FinnishSatelliittiantennit olivat kiellettyjä aivan viime aikoihin saakka, ja valtion kansalaisilta on kielletty pääsy niihin harvoihin hotelleihin, joissa ulkomaalaiset voivat lukea ulkomaisia lehtiä.
Satellite dishes were banned until recently, and the country’s citizens are not allowed into the small number of hotels where foreigners have access to the foreign press.