finn-angol fordítás erre a szóra: huolimatta siitä että

FI

"huolimatta siitä että" angol fordítás

FI huolimatta siitä että
volume_up
{kötőszó}

huolimatta siitä että (és: vaikka, joskin)
Varmistakaamme, että yhtenäismarkkinat toteutuvat huolimatta siitä, että monet väittävät niiden jo toteutuneen, vaikka tiedämme, että todellisuudessa näin ei ole.
Let us make sure that that single market is actually in place, as many people claim it is already, even though we know that in reality it is not.

Hasonló fordítások a(z) "huolimatta siitä että" szóra angolul

huolimatta határozószó
huolimatta prepozíció
huolia ige
English
siittää ige
että kötőszó
English
että prepozíció
English
että

Példamondatok a(z) "huolimatta siitä että" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSanon tämän huolimatta siitä, että kannatan vankasti sisämarkkinoiden vahvistamista.
I say this despite being a firm supporter of strengthening the internal market.
FinnishHuolimatta siitä, että äänestämme kaikki tänään ?kyllä?, emme ole täysin kritiikittömiä.
Despite the fact that we are all voting 'yes' today, we are not uncritical.
FinnishTilanne on tämä huolimatta siitä, että unkarilainen puolue kuuluu hallituskoalitioon.
That is the situation, despite the fact that the Hungarian party is part of the ruling coalition.
FinnishHuolimatta siitä, että hallitus on vaihtunut, politiikka ei näytä vaihtuvan.
Despite the fact that there has been a change of government, there seems to be no change in policy.
FinnishLDC-maat hylkäsivät sen huolimatta siitä, että niille myönnettiin kaikki muu paitsi aseet.
The least developed countries, despite having been given everything except arms, also abandoned it.
FinnishVastustamme tätä huolimatta siitä, että päätöslauselmaehdotuksessa on monia hyviä aikeita.
That is something to which we object, in spite of a number of good intentions in the proposed resolution.
FinnishHaluan tukea rouva Stauneria huolimatta siitä, että sosiaalidemokraatit arvostelevat häntä.
I would like to show my support for Mrs Stauner, despite the fact that the Social Democrats criticise her.
FinnishTästä syystä turvaudutaan tieliikenteeseen huolimatta siitä, että se saastuttaa ja on vaarallista.
Therefore, we resort to road transport, despite the fact that it creates pollution and is dangerous.
FinnishHuolimatta siitä, että tänään on paikalla vain vähän parlamentin jäseniä, tämä on hyvin tärkeä säädös.
Despite the small number of MEPs who are present tonight, this is a very important piece of legislation.
FinnishHuolimatta siitä, että tuomioistuin vapautti hänet kaikista syytöksistä 22.7.1997, häntä pidetään edelleen vankeudessa.
Despite being cleared by a court of all charges on 22 July 1997, he is still in prison.
FinnishKuitenkin tuo perusta heikkenee edelleenkin huolimatta siitä, että Euroopassa on joitakin huomattavia yrityksiä.
Yet that base continues to get weaker despite the fact that Europe has some outstanding companies.
FinnishHuolimatta siitä, että pidän maailmanlaajuistumista sinänsä myönteisenä, siinä on myös vaaransa.
Although I myself think that this globalisation in itself is a positive development, the situation is not risk-free.
FinnishHuolimatta siitä, että raskaus kesti 24 kuukautta, pidän meille esiteltyä vastasyntynyttä pikemminkin ovelana.
In spite of the two-year pregnancy, I find the new-born report we have just seen to be rather underhand.
FinnishArvoisa puhemies, en yksinkertaisesti löydä nimeäni mistään, huolimatta siitä, että allekirjoitin nimeni luetteloon.
Mr President, it is simply that I do not find my name anywhere, despite the fact that I signed in.
Finnish   Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Berendin mietintöä vastaan huolimatta siitä, että mietintö oli erinomainen.
   Mr President, I voted against Mr Berend’s report, in spite of the fact that it was an excellent report.
FinnishOnneksi se ei kuitenkaan onnistunut huolimatta siitä, että se ei aina antanut meille oikeaa tietoa.
Fortunately however, it did not succeed, despite the fact that it did not always provide us with the correct information.
FinnishHuolimatta siitä, että kalan kysyntä kasvaa kasvamistaan, meripyynnin vähentämisestä tulee välttämätöntä.
Despite the fact that demand for fish continues to rise, a reduction in catch levels at sea will become inevitable.
FinnishJos kirjautuminen sisään ei onnistu huolimatta siitä, että käytät varmasti oikeaa salasanaa, tilisi on saatettu kaapata.
If you’re sure you’re using the right password, but still can’t sign in, your account might be compromised.
FinnishSe tekee niin huolimatta siitä, että ainakin puolet sen väestöstä uskoo maan tulevaisuuden liittyvän Venäjään.
It does so, notwithstanding the fact that at least half its population believes that its future is linked with Russia.
FinnishTästä ollaan yksimielisiä huolimatta siitä, että aloitteella pyritään hyvään tarkoitukseen tässä perustavanluonteisessa asiassa.
This consensus exists in spite of this initiative's good intentions with regard to the fundamental issue.