finn-angol fordítás erre a szóra: kuvaus

FI

"kuvaus" angol fordítás

FI kuvaus
volume_up
{főnév}

Napauta Kuvaus-ruutua ja kirjoita tilin kuvaus.
Tap the Description box, and then type a description for the account.
Oletusarvon mukaan sähköpostiosoitteesi on automaattisesti Kuvaus-ruudussa.
By default, the Description box is filled automatically with your e-mail address.
Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät (keskustelu)
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
kuvaus (és: esittäminen)
Se ei siis pyri olemaan kaiken kattava kuvaus ihmisoikeustilanteista eri maissa.
It does not therefore attempt to be a comprehensive depiction of the human rights situation in different countries.
Syyskuun 11. päivän tapahtumat tai Madridin tai Lontoon tapahtumat muutama vuosi sitten ovat täydellinen kuvaus terrorista, kauhusta ja kärsimyksestä.
If we think of the events of September 11 or the ones in Madrid and London a few years ago, we have the perfect depiction of terror, fear, and suffering.
. - (SV) Esittelijän kuvaus ihmisten kärsimyksestä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on kauhea muistutus siitä, miten tärkeää on jatkaa ja tehostaa köyhyyden poistamista.
. - (SV) The rapporteur's depiction of human suffering throughout sub-Saharan Africa is a terrible reminder of how important it is to continue, and to intensify, the fight against poverty.
kuvaus (és: selonteko)
volume_up
exposition {fn} [form.]
kuvaus (és: kartta)
volume_up
map {fn}
kuvaus (és: kertomus, kerronta)

Példamondatok a(z) "kuvaus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKun osoitat kohdetta, näkyviin tulee pieni ruutu, jossa on kuvaus kohteesta.
When you point to something, a small box often appears that describes the item.
FinnishTämä kuvaus saattaa sopia myös sopimukseen, josta Euroopan parlamentti äänestää pian.
These words may well apply also to the agreement on which this House will vote shortly.
FinnishMeille tämä 1400-luvun Euroopan kuvaus on merkittävä ja symbolinen näkemys.
For us, this reflection of fifteenth century Europe is an important and symbolic sight.
FinnishSuloisenkarhea kuvaus lapsuuden muistoista, ja kuinka säilyttää ne.
A meditation on the bittersweet joys of childhood — and how to hold them in mind.
FinnishTätä järjestelmää koskeva kuvaus antaa osittaisen vastauksen myös toiseen kysymykseenne.
This structure also provides part of the answer to your second question.
FinnishTämä on kuvaus ihmisten yleisestä ongelmasta yksittäisen ihmisen tasolla.
What we are seeing is the human problem on an individual scale.
FinnishIdeana oli mennä sisään laivaan, ja tehdä sisätilan kuvaus, jollaista ei ollut aiemmin tehty.
And the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done.
FinnishTässä oli aivan käytännönläheinen kuvaus näistä ristiriidoista.
This is an absolutely concrete illustration of these contradictions.
FinnishMielestäni mietintö on hyvin laadittu ja tyhjentävä kuvaus maassa vallitsevista ongelmista.
I believe it is a very well executed and exhaustive report on the problems existing in that country.
FinnishEnnuste on tietyn hetken kuvaus, eikä sen avulla voida ennakoida rahaliiton tulevaa kehitystä.
Predictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
FinnishSe on tarkka kuvaus nykytilanteesta ja hyödyllinen suuntaviiva ehdokasmaan tehtäviin.
It is an accurate account of the current situation and a useful guideline to the tasks of the candidate country.
FinnishSe on joka tapauksessa se kuvaus, jonka sain teiltä aivan äskettäin.
At least, that is the impression you gave me just now.
FinnishTämä ei ole toivelista, vaan se on kuvaus suunnitteilla olevista sekä täytäntöönpantavista muutoksista.
It is an outline of the changes that will be designed, the changes that will be put into effect.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Internet Explorer -tyylien kuvaus
For more information, see What are Internet Explorer styles?
FinnishAlla olevassa taulukossa on luettelo ja kuvaus erilaisista painikemäärityksistä, joita hiirelle voi tehdä.
Click here for a table lists and describes the button assignments that you can set on your mouse.
FinnishArvoisa parlamentin jäsen Musumeci, minun on pakko ottaa uudelleen esille se kuvaus, jonka juuri muotoilin.
Mr Musumeci, I can only repeat the context I have just outlined.
FinnishTässä oli lyhyt kuvaus palvelujen tarjonnan ominaispiirteistä.
That is a brief characterisation of service provision.
FinnishMutta on kerrassaan kummallista, sillä kuvaus " syrjäisimmät alueet" ei tuo esille, mistä todella on kysymys.
But it is rather curious that the term 'outermost regions' does not really say what the true issue is.
FinnishTietoja omien merkkien luomisesta on Microsoftin sivuston kohdassa Merkkieditorin kuvaus (sivu voi olla englanninkielinen).
To learn how to create private characters, go to Private Character Editor overview on the Microsoft website.
FinnishMieleeni palaa kuuluisan ranskalaisen näytelmäkirjailijan Molièren erinomainen kuvaus tekopyhyydestä näytelmässä .
I am put in mind of that excellent account of hypocrisy provided by the famous French dramatist Molière in his play .