finn-angol fordítás erre a szóra: heitä

FI

"heitä" angol fordítás

EN

FI heitä
volume_up
{névmás}

heitä (és: häntä, hänelle, hänet, heille)
Meidän on kunnioitettava heitä, suojeltava heitä, kasvatettava heitä ja rakastettava heitä!
We must respect them, protect them, educate them and love them!
Auttamalla heitä vahingoittamaan itseään vaiko auttamalla heitä välttämään vaarat?
By facilitating them in harming themselves or assisting them to avoid putting themselves in danger?
Siksi kutsumme heitä tarkkailijoiksi, ja tekstissä heitä nimitetään tarkkailijoiksi.
We are therefore calling them observers and in the text they are termed observers.

Példamondatok a(z) "heitä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishHeitä syytetään hiv:n tahallisesta tartuttamisesta satoihin libyalaisiin lapsiin.
They are accused of deliberately infecting hundreds of Libyan children with HIV.
FinnishHeitä ei saisi pelotella hyväksymään tämän sopimuksen; sopimus olisi hylättävä.
They should not be bullied into accepting this deal; the deal should be rejected.
FinnishHe itse tuntisivat olonsa vähemmän "romuksi" kuin silloin, kun heitä ei kuunnella.
They will feel less like discarded waste than they are sometimes made to feel.
FinnishJos heitä ei löydetä, heidän kohtalonaan on joutua sotilaskomentajien seksiorjiksi.
If they are not found their fate will be one of sex slaves to militia commanders.
FinnishTällä välin on pidätetty joitakin syyllisiä, mutta heitä ei ole vielä tuomittu.
Meanwhile some of the culprits have been arrested, but have not been sentenced yet.
FinnishAinakin ihmiset tulevat tänne parlamenttiin ja heitä kuullaan ja kuunnellaan.
At least people come here to the Parliament and they are heard and listened to.
FinnishMeidän on tehtävä ero itsemurhapommittajien ja heitä värväävien tahojen välillä.
We need to distinguish between the suicide bomber and his or her recruiter.
FinnishHeitä suojellaan huonommin ja heille tiedotetaan huonommin kuin valiokunta toivoi.
They have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
FinnishHeitä on paljon vanhoissa ja vielä paljon enemmän uusissa EU:n jäsenvaltioissa.
There are many such people in the old EU countries and many more in the new.
FinnishEuroopan unionin olisi nyt panostettava naapureihimme ja keskityttävä tukemaan heitä.
The EU should now concentrate on giving our neighbours our backing and support.
FinnishHeidän ajatellaan olevan epäpuhtaiden henkien vallassa, ja heitä kohdellaan eläiminä.
They are thought to be possessed by unclean spirits and are treated as animals.
FinnishEuroopan kansalaisilla on tässä asiassa sananvaltaa, ja heitä on kunnioitettava.
The people of Europe have a say in this matter and they must be respected.
FinnishGaliciassa asuvat Euroopan kansalaiset toivoisivat, että heitä kohdeltaisiin samoin.
The European citizens of Galicia would like to receive exactly the same treatment.
FinnishOikeudenkäynti heitä vastaan on farssi, eikä sen käsittelyä voida mitenkään hyväksyä.
Their trial is a farce, and the way it is being conducted completely unacceptable.
FinnishKansalaisia valvotaan luottokorttien avulla; heitä valvotaan kaikin keinoin.
Citizens are monitored from credit cards, they are monitored from everywhere.
FinnishEn yhtään epäile, etteikö neuvosto heitä myös tätä ehdotusta roskakoriin.
I do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
FinnishMeidän tehtävämme on kouluttaa heitä kokonaisvaltaisesti tulevaisuutta varten.
And our task is to educate their whole being, so they can face this future.
FinnishSen kalastajat ovat pääosin minun vaalipiiristäni ja heitä valvotaan hyvin tiukasti.
They fish mainly from my constituency and they are under very strict control.
FinnishMe vaadimme heitä ryhtymään toimenpiteisiin vastaavan lainsäädännön aikaansaamiseksi.
We are calling on it to take action and bring forward appropriate legislation.
FinnishHeitä on passitettu Englantiin, ja jotkut ovat menettäneet työpaikkansa kokonaan.
They have either been exiled to England or, in some cases, lost their jobs completely.