finn-angol fordítás erre a szóra: kausi

FI

"kausi" angol fordítás

FI kausi
volume_up
{főnév}

1. általános

kausi (és: jakso, kuukautiset)
Erittäin tärkeä poliittisen muutoksen kausi on tullut päätökseensä Euroopassa.
This brings to an end a very important period of political change in Europe.
Samaan aikaan Barroson komission viisivuotinen kausi on päättymässä.
At the same time, the five-year period of the Barroso Commission is coming to a close.
Tämä kausi edellyttää kalastuksen pääosastolta erityistoimia.
This period is going to require special work by the Fisheries Directorate-General.
kausi (és: vuodenaika)
Microsoft Hardwaren Limited Edition Artist Series -hiirten kolmas kausi.
Introducing the third season of the Microsoft Hardware Limited Edition Artist Series.
Lyhyt kuiva kausi on alkanut, ja kuumuus on tukahduttava.
The short dry season has started and a blanket of heat has descended on the country.
Haluan muistuttaa komission jäsenelle, että nyt on meneillään jo toinen kausi, eikä mitään järkeviä ratkaisuja ole löydetty.
I should like to remind the Commissioner that yet another season is passing us by without any sensible solutions having been found.
kausi (és: lukukausi, ehto, termi, väleissä)
Toinen koskee tapausta, joka sattui ennen kuin tämä kausi alkoi.
The first concerns an event which took place before this term of office began.
Toivotan myös kaikkea hyvää puheenjohtajavaltio Alankomaille, jonka kausi on päättymässä.
My good wishes also go to the Dutch presidency as its term comes to an end.
(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin nykyinen kausi on päättymässä, joten on aika pienelle yhteenvedolle.
(PL) Madam President, the current term of the European Parliament is drawing to a close, and so the time has come for a certain summing up.
kausi (és: ikä, aika, elinikä, vanhuus)
volume_up
age {fn}
Jääkausi tai kuuma kausi ei ole juuri nyt asialistallamme: ”Olkaa hyvä ja palatkaa asiaan ikuisuuden päästä”.
Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
Euroopalla on tulevina vuosina edessään stagnaation kausi ja väestön asteittainen ikääntyminen.
In the coming years, Europe is facing a period of stagnation and the progressive ageing of its population.
kausi (és: laastari, ajanjakso, side, jyvä)
kausi (és: aika, jakso, sirri)

2. geológia

kausi (és: geologinen kausi)
volume_up
age {fn}
Jääkausi tai kuuma kausi ei ole juuri nyt asialistallamme: ”Olkaa hyvä ja palatkaa asiaan ikuisuuden päästä”.
Having an ice age or an era of heat is just not on our agenda at the moment: 'please come back in an eon or so.'
Euroopalla on tulevina vuosina edessään stagnaation kausi ja väestön asteittainen ikääntyminen.
In the coming years, Europe is facing a period of stagnation and the progressive ageing of its population.

3. átvitt értelemben

kausi (és: vaihe, ajanjakso)
volume_up
chapter {fn} [átv.]
Olemme todistamassa uuden aikakauden alkua kyseisen alueen historiassa, ja tämä uusi kausi tuo mukanaan sekä tilaisuuksia että merkittäviä haasteita.
We are witnessing a new chapter of that region’s history, which brings with it both opportunities and considerable challenges.

Példamondatok a(z) "kausi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishYleensä uusia kausi-influenssaviruksia ilmaantuu ensimmäiseksi kehitysmaihin.
Generally speaking, new seasonal flu viruses first appear in developing countries.
FinnishMeitä odottaa Euroopan eloonjäämisen ratkaiseva kausi kokonaisuutena ja mallina.
We are approaching a time that will be decisive for Europe' s survival as an entity and as a model.
FinnishEuroopan taloudessa ja rahataloudessa on meneillään vaikea kausi.
Europe is experiencing economic and financial difficulties at present.
FinnishA(H1N1)-influenssaan kuoli kymmenen kertaa vähemmän ihmisiä kuin tavalliseen kausi-influenssaan.
There were 10 times fewer H1N1 influenza victims than victims of ordinary seasonal influenza.
Finnish. - (DE) A(H1N1)-influenssa vaati vuonna 2009 vähemmän kuolonuhreja kuin kausi-influenssa.
There were fewer fatalities from type A/H1N1 influenza in 2009 than from seasonal influenza.
FinnishRuotsin toinen kausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa.
Sweden takes over the rotating presidency of the Council of the European Union for the second time.
FinnishAlkaa Ranskan kausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana.
France takes over the rotating Presidency of the Council of the EU.
FinnishLEADER+-aloitteen kausi on vuotta pitempi kuin LEADER II -aloitteen.
LEADER + will last a year longer than LEADER 2.
FinnishSaksan puheenjohtajakauden lähtökohtana oli Britannian kausi ja yhtenäisvaluutan luominen.
The German Presidency was established within the context of the British leadership and the creation of the single currency.
FinnishDelors´in kausi komission puheenjohtajana oli juuri lopuillaan.
At that time we were unable to judge them.
FinnishSilloin Ashdownin virkakausi oli jo päättynyt eikä Christian Schwarz-Schillingin kausi ollut vielä alkanut.
This was at a time when Paddy Ashdown’s mandate had already ended and Mr Schwarz-Schilling’s had not yet begun.
FinnishPäättyykö kyseinen kausi kuitenkin tosiasiassa?
Will this era really come to an end, though?
FinnishJoten Lucifer laskeutuu helvettiin ja hänestä tulee Saatana, hänestä tulee paholainen, ja paholaisen kausi maailmankaikkeudessa alkaa.
And so Lucifer descends into hell, becomes Satan, becomes the devil, and the force of evil in the universe begins.
FinnishTehkää puheenjohtajakaudestanne rinnakkaiselon, keskinäisen kunnioituksen, toisten huomioonottamisen ja yhteisymmärryksen kausi.
Let this Presidency be one of cooperation, of mutual respect, thoughtfulness towards one another and mutual understanding.
FinnishTämä luku on pienempi kuin Euroopan komission virallinen arvio pelkästään kausi-influenssan aiheuttamista kuolemista.
This number is lower than the European Commission's official estimates for the number of deaths due exclusively to seasonal influenza.
FinnishKaikkia menetelmiä pitäisi tietenkin tukea, myös virallista tiedotusta kausi- ja tilapäistyöntekijöille tarkoitetuista avoimista työpaikoista.
Of course all methods should be supported, including official information about vacant jobs for seasonal or temporary workers.
FinnishHaluan huomauttaa, että omassa maassani oli sosiaalidemokraattinen hallitus, ja kun sen kausi päättyi, työttömiä oli viisi miljoonaa.
I must point out that we had a Social Democratic Government in my own country, and five million people were unemployed when it left office.
FinnishKuolemantapauksia, jotka lainsäätäjien on otettava huomioon, oli lopulta jopa vähemmän kuin tavallisen kausi-influenssan yhteydessä.
The end result in terms of deaths, which is what must be considered by the law maker, was even lower than that of a normal seasonal influenza.
FinnishNyt on menossa taloudellisen nationalismin kausi, eikä kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen työ välttämättä ole kaikkein helpoin.
We are living in a mood of economic nationalism right now, and being the Competition Commissioner is not necessarily the easiest job in town.
FinnishTällä hetkellä hyötyjä on vähän, koska tämä influenssa ei aiheuta monia kuolemia - joka tapauksessa ei läheskään niin paljon kuin kausi-influenssa.
At the moment, the benefits are few, since this is not a flu that causes a huge number of deaths - nowhere near as many as seasonal flu, in any case.