finn-angol fordítás erre a szóra: koko joukko

FI

"koko joukko" angol fordítás

EN

FI koko joukko
volume_up
{főnév}

koko joukko (és: isäntä, järjestäjä)
Nykyään on myös koko joukko erilaisia terveysväittämiä, joiden merkittävyys vaihtelee.
In addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
Teillä on koko joukko tosiasioita, joista te ette kuitenkaan ole vielä tehnyt meille annettavaa yhteenvetoa.
You have a host of facts, but you have not collated these facts and presented them to us.
Hyvät naiset ja herrat, on olemassa koko joukko muita aiheita: esimerkiksi sosiaalinen ulottuvuus on suuri asia.
Ladies and gentlemen, there is a host of other topics: the social dimension, for example, is a huge issue.
koko joukko (és: kimppu, nippu)

Hasonló fordítások a(z) "koko joukko" szóra angolul

koko főnév
koko melléknév
koko
English
koko- melléknév
joukko főnév
joukko melléknév
English
joukko- melléknév
English

Példamondatok a(z) "koko joukko" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishEuroopan unionilla on itse asiassa koko joukko vastauksia käytettävissään.
In fact, the European Union has a whole arsenal of responses available to it.
FinnishOlimme eilen yllättyneitä, kun meille esiteltiin koko joukko uusia tarkistuksia.
We were surprised yesterday to be presented with a new and very lengthy set of amendments.
FinnishPäätöksen helpottamiseksi on olemassa koko joukko arviointikriteerejä.
There is a series of assessment benchmarks that can help us make this decision.
FinnishTarvitaan sellaiset puitteet, ilmapiiri ja koko joukko instituutioita, jotka toimivat.
There needs to be a framework, a culture, a set of institutions that work.
FinnishMaahanmuuttopolitiikan on oltava kokonaisvaltaista ja katettava koko joukko näkökohtia:
Immigration policy ought to be comprehensive and should cover a whole range of aspects:
FinnishOn koko joukko asioita, joissa on tapahtunut pikemminkin taantumista.
There is a whole range of dossiers on which we have even regressed somewhat.
FinnishToisessa ryhmässä on tällä hetkellä koko joukko valtioita - yli puoli tusinaa.
There are quite a few - more than half a dozen -countries in the second group at this moment.
FinnishMeillä on koko joukko asetuksia, ja ne on koottava yhteen asiakirjaan.
We have a whole mass of regulations; these need to be brought together in one document.
FinnishTarvitaan koko joukko toimia, jotta saavutetaan ympäristön kannalta hyväksyttävä ratkaisu.
A number of measures are required in order to achieve an acceptable environmental solution.
FinnishHenkilöskannereihin liittyy itse asiassa koko joukko kysymyksiä.
There is, in fact, a whole series of questions relating to body scanners.
FinnishNäiltä osin meille luvattiin koko joukko hyviä parannusehdotuksia.
Here there is a series of good suggestions for improvement which have been promised to us.
FinnishKäsillä olevaan mietintöön sisältyy koko joukko käytännön suosituksia.
This report contains a whole series of concrete recommendations.
FinnishSiinä on koko joukko toimia, joita olemme moneen otteeseen Euroopan parlamentissa vaatineet.
This is a whole package of measures, which we have long called for in the European Parliament.
FinnishOn koko joukko esimerkkejä siitä, miten voimme onnistua etenemään.
There are many examples of how we can make progress in this area.
FinnishAnnan yhden hyvin konkreettisen esimerkin: Itämerta halkoo koko joukko erilaisia lauttalinjoja.
To cite a concrete example: many ferry lines cross the Baltic Sea.
FinnishMietinnön perusteluissa on esitetty koko joukko näkemyksiä.
The report's explanatory statement contains a whole range of views.
FinnishArvoisa puhemies, näette, että puhujaluettelossa on koko joukko luxemburgilaisia kollegoita.
Mr President, you will see that there are a whole series of Luxembourg Members on the list of speakers.
FinnishWilli Piecyk on jo pannut merkille, että koko joukko ympäristöongelmia on edelleen ratkaisematta.
Mr Piecyk has already pointed out that the entire set of environmental problems remains unresolved.
Finnish- (CS) Muun mailman tavoin Euroopalla on edessään koko joukko vakavia maailmanlaajuisia ongelmia.
- (CS) Together with the rest of the world, Europe is facing a whole range of serious global problems.
FinnishMeillä kuitenkin olisi esittää koko joukko konkreettisia muutoksia.
We want to introduce a whole raft of specific changes.