finn-angol fordítás erre a szóra: keskeytys

FI

"keskeytys" angol fordítás

FI keskeytys
volume_up
{főnév}

1. általános

keskeytys
(Randzio-Plathin keskeytys: " Minä käyn myös työssä." ) Tietysti naisia on myös työelämässä.
(Interruption by Mrs Randzio-Plath: ' But I work' ) Of course, women at work, too.
Parlamentin jäsen Cohn-Benditin keskeytys: Ei, sanoin teidän olevan porvaripuolue ...
Interruption by Mr Cohn-Bendit: No, I said you were the bourgeois party ...
(Herra Cohn-Benditin keskeytys) Ei, herra Cohn-Bendit, emme voi pitkittää...
(Interruption from Mr Cohn-Bendit) No, Mr Cohn-Bendit, we cannot extend...
Kierroksen keskeytys voi hyvinkin kestää kauan, jopa kevääseen 2010 saakka.
That suspension could well be long, lasting until the spring of 2010.
Tästä syystä komissio on ilmoittanut neuvostolle, että rikkomusmenettelyn keskeytys ei ole enää perusteltua.
The Commission consequently advised the Council that the suspension of the infringement procedure could no longer be justified.
Toivon, että keskeytys on väliaikainen ja että keskustelut eivät ole palaneet tuhkaksi, vaan että niistä voi nousta feeniks-lintu – kuten komission jäsen on sanonut.
I hope that this suspension is provisional and that the talks are not reduced to ashes, but rather that a phoenix can rise from them – as the Commissioner has said.
keskeytys (és: keskonen, keskeyttäminen)
Ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka vastustavat abortin laillistamista, mutta toisaalta herää kysymys, onko politiikan päättäjillä oikeus kieltää naisilta raskauden keskeytys.
I can identify with people who are against legalising abortion, but I do ask myself whether our policy-makers have the right to deny women an abortion?
keskeytys (és: muutos, aukko, välirikko, rikkominen)
Pyydän, että tämä on viimeinen kerta, sillä tällainen keskeytys tietenkin hajottaa keskustelun.
I would ask that this never happen again because clearly it entirely breaks up the debate.
keskeytys (és: tauko, hiatus)
keskeytys (és: väliaika)
keskeytys (és: kielto)
keskeytys (és: pysähdys, tauko, katko, väliaika)
Play or pause playing
Play or pause an item

2. IT

keskeytys

Példamondatok a(z) "keskeytys" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnish(Puhemiehen keskeytys: Siirtymäaika on yksi päivä, parlamentin jäsen Bourlanges.)
(Interjection by the President: There is one day of transition, Mr Bourlanges.)
FinnishPyydän, että tämä on viimeinen kerta, sillä tällainen keskeytys tietenkin hajottaa keskustelun.
I would ask that this never happen again because clearly it entirely breaks up the debate.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, tämä keskeytys - joka on täysin sallittu - häiritsee aiheesta käytävää keskustelua.
Madam President, this intervention - which is totally acceptable - is interfering with a debate on a subject.
FinnishEsimerkkinä mainittakoon seuraava, terroritekona pidettävä teko: "veden- tai sähkönjakelun tai muun perusluonteisen voimavaran saannin häirintä tai keskeytys".
For example, 'interfering with or disrupting the supply of water, power, or other fundamental resource' .
FinnishRaskauden keskeytys ilman naisen suostumusta minkä tahansa painostuksen vuoksi ei saa missään tapauksessa tulla kysymykseen.
Under no circumstances whatsoever should it be possible to proceed with a termination, whatever the pressures to do so, without the consent of the woman.
FinnishKeskeytys koskee kahdeksaa lukua, joita on kaikkiaan kolmekymmentäviisi.
As regards Turkey, I note the decision taken by the Council to partially suspend the negotiations on eight of the thirty-five chapters.
FinnishOperaatiota jatkettiin, ilman että keskeytys vaikutti sen kokonaisaikatauluun, ja alustava operatiivinen toimintakyky pitäisi saavuttaa edelleen maaliskuun puoliväliin mennessä.
Deployment was continued without affecting the overall time frame of the operation, and the initial operating capability should still be reached by the middle of March.