finn-angol fordítás erre a szóra: kansa


Erre gondoltál: känsä
FI

"kansa" angol fordítás

FI kansa
volume_up
{főnév}

1. általános

kansa
On käsittämätöntä, että länsimaisena pidetty kansa syyllistyy tällaiseen tuhoon.
That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
Tiibetin kansa ja sen kulttuuri hävitetään maailmankartalta aivan silmiemme edessä.
The Tibetan nation and its culture are being extinguished right in front of our eyes.
Jokainen kansa perii esi-isiltään kulttuurin, joka kansan on säilytettävä.
Every nation inherits from its ancestors a civilisation that it must preserve.
Jos vuonna 2003 on vielä olemassa kansa, joka haluaa päästä vapaaksi, se on Kuuban kansa.
If there is one people still asking to be set free in 2003, then, it is the Cuban people.
Joka tapauksessa ainakin yksi kansa jakaa epäilyni, nimittäin mapuche-intiaanit.
There is one people, in any case, that shares my doubts, and that is the Mapuche people.
Uskomme, että Ranskan kansa ja Euroopan kansalaiset haluavat jotakin muuta.
We believe that the people of France and the people of Europe want something different.
kansa
kansa (és: massat)
Yksikään kansa ei käytä oikeuttaan vapaisiin vaaleihin valitakseen köyhyyden ja eriarvoisuuden, jotka ajavat enemmistön epäedulliseen asemaan tai syrjäytymiseen.
Because no peoples exercise their right to vote freely in order to chose poverty and inequality, which reduce the masses to a situation of disadvantage and marginalisation.

2. történelem

kansa (és: rahvas)

Példamondatok a(z) "kansa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishValtio on raunioina, sen rikkaudet ryöstetty ja sen kansa on syvästi jakautunut.
The country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
FinnishVoimme tukea kuntoutuskeskuksia, joiden avulla kansa pidetään tietoisena kidutuksesta.
This is also an instrument that keeps the public aware of the issue of torture.
FinnishKymmenet tuhannet ihmiset jäivät kodittomiksi, ja kokonainen kansa kärsii sokista.
Tens of thousands of residents were left homeless and the whole population is in shock.
FinnishKosovon kansa haluaa todellista itsenäisyyttä, ellei se voi liittyä Albaniaan.
If they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
FinnishOlen samaa mieltä jäsen Wiersman kansa siitä, että ehdollisuusperiaatteemme toimii.
I would very much agree with Mr Wiersma that our conditionality works.
FinnishSlovenian kansa ja Slovenian hallitus vastustavat terminaalia jyrkästi.
The Slovenian public and the Slovenian Government are firmly opposed to this terminal.
FinnishKyse on rajaselkkauksesta, jota kansa ei missään tapauksessa halua.
We have a frontier conflict here which the population certainly does not want.
FinnishKansa syöstiin paniikkiin - se ajettiin ansaan, josta se ei päässyt pakenemaan.
A population was thrown into panic, trapped and unable to escape.
FinnishValkovenäläiset olivat Euroopan toinen kansa, jonka äidinkielelle Raamattu käännettiin.
The Belarusians were the second in Europe to translate the Bible into their mother tongue.
FinnishKroatian kansa on tuohtunut tästä viivästyksestä ja on nyt aikeissa kääntää selkänsä EU:lle.
Indignant about this delay, Croatian public opinion is now turning its back on the EU.
FinnishKansa ei tarvitse itsensä nimittäneitä suojelijoita ja kaikkein vähiten EU:ta.
They do not need self-appointed protectors, least of all the EU.
FinnishMeidän on annettava käytännön apua, jota Zimbabwen kansa odottaa.
What we need, and what the population of Zimbabwe are waiting for, is practical aid.
FinnishTästä syystä kansa vastustaa säästötoimia, mikä voi olla hyvin vaarallista.
That is why they are rejecting it, which could be extremely risky.
FinnishKasvavan väkivallan edessä Kolumbian kansa on sanonut EI ENÄÄ.
Faced with this escalation of violence, the Colombian population has said NO MORE.
FinnishYmmärrän tämän täysin, koska kansa on jo pitkään tukenut EMUa.
I can fully understand that, because EMU is far from enjoying popular support.
FinnishMe havaitsimme, että Slovakian kansa suhtautuu Eurooppaan erittäin myönteisesti.
We noticed that the Slovak population were very pro-Europe.
FinnishErillisen EU:n vaalipiirin luominen on keinotekoinen tapa yrittää muodostaa Euroopan kansa.
Creating a separate EU constituency is an artificial way to try to create a European demos.
FinnishZimbabwen kansa ansaitsee nykyistä paljon paremman hallituksen.
The Zimbabwean population deserves a far better government than it has at the moment.
FinnishTämä on erityisen tärkeää Euroopan parlamentille, jonka kansa valitsee.
This is particularly important for the European Parliament, which is elected by popular vote.
FinnishMutta sen sijaan, että Timorin kansa olisi saanut rauhan, se on nyt mukana todellisessa tragediassa.
Well, far from finding peace again, the Timorese are now suffering a real tragedy.