finn-angol fordítás erre a szóra: läheinen

FI

"läheinen" angol fordítás

EN

FI läheinen
volume_up
{főnév}

1. "ystävistä, sukulaisista"

Näissä pohdinnoissa otetaan huomioon myös läheinen yhteys HVK:n valmistelutyöhön.
These reflections will also take into account the close connection with the IGC preparatory work.
Myös vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen läheinen yhteistyö on kiitettävää.
The close cooperation between the Committee on Petitions and the European Ombudsman is also to be commended.
Venäjä ei ole vain läheinen naapuri, se on myös strateginen kumppani.
Russia is not only a close neighbour for us, it is also a strategic partner.

Példamondatok a(z) "läheinen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKaupallisilla panoksilla on läheinen suhde kysymykseen ihmisarvon kunnioittamisesta.
Trading issues are closely linked to the question of the respect of human dignity.
FinnishKomission toimintatapa kaikissa näissä kysymyksissä on kuitenkin käytännön läheinen.
However, on all these questions, the approach of the Commission is a pragmatic one.
FinnishJulkisen talouden sekä rahoitus- ja talouskriisin läheinen yhteys on hyvin selvä.
The tight link between public finances and the financial and economic crisis is very clear.
FinnishTämä on minulle hyvin läheinen asia, koska pelkään, että se voi myöhästyttää laajentumista.
I am very concerned about this, since I am afraid that it could delay enlargement.
FinnishHerra puhemies, tämä aihe on hyvin tärkeä ja kaikille läheinen.
Mr President, this subject is very important and felt by all a great deal.
FinnishAllan Macartney oli läheinen kollegani, ja olen iloinen siitä, että käsittelemme tänään hänen työtään.
Allan Macartney was my dear colleague and I am glad that his work is here before us.
FinnishHuippukokouksen ilmapiiri oli läheinen, ystävällinen ja keskittynyt.
The atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
FinnishYstävyytemme on niin läheinen, ettei välillämme ole puoluerajoja.
Our friendship is so strong that no party barriers come between us.
FinnishSyrjintä on hyvin todellinen ja läheinen kysymys erityisesti naisille.
This is a real and immediate issue for women in particular.
FinnishAika on kuitenkin näyttänyt, että Euroopan unionilla on läheinen yhteys näihin Mustanmeren alueen maihin.
However, time has shown that Europe is closely linked to these countries in the Black Sea region.
FinnishTurkki on läheinen ystävä diktaattori Ahmadinejadin kanssa.
Turkey is a great friend of dictator Ahmadinejad.
FinnishErittäin ajankohtainen aihe on Hongkongin itsehallintoalueen läheinen siirtyminen Kiinan kansantasavallan alaisuuteen.
The burning issue at present is that of the forthcoming handover of Hong Kong to the People's Republic.
FinnishNäiden kahden näkökulman välillä on läheinen suhde.
FinnishSiellä sanotaan jopa, että on varmistettava sitoumuksiin ja maksuihin varattujen määrärahojen läheinen suhde.
In fact it means that a strict relationship should be preserved between commitment appropriations and payment appropriations.
FinnishMaanviljely on aina ollut minulle läheinen asia, olen osoittanut mieltäni lain ja järjestyksen sallimissa rajoissa, laillisin keinoin.
I have always been involved with agriculture; I have myself participated in lawful, peaceful demonstrations.
FinnishAsia on minulle erityisen läheinen, sillä taudin hoitomenetelmä kehitettiin kotikaupungissani Edinburghissa 70 vuotta sitten.
I have a particular interest in this, because the cure was actually pioneered in my home city of Edinburgh 70 years ago.
FinnishJoku puhui varsin oikeutetusti kuolemanrangaistuksesta, sillä kyseessä on itsellenikin varsin läheinen huolenaihe.
One speaker quite rightly mentioned the problem of the death penalty. This is a subject that is of particular personal concern to me.
FinnishNykyään, rajojen avauduttua, terrorismin vastaisten sisäisten ja ulkoisten toimien välillä on läheinen yhteys.
In the current environment of open borders, efforts to fight against terrorism, internally and externally, are aspects that are closely linked.
FinnishSe on minulle hyvin läheinen asia.
FinnishOn selvästi olemassa läheinen yhteys meidän menestyksemme esimerkiksi kestävän kehityksen edistämisessä ja demografisten paineiden välillä.
There is plainly an intimate connection between our success, for example, in promoting sustainable development and demographic pressures.