finn-angol fordítás erre a szóra: huolettaa

FI

"huolettaa" angol fordítás

FI huolettaa
volume_up
[huoletan|huolettanut] {ige}

Tässä tapahtumassa minua huolettaa se, että rakennuksen omistajalla ei ollut vakuutusta.
What worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
Tämä huolettaa vilpittömiä eurooppalaisia.
It is something that worries sincere Europeans.
Minua huolettaa kuitenkin Afganistanin turvallisuustilanne.
I am worried about the security situation in Afghanistan, however.

Példamondatok a(z) "huolettaa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTiedän, että joitakuita huolettaa tullien mahdollinen vaikutus kuluttajahintoihin.
I know that some are worried about the possible impact on consumer prices.
FinnishYksi näkökulma Euroopan unionin ja G20-ryhmän vastauksessa meitä kuitenkin huolettaa.
We are concerned by one aspect, however, of the European Union and the G20's response.
FinnishTässä tapahtumassa minua huolettaa se, että rakennuksen omistajalla ei ollut vakuutusta.
What worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
FinnishMinua huolettaa se, miten ne tullaan panemaan täytäntöön ja miten niitä tullaan valvomaan.
I also have concerns about how they will be implemented and how they will be policed.
FinnishKysymys hoitoresurssien riittävyydestä ja taloudellisten kustannusten kasvusta huolettaa monia.
Many are worried about the adequacy of resources for treatment and growing costs.
FinnishEsimerkiksi otan koulutusalan, joka huolettaa minua ja teitä erityisesti.
Let us take as an example an area which concerns us and you particularly, the area of education.
FinnishKuvittelisin, että teitäkin huolettaa vakautusvälineen pitkän aikavälin tulevaisuus.
I imagine that you will no doubt also be concerned with the long-term future of this instrument of instability.
FinnishMinua huolettaa kuitenkin Afganistanin turvallisuustilanne.
I am worried about the security situation in Afghanistan, however.
FinnishTämä asia huolettaa meitä parlamentissa, ja olemme esittäneet 11 tarkistusta yhteiseen kantaan.
This is a matter of some concern to us in Parliament and so we have tabled 11 amendments to the common position.
FinnishTämän tilanteen olisi syytä huolettaa meitä kaikkia.
This is something which should concern us all.
FinnishLopuksi minua huolettaa kovasti vielä yksi asia, joka liittyy komission jäsenen Langenin kommentteihin.
Finally, there is one last reason, one fact that causes me great concern, and that has to do with Mr Langen's comments.
FinnishOngelma huolettaa kansalaisia yleisesti, kuten vetoomuksen miltei kaksi miljoonaa allekirjoitusta osoittavat.
This matter is clearly of concern to the general public, as nearly two million signatures to the petition suggest.
FinnishTalousministerimme totesi taannoin, että häntä huolettaa direktiivissä eniten poikkeusten suuri määrä.
Our Economic Affairs Minister recently said that his main concern was that there were so many exceptions in the directive.
Finnish21:44 Ja tässä on yksi, joka todella huolettaa minua.
21:44 And here's one that does concern me.
FinnishMeitä on huolettanut ja huolettaa edelleen se, ettei SIS II -järjestelmän määräaikoja ole pystytty noudattamaan.
What has caused, and continues to cause, us concern is the failure to meet the deadlines for implementing SIS II.
FinnishKansainvälinen rikollisuus huolettaa kaikkia.
International crime is a great concern to us all.
FinnishTämä huolettaa vilpittömiä eurooppalaisia.
It is something that worries sincere Europeans.
FinnishMeitä huolettaa myös avun jakaminen.
We are also concerned about the distribution of aid.
FinnishKomission asiakirjassa minua huolettaa se, että siinä keskitytään voimakkaasti pk-yrityksille annettavaan innovaatiotukeen.
One concern I have about the Commission’s document is that it focuses strongly on aid for innovation by SMEs.
FinnishMinua huolettaa nimenomaan poliittinen reaktio.