finn-angol fordítás erre a szóra: huolimatta

FI

"huolimatta" angol fordítás

FI huolimatta
volume_up
{határozószó}

huolimatta
Optimistisista julkilausumista huolimatta tänään on kyse Naton tulevaisuudesta.
In spite of optimistic declarations, the future of NATO is in question today.
Siitä huolimatta olemme päättäneet äänestää päätöslauselmaesityksen puolesta.
In spite of this, however, we have decided to vote in favour of the resolution.
Kyseisenä vuonna sovitusta mukautuksesta huolimatta asiasta tehtiin poliittinen päätös.
In spite of the adjustment agreed in that year, a political agreement was reached.

Példamondatok a(z) "huolimatta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishPäätös pannaan kuitenkin tästä huolimatta täytäntöön niin pian kuin mahdollista.
Nevertheless, the decision has now been taken to proceed as quickly as possible.
FinnishSiitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
Yet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
FinnishRunsaasta kokemuksestani huolimatta en edes kuvittelisi säänteleväni tätä aihetta.
I would not dream of trying to regulate on this subject, with all my experience.
FinnishTästä huolimatta ennaltaehkäisevää osiota on toisinaan sovellettu epätasaisesti.
Nevertheless, the application of the preventive arm has sometimes been uneven.
FinnishSiitä huolimatta kannatamme hänen näkemyksiään ja kannatamme hänen mietintöään.
Nonetheless, his is a voice that we welcome. His report is one that we welcome.
FinnishSiitä huolimatta sitä joskus miettii, onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
Nevertheless, you sometimes wonder whether the glass is half full or half empty.
FinnishMe emme ole ilmaisseet asiaa niin, mutta siitä huolimatta me olemme tehneet niin.
This is not what we have said, but it does not mean this is not what we have done.
FinnishKaikesta huolimatta olen päättänyt esittää joitakin parannuksia seitsemään kohtaan.
Nonetheless, I have taken the liberty of proposing improvements on seven points.
FinnishKaikesta ympäristöromantiikasta huolimatta emme saa unohtaa Euroopan teollisuutta.
Apart from any environmental romanticism, we must not forget European industry.
FinnishHuolimatta tästä kaikesta mietintö on aito askel eteenpäin ympäristön kannalta.
Despite all of this, this report is a genuine step forward in environmental terms.
FinnishOlemme tyytyväisiä, että jälleenrakennusohjelmaa jatketaan kriisistä huolimatta.
We are pleased that this rehabilitation programme is continuing despite the crisis.
FinnishTästä huolimatta unionin virallisella tasolla vaaditaan neuvottelujen jatkamista.
Despite all this, official Europe insists that the negotiations be continued.
FinnishTästä huolimatta Alankomaiden hallitus tarttui tavoitteeseen ja teki tässä oikein.
Despite this, the Dutch Government has taken on this ambition, and rightly so.
FinnishTämän ei pidä tapahtua Euroopan parlamentista huolimatta, vaan sovussa sen kanssa.
Not to the detriment of the role of the European Parliament, but to complement it.
FinnishNäistä varauksista huolimatta haluan kiittää kollega Markovia hyvästä mietinnöstä.
Despite these reservations, I should like to thank Mr Markov for the sound report.
FinnishTästä huolimatta uskon onnistumisemme osoittavan, että olemme toimineet oikein.
Despite that, I believe that success shows that we have done the right thing.
FinnishSe ei ole muuttunut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) läsnäolosta huolimatta.
It has not changed despite the presence of the International Labour Organisation.
FinnishHän on vaikeuksista huolimatta onnistunut rakentamaan kestävän kompromissin.
She has managed to piece together a sustainable compromise against all the odds.
FinnishNäistä tarkistuksista huolimatta ehdotettu direktiivi on edelleen epätyydyttävä.
Even with these amendments, however, the proposed directive remained unsatisfactory.
FinnishTyydyttävästä talouskasvusta huolimatta työttömyyden väheneminen on pysähtynyt.
Despite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.