finn-angol fordítás erre a szóra: ihmis-

FI

"ihmis-" angol fordítás

EN
EN

FI ihmis-
volume_up
{melléknév}

ihmis- (és: ihmisen, inhimillinen)
Nämä ponnistelut johtavat ihmis- ja kansalaisoikeuksien parempaan suojaamiseen.
This effort is leading to greater human and civil rights protection.
Näillä muilla ihmisillä ei ole samanlaisia ihmis- ja kansalaisoikeuksia.
These other people will not be entitled to the same human and civil rights.
Ihmis- ja vähemmistöoikeuksien takaaminen ja noudattaminen ovat demokratian kulmakiviä.
The guarantee of and respect for human and minority rights are the touchstones of democracy.

Példamondatok a(z) "ihmis-" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishNäin todetaan vuoden 1789 ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistuksessa.
That was stated in the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789.
FinnishIhmis- ja naiskauppiaat ovat jo valmistautuneet siihen.
The people traffickers and traffickers in women are already prepared for it.
FinnishHän on joissain lehdistötiedotteissaan viitannut erityisesti laittomaan ihmis- ja huumekauppaan.
In some of his press releases he has specifically referred to trafficking in people and drugs.
FinnishJäsen Stubb luokitteli ihmis- ja poliitikkoryhmiä laajentumiseen ja perustuslakiin suhtautumisen perusteella.
Mr Stubb identified different classifications of people and politics on this issue of enlargement and the Constitution.
FinnishToinen tärkeä aihe: ihmis- ja lapsikauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastustavat toimenpiteet.
Another important subject is the fight against the trade in humans, both adults and children, and the sexual exploitation of children.
FinnishSellaisten valtioiden ottaminen jäseneksi ei tule kuuloonkaan, jotka eivät pysty tai halua toteuttaa tehokkaita toimia rikollisuuden tai ihmis- ja huumekaupan torjumiseksi.
There can be no question of admitting countries unable or unwilling to take effective action to combat crime or the traffic of people and drugs.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, tärkeimmät niistä ilmiöistä, jotka nykyisin uhkaavat demokraattisia arvoja, ihmis- ja kansalaisoikeuksia, ovat globalisoituneet aivan niin kuin talouskin.
Mr President, the main phenomena that threaten democratic values, people and civil rights today are as globalised as our economy.
Finnish   – Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että ihmis- ja naiskaupan torjunnasta keskustellaan ennen kuin jalkapallon MM-kisat potkaistaan käyntiin Saksassa.
   – Madam President, it is very important that the issue of how to combat the traffic in people, and in women, be debated before the football World Cup kicks off in Germany.
FinnishMonin tavoin alue valitettavasti jo toimii sellaisena, sillä suuri osa laittomasta ihmis- ja huumekaupasta saapuu Eurooppaan näiden valtioiden kautta kuten maakaasukin.
In many instances, it is unfortunately already doing so; a large proportion of the illegal trade in people and drugs arrives in Europe via these countries, as does natural gas.
FinnishFrontex ja Eurosur ovat avainasemassa torjuttaessa laitonta maahanmuuttoa, ja niitä voitaisiin hyödyntää myös rajat ylittävän rikollisuuden sekä huume-, ihmis- ja asekaupan torjumiseksi.
Frontex and Eurosur are key instruments in the fight against illegal immigration and could also be deployed in cross-border crime, the drugs trade, people-trafficking and the arms trade.