finn-angol fordítás erre a szóra: ihmiset

FI

"ihmiset" angol fordítás

EN

FI ihmiset
volume_up
{főnév}

ihmiset (és: suku, kansa, väestö, henkilökunta)
Uskotteko, että näissä maissa asuvat ihmiset toivottavat toiset ihmiset tervetulleiksi?
Do you believe that the people living in these countries will say 'we welcome people'?
Ihmiset täällä kotona, jotka tukevat heidän työtään, näiden kaltaiset toimijat.
It's people back home, people that support their work, people like these.
Joskus ihmisiä tapetaan ja joskus ihmiset sytyttävät itsensä tuleen protestoidakseen.
Sometimes people get killed, and sometimes people set themselves on fire to protest.

Példamondatok a(z) "ihmiset" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnish(SL) Näemme, miten arktisella alueella sekä luonto että ihmiset ovat kriisissä.
(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
FinnishKuinka nämä ihmiset liikkuvat ja osoittavat kuuluvansa johonkin jäsenvaltioon?
How will they travel and how will they prove that they belong to a Member State?
FinnishKymmenet tuhannet ihmiset ovat kateissa, ja pakolaisia on yli kaksi miljoonaa.
Tens of thousands are still missing and the number displaced is over two million.
FinnishElleivät ihmiset sodi sotaa itseään vastaan, sotia ei saada millään lakkaamaan.
Unless men wage war against war itself, there will be no way to put an end to wars.
FinnishIhmiset olivat useimmiten terveempiä ennen lääkärin käyntiä kuin sen jälkeen.
More often than not, they were healthier before the doctor was called than after.
FinnishSamalla ihmiset ovat edelleen hyvin levottomia vankiloissa viruvien kohtalosta.
Meanwhile, the population remains very concerned about the fate of those in prison.
FinnishOn suositeltavampaa, että hyvin tietoa saaneet ihmiset puolustavat itseään.
It is preferable for well-informed citizens to defend themselves on their own.
FinnishMeidän on saatava ihmiset luottamaan kehitykseen, jotta sähköinen kaupankäynti toimisi.
It is a question of creating confidence in development if e-commerce is to work.
FinnishKysyn kuitenkin seuraavan kysymyksen: mitä jos sijoitamme kyseiset ihmiset Eurooppaan?
Let us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
FinnishHarvat ihmiset kyseenalaistavat lasten koulussa saaman liikuntakasvatuksen merkityksen.
Few question the importance of children receiving physical education at school.
FinnishNämä haluavat ansaita rahaa pakottamalla toiset ihmiset tarjoamaan seksipalveluja.
These seek to make money by forcing others into providing involuntary sexual services.
FinnishMinusta tämä on upea mahdollisuus nähdä mitä kaikkea ihmiset saavat aikaan.
And I feel like this is an amazing opportunity to see what else is out there.
FinnishTosiasia on, että nämä siirtymään joutuneet ihmiset ovat pääasiassa naisia ja lapsia.
The fact of the matter is that those displaced are mostly women and children.
FinnishKymmenet tuhannet ihmiset jäivät kodittomiksi, ja kokonainen kansa kärsii sokista.
Tens of thousands of residents were left homeless and the whole population is in shock.
FinnishNäihin epäilyihin yhtyvät myös monet ihmiset kotimaassani ja monet ryhmäni jäsenet.
These reservations are also shared by many in my country and in my parliamentary group.
Finnishlaadusta riippuu, miten helposti ihmiset selviytyvät rahanvaihdosta ja
we provide will determine how well the public copes with the cash changeover and
FinnishMutta TV-lähetykseen he halusivat minun olevan pystyssä, jotta ihmiset näkevät naamani.
But for TV they wanted me to be upright so they could see my face, basically.
Finnish16:13 CA: Kykenevät, anteliaat ihmiset eivät luo uhreja; he tukevat niitä?
16:13 CA: Capable, generous men do not create victims; they nurture victims?
FinnishKreikkalainen sanonta kuuluu: "säännöt on tehty ihmisiä eikä ihmiset sääntöjä varten".
There is a Greek proverb that says, 'rules are made for man, and not man for rules'.
FinnishSiellä, missä ihmiset ovat hoikkia, sosiaaliturvassa säästetään miljardeja.
Where men are lean, billions of savings can be made on the national health.