finn-angol fordítás erre a szóra: keskenään

FI

"keskenään" angol fordítás

FI keskenään
volume_up
{névmás}

keskenään (és: itse, itsensä, itseään, itselleen)
Mistä valtiot keskustelevat keskenään, ja mihin ne sijoittuvat liigassa?
What are they saying among themselves, and where are they in the league?
Heidän on ratkaistava asia keskenään.
Outside intervention serves no purpose: they must sort things out for themselves.
Kun pääsy on myönnetty, yritykset kilpailevat keskenään.
Once access is granted, the companies will compete amongst themselves.

Példamondatok a(z) "keskenään" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishNyt on tärkeää, että nämä molemmat viranomaiset ryhtyvät yhteistyöhön keskenään.
It is now necessary for cooperation between these two authorities to be developed.
FinnishTäytyy ryhtyä toimiin, jotta eri ryhmät saataisiin elämään sovussa keskenään.
Action must be taken to enable the various groups to live in peace side by side.
FinnishNämä tekijät täydentävät toisiaan eivätkä todellakaan ole ristiriidassa keskenään.
Those elements complement each other; they certainly do not contradict each other.
FinnishTaloudelliset edut ja ilmastonsuojelu eivät mielestämme ole ristiriidassa keskenään.
In our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
FinnishTällainen sopimus sekoittaa keskenään viattomat kansalaiset ja mahdolliset syylliset.
Such an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
FinnishMuuten ne ovat epätasapainossa keskenään, jolloin työllisyyspolitiikan luonne muuttuu.
These four parts, which are each of independent importance, must be coordinated.
FinnishVuoropuhelu edellyttää keskenään keskustelevien kumppaneiden yhteistä perustaa.
A dialogue presupposes a common basis of the parties talking to each other.
FinnishRahamäärät ja inflaatiotavoitteet kilpailevat keskenään, mihin esittelijä viittasi.
Money supply and inflation targets are in competition, as the rapporteur indicated.
FinnishMiellän Euroopan unionin perhekokonaisuudeksi, jonka jäsenet kommunikoivat keskenään.
I see the European Union as a family of people who communicate with each other.
FinnishHe työskentelevät niin tiiviisti yhdessä, että vaihtavat DNA:ta keskenään.
They are working so close to each other that there is horizontal transfer of DNA.
FinnishMinun on huomautettava, että nämä kaksi prosessia ovat keskenään täysin ristiriidassa.
I must point out that these are entirely incompatible and contradictory processes.
FinnishLiikkumisvapaus ja hyvät sosiaaliset olot eivät ole keskenään ristiriidassa.
There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.
FinnishJäsenvaltiot ovat tehneet keskenään luultavasti noin 2 000 kahdenvälistä sopimusta.
Member States have between them probably concluded around 2 000 bilateral agreements.
FinnishAlalla on paljon pieniä yrityksiä, jotka eivät tee riittävästi yhteistyötä keskenään.
Many small companies are actively involved, but they do not cooperate sufficiently.
FinnishKaikkien näiden aloitteiden on oltava keskenään johdonmukaisia ja koordinoituja.
There has to be coherence and coordination among all these initiatives.
FinnishEmme saa sekoittaa yhden rikollisen tekoja ja kokonaisen valtion politiikkaa keskenään!
We must not confuse the acts of one criminal with the policy of an entire country!
FinnishTällä tavoin toimemme ovat pikemminkin keskenään samansuuntaisia kuin päällekkäisiä.
In that way, our efforts will be along the same lines, rather than overlap.
FinnishKäytänteet vaihtelevat ja voivat olla ristiriidassa keskenään 15 jäsenvaltiossa.
There are varied and contrasting pictures across the 15 Member States.
FinnishVoimmeko olla varmoja siitä, että ne tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään?
Can we be reassured that there is some close coordination between the two?
Finnish   – Arvoisa puhemies, päätöslauselmassa sekoitetaan eri asioita keskenään.
    –  Mr President, this resolution confuses a number of different issues.