finn-angol fordítás erre a szóra: kokonainen

FI

"kokonainen" angol fordítás

EN

FI kokonainen
volume_up
{főnév}

kokonainen
Tässä on kokonainen orkesteri, joka toimii rakennuksessa.
There is a full-blown orchestra living inside the building.
Toinen päätöksemme taustalla oleva syy on, että ensi vuosi on 25 jäsenvaltion unionin ensimmäinen kokonainen vuosi.
The second reason for our decision is that next year will be the first full year of the Union of 25.
Euroopan oikeusasiamies aloitti toimintansa 1995 ja hänen ensimmäinen kokonainen toimintavuotensa oli siis 1996.
The function of European Ombudsman was introduced in 1995, so 1996 was its first full year of operation.

Példamondatok a(z) "kokonainen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishAiemmin meillä oli ohjelman palasia, mutta nyt meillä on kokonainen ohjelma.
Previously we had several small programmes; we now have a single large one.
FinnishMeille liberaaleille on kaikkein tärkeintä, että Euroopasta tulee kokonainen.
For liberals such as ourselves, no task is more important than that of unifying Europe.
FinnishEnsinnäkin vuosi 2005 on ensimmäinen 25 jäsenvaltion yhteisön kokonainen talousarviovuosi.
The first is that 2005 is the first complete financial year for the Europe of Twenty-Five.
FinnishTämä on jo parempaan päin, mutta tarvittiinko tähän pääsemiseksi todellakin kokonainen vuosi?
That is better, but did it really need to take a year to come up with it?
FinnishKokonainen tai osittainen yksityistäminen pahentaisi vain entisestään jo nyt surkeaa tilannetta.
Whether total or partial, privatisation will only make an already dismal situation worse.
FinnishIdoli on itse symbolin läsnä oleva ilmentymä, kokonainen ja täysi - ja jokseenkin rajallinen.
The idol is the total yet limited presence of the symbol itself.
FinnishMuistakaa, että kokonainen kuva todellisuudesta saattaa riippua siitä.
Remember, a complete picture of reality may depend upon it.
FinnishKokonainen tietyllä alueella asunut väestö tuhottiin.
The total population inhabiting a specific territory was annihilated.
FinnishNyt kun meillä on kokonainen ohjelma, mitä voidaan havaita?
What then did we find now we have a single large programme?
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, tämän uuden Euroopan parlamentin valitsemisesta on pian kulunut kokonainen vuosi.
author. - Mr President, it is almost a year since our new European Parliament was elected.
FinnishKokonainen onnettomuuksien aalto vyöryy päällemme väistämättä, jollemme sulje äkkiä teollisuuden Pandoran lipasta.
A series of misfortunes will befall us if we do not quickly close the Pandora's box of industry.
FinnishToisaalta meillä on ministerineuvosto, joka haluaa ulottaa varaosiin saman suojan, josta nauttii jo kokonainen tuote.
The fault lies with the repair clause, I am told, but its impact would be less in these sectors.
FinnishSuurimmassa hädässä on kokonainen kansa.
The people most affected are the population at large.
FinnishEU:n maitotalouden kiintiöjärjestelmän kokonainen lakkauttaminen on väärä valinta Euroopan yhteisessä maatalouspolitiikassa.
The complete abolition of the EU dairy quota system is the wrong path for Europe's common agricultural policy.
FinnishKun taas olet luomassa masteroitua levyä, Windowsin pitää luoda kokonainen levynkuva levystä ennen levyn tallentamista.
If you are creating a Mastered disc, however, Windows needs to create a complete "image" of the disc before it is burned.
FinnishSuurempaa huputtamista ei ole kuin se, johon kokonainen kansa, Meksikon sisällä ja ulkopuolella asuvat alkuperäiskansat, on pakotettu.
There is no greater hood than that which has been imposed on a people, on the indigenous people in and outside Mexico.
FinnishMeille liberaaleille kaikkein tärkeintä on luoda kokonainen Eurooppa, jossa ongelmat ratkaistaan yhdessä sivistyneesti.
For us liberals, there is nothing more important than creating a unified Europe in which we solve problems together in a civilised way.
FinnishEi siis ole selvää, miksi kokonainen teollisuudenala, jonka odotetaan tuottavan merkittäviä jätevirtoja, vapautettaisiin sääntelystä.
Therefore, it is not clear why a complete industry, which is expected to produce significant waste streams, is being exempted.
FinnishEurooppa on kokonainen ainoastaan, jos siinä turvallisuuteen liittyvien näkökohtien lisäksi otetaan tehokkaasti huomioon myös oikeusalue.
Europe will only be complete if, alongside concerns about the area of security, it effectively becomes an area of justice.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komissaari, on olemassa sananlasku, joka kuuluu seuraavasti: puheiden ja toimien välissä on usein kokonainen valtameri.
Mr President, may I remind the Commissioner that, according to one of our sayings, words and deeds are often oceans apart.