finn-angol fordítás erre a szóra: jälkimmäinen

FI

"jälkimmäinen" angol fordítás

EN

FI jälkimmäinen
volume_up
{melléknév}

jälkimmäinen
Jos jälkimmäinen vaihtoehto toteutuu, perustamissopimusta ei välttämättä tarvita.
If the latter is the case, then the treaty is not an indispensable requirement.
Vain jälkimmäinen olettamus on toimielinten välisen hierarkian mukainen.
Only the latter hypothesis is coherent with the hierarchy of the institutions.
Jälkimmäinen on uutta ja merkitsee edistystä aiempiin asenteisiin verrattuna.
The latter is new, and is a step forward compared with earlier attitudes.

Példamondatok a(z) "jälkimmäinen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishJälkimmäinen vaihtoehto on mahdollinen vain hajautetun uusiutuvan sähkön avulla.
The second option will be possible only through decentralised renewable electricity.
FinnishJälkimmäinen sitova tavoite kun uhkaa valitettavasti kiihdyttää ilmastonmuutosta.
The third-mentioned binding target unfortunately threatens to accelerate climate change.
FinnishJälkimmäinen sana kuvastaa mielestämme paremmin käytöstä, jota pyritään hillitsemään.
We consider that the word apology better reflects the type of behaviour to be curbed.
FinnishJälkimmäinen esitys muistuttaa suunnitelmataloutta, eikä tule toimimaan.
The Netherlands produces far more meat than the Dutch themselves can consume.
FinnishIstuntopalvelujen ja oman näkemyksemme mukaan jälkimmäinen tarkistus raukeaa.
According to the services and in our view, this second amendment falls.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, tämä jälkimmäinen tarkistus voidaan ilman muuta nähdä täydentävänä.
(DE) Mr President, this second amendment can absolutely be viewed as complementary.
FinnishEnsimmäinen on seurausta meidän toiminnastamme, ja jälkimmäinen on luonnollinen prosessi.
The first is the effect of our activities; the other is a natural process.
FinnishNiin ollen jälkimmäinen syy on vaikuttanut tähän kirjeenvaihtoon.
It must therefore be the matter at issue which has triggered the correspondence.
FinnishUskomme ilman epäilyksen häivääkään, että jälkimmäinen selitys on oikea.
We believe, without a shadow of a doubt, that the second explanation is the correct one.
FinnishJos jälkimmäinen pitää paikkansa, ministerit ovat onnistuneet hämäämään kaikkia.
In which case they are leading everybody up the garden path.
FinnishJopa jälkimmäinen summa on liian suuri suhteessa todellisiin saaliisiin.
Indeed even that sum is too high if it is set against actual catch.
FinnishJälkimmäinen vaihtoehto on täysin kelpaamaton, myös parlamentille.
The second option is wholly unacceptable, not least to this Parliament.
FinnishKaksi on kuollut - jälkimmäinen lokakuussa 2001 nielurisatulehdukseen.
Two have died, the most recent from tonsillitis in October 2001.
FinnishJos jälkimmäinen ehdotus hylätään täysistunnossa, vastuuvapaus katsotaan myönnetyksi.
If, in the second case, the plenary were to reject the proposal, discharge would be considered granted.
FinnishJälkimmäinen koskee tätä sopimusta, ja huomaatte vielä, että sopimuksesta kasvaa kaunis lapsi.
This one falls into the second category and it will grow up as a beautiful baby, you will see.
FinnishMielestämme tuomioistuimen päätös tulee paremmin huomioon otetuksi, jos valitaan jälkimmäinen vaihtoehto.
We preferred the second option, in order to take account of the Court ruling.
FinnishJälkimmäinen kysymys on tärkeä, koska se voi vaikuttaa huomattavasti oikeusjuttujen käynnistämiseen.
The second question is important because it can influence a dispute at law to a large extent.
FinnishPelkään pahoin, että jälkimmäinen vaihtoehto on jälleen kerran oikea.
I am afraid that, once again, it is the other way round.
FinnishJälkimmäinen sana muuten tulee kreikasta, arvoisa puheenjohtaja Simitis.
That last word comes from Greek, Mr Simitis.
FinnishEnnen kaikkea jälkimmäinen lisäys on yhteydessä kansalaisille tiedottamisen tehostamiseen.
Above all, there is a link between the second increase and the greater efforts we must make to inform public opinion.