finn-angol fordítás erre a szóra: lehdet

FI

"lehdet" angol fordítás

EN
EN

FI lehdet
volume_up
{főnév}

lehdet (és: lehvistö)
Ruoho ja lehdet ovat saattaneet jo haalistua, mutta tämän maksuttoman Windows -teeman koirien leikkisyys ei.
The grass and foliage may have faded, but not the playful spirits of the doggies in this free theme for Windows.

Példamondatok a(z) "lehdet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTämän päivän lehdet ovat pääosin pessimistisiä: päästäänkö sopimukseen vaiko ei?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
FinnishOlemme tulleet siihen pisteeseen, että lehdet kauppaavat oheistuotteita.
We have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
FinnishLehdet julkaisevat paljon kauhutarinoita johtaakseen ihmisiä harhaan.
There are lots of horror stories presented by the press to misinform people.
FinnishJos asia tulee ilmi, se johtuu siitä, että lehdet ovat julkaisseet jonkin artikkelin.
When it comes out, it is because of an article in the press somewhere.
FinnishTämän jälkeen lehdet alkavat kirjoittaa kohtuuttomuuksista.
The newspapers will write about the absurdities entailed.
FinnishPerjantaina lehdet otsikoivat: "Morgan Stanley hakee suojaa."
On Friday, they read: Morgan Stanley seeks protection.
FinnishTämän palvelun ominaispiirteitä ovat pääsyn maksuttomuus sekä se, että saatavilla ovat virallisen lehdet numerot 45 päivän ajalta.
This service offers free access and coverage of the Official Journal for 45 days.
FinnishViime aikoina nämä lehdet ovat alkaneet taas ilmestyä ja toivon, että tämä kehitys osoittautuu pysyväksi.
I hope that the latest development, that these newspapers have all been published again, is a permanent one.
FinnishToiset lehdet kirjoittivat, että se asettaisi Ranskan syytteeseen.
FinnishTämä kielto kattaa myös pedofiilien lehdet.
This ban also covers paedophile magazines.
FinnishMyös arvostetut saksalaiset lehdet, esimerkiksi berliiniläinen Tagesspiegel, kirjoittavat, että paikat jaettaisiin huomenna uudelleen.
Even good German newspapers like the Berlin Tagesspiegel write that the seats are being redistributed tomorrow.
FinnishJoulukuusta lähtien lehdet ja television uutisohjelmat ovat kertoneet, että Eurooppa on jäätävän kylmän sään kourissa.
Since December, newspapers and television news programmes have been reporting that Europe is in the grip of freezing cold weather.
FinnishLopuksi viimeisessä kohdassa todetaan, että yleisesti ottaen lehdet suhtautuvat kielteisesti hallitukseen ja valtaapitävään enemmistöön.
Finally – the last point – it says that the print media as a whole are unfavourable to the government and the ruling majority.
FinnishViime päivien runsaiden sateiden aiheuttamat vakavat ongelmat liittyvät elokuisiin tulipaloihin, kuten Galician lehdet ovat tänään huomauttaneet.
The serious effects of the heavy rains over recent days are linked to the August fires, as today's Galician press points out.
FinnishNämä asiat on dokumentoinut muun muassa alkuperäisväestön kansallinen järjestö ja myös lehdet, kuten El País ja La Nación .
This state of affairs has been documented by the indigenous people's national organisation, amongst others, and also in newspapers like El País and La Nación .
FinnishSiemensin miljardeihin kohonneiden korruptiotapausten jälkeen lehdet ovat nyt täynnä artikkeleja Puolan jalkapallojoukkueen skandaalista.
After cases of corruption at Siemens that ran into billions, the newspapers are now full of articles about the scandal in the Polish football league.
FinnishOn väärin, että nämä lehdet eivät enää voi ilmestyä, ei ainoastaan herra Miloseviista johtuen vaan mahdollisesti myös komission viivyttelystä johtuen.
It must not be the case that these newspapers are no longer able to be published not only because of Mr Milosevic, but possibly also because of the Commission's inefficiency.
FinnishHätäapu, korjaaminen ja kehittäminen ovat suhteessa toisiinsa kuten kasvin siemen, varret ja lehdet.
The relationship between emergency aid, reconstruction and development is the same as that between the seed, the stems, and the leaves of a plant; one evolves naturally from the other.
FinnishFuji -vuori ylväänä kaukaisuudessa syksyisiksi muuttuvat lehdet etualallaan ja muita Japanille luonteenomaisia syysmaisemia esitellään tässä maksuttomassa Windows-teemassa.
Fuji in an elegant composition with turning leaves in the foreground, and other characteristic scenes of Japan in the fall are featured in this free theme for Windows.
FinnishMe pidämme parempina kevättuulia, jotka saattavat olla hieman koleita mutta jotka elvyttävät Euroopan uuteen kukkaan ja tuovat lehdet Euroopan puihin niitä kuitenkaan tuhoamatta.
We prefer the spring wind, which may perhaps be a bit lukewarm, but it does refresh Europe with new blossoms and new leaves, without destroying the trees that grow here.