finn-angol fordítás erre a szóra: heiltä

FI

"heiltä" angol fordítás

EN

FI heiltä
volume_up
{névmás}

heiltä (és: häntä, hänelle, hänet, heitä)
Te olette riistänyt heiltä rahan ja sen lisäksi te olette riistänyt heiltä heidän demokratiansa.
You have stripped them not just of money; you have stripped them of their democracy.
Kysyin heiltä, kuuluuko heidän valistustyöhönsä kysymys kondomeista.
I asked them if the question of condoms was discussed in their educational work.
Olisimme tekopyhiä, jos kieltäisimme heiltä oikeuden liikkua Euroopan unionissa.
It would be hypocritical of us to deny them the right to move around the European Union.

Példamondatok a(z) "heiltä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishAnnoin valkoisen kirjan kansalaisille ja kysyin heiltä, mitä he ajattelivat siitä.
I have handed out this White Paper and asked our citizens what they think of it.
FinnishKyse on valituista edustajista, ja heiltä viedään selviytymisen edellytykset.
They are elected representatives and they are denied the means of survival.
FinnishHeiltä evätään tämä oikeus ja heille määrätään erittäin kovia rangaistuksia.
They are being denied this right and they are being hit with very heavy punishments.
FinnishHän sanoi katkaisevansa heiltä sormet, jos he puuttuvat Sudanin asioihin.
He said that if they interfere in Sudan's affairs, he would cut their fingers off.
FinnishLähetä elokuvasi linkki perheellesi ja tuttavillesi, jotta se ei jää heiltä huomaamatta.
Send a link to your movie in an email to family and friends so they won’t miss it.
FinnishHeiltä on viety oikeus edustukseen, vaikka heillä oli oikeus äänestää.
They are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.
FinnishIhmiset ovat usein väärässä paikassa tai heiltä puuttuu oikeat taidot tai molempia.
Often, people are in the wrong place, or lack the right skills, or a combination of both.
FinnishTätä nykyä heiltä evätään peruspalvelut, kuten tulkkaus tai oikeusapu.
Currently, they are refused basic services, such as interpreting or legal counsel.
Finnish7:39 Kun sitten olin oppilaiden kanssa, kysyin heiltä, "Kenen työ on paras?"
7:39 And when I sat the students down, I said, "Who's got the best one?"
FinnishHeiltä kiellettiin sivistys, koulutus, ammattikoulutus ja kaikenlainen puhevalta.
They have been denied an education, training, career and the right to any say-so whatsoever.
FinnishMutta heiltä kerjätään heidän omaa öljyään ja ruokaa, jota he voivat ostaa.
But they are asked to practically give their oil away and then buy food.
FinnishHeiltä sain tietoa uskonnonvapauden puolustamiseen liittyvästä nykyisestä ongelmasta.
They informed me of the ongoing problem of defending religious freedom.
FinnishHeiltä ei enää estetä pääsyä linja-autoihin, ja heille on tarvittaessa annettava apua.
They will no longer be refused access and will be able to count on assistance, if needed.
FinnishHaluan kiittää kaikkia luottamuksesta ja avusta, jota olen heiltä saanut.
I should like to thank everyone for their confidence and for the help they have given me.
FinnishVoin vain kiittää kollegoitani muissa ryhmissä heiltä saamastani avusta ja tuesta.
Perhaps I should do that better in this House, but I am unable to.
FinnishJos viemme heiltä heidän elinkeinonsa, riistämme heiltä mahdollisuuden selviytyä taloudellisesti.
If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
FinnishEi ole mitään tarvetta suojella itsenäisiä ammatinharjoittajia heiltä itseltään.
There is no need to protect the self-employed from themselves.
FinnishKiitän häntä ja hänen henkilökuntaansa avusta, jota saimme heiltä keskustellessamme asiasta.
I thank him and his staff for the help they have given as we have discussed this issue.
FinnishNaiset ovat yrittäjinä kokemattomia ja heiltä puuttuu tietoa rahoitusmahdollisuuksista.
Women are inexperienced as entrepreneurs and they lack information on funding opportunities.
FinnishValtiovalta kuuluu hallitsevalle ruhtinaalle ja kansalle ja on lähtöisin heiltä”.
Neither the monarchic nor the democratic principle dominates.