finn-angol fordítás erre a szóra: instituutti

FI

"instituutti" angol fordítás

FI instituutti
volume_up
{főnév}

instituutti (és: opisto, ammattikorkeakoulu)
Instituutti perustettiin Vilnaan vuonna 2007 parlamentin yhteisestä päätöksestä.
Based on Parliament's codecision, we established the Institute in 2007 in Vilnius.
Tuleva Euroopan teknologia-instituutti voisi auttaa meitä innovaation tuotteistamisessa.
A European Institute of Technology could help us turn innovation into products.
Siksi, koska rahapoliittinen instituutti ei ole vielä keskuspankki.
Because at that time the Monetary Institute was still not the Central Bank.

Példamondatok a(z) "instituutti" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnishrahapoliittinen instituutti katsoi, että EKP:n tulisi rahaliiton alkaessa
(the predecessor of the ECB) as the minimum that the ECB would require for monetary
FinnishTässä suhteessa Euroopan rahapoliittinen instituutti ei suinkaan voi yksin käydä tätä keskustelua.
In this respect, the EMI should certainly not go it alone in debating this matter.
FinnishEnsimmäinen mielipide oli, että instituutti olisi liitettävä osaksi ihmisoikeuspolitiikkaa.
The first opinion to be expressed was the view that this institution should become part of the human rights agenda.
FinnishFreedom House -instituutti luokittelee Tiibetin ja Tšetšenian maailman kahdeksi heikoimmaksi alueeksi.
Tibet is rated by Freedom House as being, along with Chechnya, one of the world’s two worst-off territories.
FinnishToivon, että instituutti aloittaa työnsä mahdollisimman pian, sillä olemme odottaneet sitä jo vuodesta 1995 lähtien.
I hope that it will begin its work as soon as possible, as this is something that we have been waiting for since 1995.
FinnishEIT:n pitäisi olla EU:n täydentävä innovointi-instituutti eikä pienten tutkimus- ja kehityskeskusten korvike.
The EIT should be a complementary innovation institution in Europe, not a substitute for small research and development centres.
FinnishEIT ei ole tarkalleen sanoen kilpailuhenkinen instituutti, mutta sen pitäisi vauhdittaa tutkimusta ja sen pitäisi luoda uusia aloitteita.
The EIT is not exactly a competitive institution, but it should be driving this research, it should be creating new initiatives.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kiittää päättäjiä siitä, että tämä tärkeä instituutti sijoitettiin Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin.
Mr President, please allow me to thank the decision makers for selecting Budapest in Hungary as the location for this important institution.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, yksi puolalainen korkea-asteen koulutuksen katolinen instituutti hakee parhaillaan avustusta Euroopan unionilta.
(PL) Mr President, one of the Catholic institutions of higher education in Poland is currently applying for a grant from the European Union.
FinnishEdistääkö instituutti todella tasa-arvoa, vai onko se vain eräänlainen alibi, tapa näyttää, että EU välittää tasa-arvokysymyksistä?
Will the authority help increase gender equality, or will it mainly constitute a type of alibi and way of showing that the EU cares about equality issues?
FinnishRehellisesti sanottuna toivon, että instituutti saavuttaa menestystä ensi vuonna, jonka Euroopan unioni on julistanut luovuuden ja innovoinnin teemavuodeksi.
I honestly hope that the institution will promote success next year, which the European Union has declared as the year of creativity and innovation.
FinnishEräs johtava syöpätutkimuksen alalla toimiva laitos - Pariisissa oleva Curie-instituutti - on korostanut tätä vaikuttavasti ja osoittanut sen epäilyksettä paikkansa pitäväksi.
One of the leading cancer research institutes - the Institut Curie in Paris - has highlighted this situation and provided impressive and conclusive proof.
FinnishAjatus oli, että tästä tulisi instituutti, jolla edistetään Lissabonin strategian täytäntöönpanoa, joka oli silloin puolivalmis, eikä tuottanut vielä aiottuja tuloksia.
The idea was that this would be an institution that would support the implementation of the Lisbon Strategy, which at that time was at the halfway stage and was not bringing the intended benefits.