finn-angol fordítás erre a szóra: juuri

FI

"juuri" angol fordítás

FI juuri
volume_up
{főnév}

1. általános

juuri (és: tyvi, kanta, alaosa)
Suu- ja sorkkataudissa on kyse juuri tästä.
That is what this crisis of foot-and-mouth disease signifies.
Mehän koimme sen juuri jonkin aikaa sitten, kun Isossa-Britanniassa puhkesi suu- ja sorkkatautiepidemia.
We saw that happen recently, when foot and mouth disease broke out in Great Britain.
Juuri jäsenvaltiot vitkastelevat Lissabonin prosessissa ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa.
It is the Member States who are dragging their feet on Lisbon and on the European arrest warrant.
juuri (és: lähde, kantasana)
Tässä näkyy tosiasiassa porkkanan juuri ja sieni hyvin hentoine säikeineen.
What you’re seeing here, in the real world, is a carrot root, and the mushroom with its very fine filaments.
Julma sotilasdiktatuuri on kaikkien Myanmaria koettelevien ongelmien alku ja juuri.
The brutal military dictatorship is the root cause of the problems ravaging Burma.
Beyond one millimeter, the root is ineffective.

2. matematika

juuri
Mahdollisuuden radikaaliin muutokseen pitäisi merkitä juuri tätä.
That is what the opportunity for radical change ought to mean.
Juuri tämän välineen jyrkän luonteen vuoksi meidän on varmistettava, että tietyt ennakkoedellytykset täyttyvät.
It is precisely because this instrument is so radical that we have to ensure that a number of pre-conditions are in place.
Emme voi sallia sitä, että juuri radikaaleilla on Espanjassa - El Ejidossa - Italiassa, Saksassa ja Itävallassa aloite näissä asioissa.
We cannot allow the radicals in Spain - in El Ejido - in Italy, Germany or Austria to take the initiative in this field.

Példamondatok a(z) "juuri" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishÄänestän tämän asetuksen puolesta, koska asia koskee juuri valvontajärjestelmää.
I voted for this amendment of the regulation since it concerns the control body.
FinnishJuuri näiden menneisyyden virheiden vuoksi Euroopalla on kuitenkin velvoitteita.
It is precisely because of past mistakes, however, that Europe has obligations.
FinnishOngelmana on se, että juuri nyt emme luota teihin heinäkuun tapahtumien vuoksi.
The problem is that, right now, we do not trust you after what happened in July.
FinnishMerkkejä tällaisten toimien käynnistämisestä ei kuitenkaan juuri ole nähtävissä.
But there are few signs that we are even beginning to make a start in doing that.
FinnishHylätty perustuslakisopimusluonnos tarjosi juuri tällaisen tulevaisuudennäkymän.
In my opinion the rejected draft Constitutional Treaty offers this very prospect.
FinnishMinusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
I consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
FinnishMiksi ette sano tänään, juuri nyt: me tarvitsemme toisenlaisen tautipolitiikan!
Why do you not announce here and now that we need a different policy on disease?
FinnishUseimmiten juuri nämä pienituloiset ihmiset kärsivät, kun taloutemme heikkenee.
It is mostly these people on low incomes who will suffer as our economy worsens.
FinnishKuitenkin juuri siihen on päästävä: suojelun tasoa nostavaan yhdenmukaistamiseen.
Yet that is what we need: harmonisation which increases the level of protection.
FinnishJälkimmäiselle on nyt suuri tarve, mutta näitä kahta ei voida yhdistää juuri nyt.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
FinnishJuuri solmittu sopimus on uusi esimerkki tästä epäkohdasta televiestinnän alalla.
This agreement is a new illustration of this in the field of telecommunications.
FinnishJuuri tämä selkeä kiintymys sortotoimiin tekee Hamasista epäkelvon hallitukseen.
It is this undiluted attachment to terror that makes Hamas so unfit to govern.
FinnishNiitä voidaankin runsain mitoin karsia ja vähentää, ja juuri sitä me haluamme.
There is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.
FinnishVéronique De Keyser on oikeassa todetessaan, että juuri tätä EU ei voi hyväksyä.
Mrs De Keyser is right to say that it is precisely this that the EU cannot accept.
FinnishToivon henkilökohtaisesti, että tarkastuksia tehostetaan juuri nyt - ennen joulua.
I personally hope that inspections are intensified right now - before Christmas.
FinnishArvoisa komission jäsen, juuri tätä kohtaa pidin heikkona komission ehdotuksessa.
That was, Commissioner, a point that I found weak in the Commission's proposal.
FinnishJuuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
This body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
FinnishJuuri sitä varten meillä on kansalaisten yksityisyyden suojaa koskeva direktiivi.
That is why we have a directive on the protection of the privacy of our citizens.
FinnishMuistan silloisen juuri valitun presidentin Albert Zafyn vierailun vuonna 1993.
I can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
FinnishKuten hyvin tiedätte, jäsenvaltioiden budjettivajeet kasvavat juuri nyt nopeasti.
As you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.