FI hyökkäävä
volume_up
{melléknév}

hyökkäävä (és: aggressiivinen)
Euroopan yhteisön tulee tuomita suorasanaisesti Turkin hyökkäävä asenne ja sen toiminta.
The European Union must unequivocally condemn this aggressive attitude and action by Turkey.
Kreml on jälleen itsevarma, jopa hyökkäävä.
The Kremlin is once again self-confident, even aggressive.
Älkää tulko minulle nyt sanomaan, että komissio ei ole riittävän hyökkäävä ja että siltä odotetaan ehdotuksia.
You cannot seriously be telling me today that the Commission is not aggressive enough, that you are waiting for us to make proposals.
hyökkäävä (és: loukkaava, päällekäyvä)
Euroopan unionin on omaksuttava siellä hyökkäävä asenne.
The European Union must take the offensive.
Se on osoitus Venäjän sotilaallisesta paluusta, jota ennusti maan vuonna 2006 käynnistämä hyökkäävä politiikka energiatoimitusten alalla.
It signals Russia's military comeback, heralded by its offensive energy supply policy initiated in 2006.
Hyökkäävä menettely tarkoittaisi tässä tapauksessa myös sitä, että kontradiktorinen menettely supistettaisiin mahdollisimman vähiin.
Going on the offensive would also have meant in this case reducing the contradictory procedure to the minimum.
hyökkäävä (és: aggressiivinen)
hyökkäävä (és: vihamielinen)

Példamondatok a(z) "hyökkäävä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTämän vuoksi Euroopan täytyy olla ensimmäisenä tuomitsemassa Intian hyökkäävä käyttäytyminen.
That is why the European Union must be the first to condemn the dangerously macho behaviour of India.
FinnishYhdysvaltojen uudessa maatalouspolitiikassa tavoitteena on lähes hyökkäävä kehittäminen ja laajentaminen.
The new agricultural policy of the United States in particular is almost aggressively focused on development and expansion.
FinnishTässä yhteydessä on ensinnäkin todettava, että Venäjä ei ollut hyökkäävä osapuoli ja vastasi presidentti Mihail Saakašvilin aloittamaan sotaan.
The first thing that needs to said here is that Russia was not the aggressor and reacted to the war started by Saakashvili.
FinnishHelmikuun 10. päivänä vuonna 1940 hyökkäävä osapuoli Neuvostoliitto käynnisti puolalaisten perheiden julmat karkotukset Siperiaan, idän Golgataan.
On 10 February 1940, the Soviet aggressors began the inhumane task of deporting Polish families to Siberia, the Golgotha of the East.