finn-angol fordítás erre a szóra: heille

FI

"heille" angol fordítás

EN

FI heille
volume_up
{névmás}

heille (és: häntä, hänelle, hänet, heitä)
Sitten heille on tarjottava ehdottoman omistautunutta ja intohimoista palvelua.
Then you have to offer them absolute, dedicated, passionate service to them.
Onnittelen molempia heidän työstään ja toistan, että annamme heille tukemme.
I congratulate both of them on their work and I repeat that we support them.
Kumpikin heistä noudatti kuitenkin erittäin tiukasti heille osoitettua puheaikaa.
Both of them, however, held very closely to the time that they were allocated.

Példamondatok a(z) "heille" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishHeille oli annettu kolmen päivän viisumit, ja näitä jatkettiin kahdeksi viikoksi.
They had been issued with three-day visas and these were extended for two weeks.
FinnishLehtimiehet kysyivät silloin, ketkä antavat heille rahat lehtien julkaisemiseen.
The journalists then asked: who will give us the money to publish newspapers?
FinnishKiinnitämme toivomme nuoriin, siksi meidän on tarjottava heille erityiskohtelua.
Our hopes are pinned on young people, so we have to treat this group as a priority.
FinnishLisäksi toivotan heille hyvää terveyttä, samoin kuin kaikille eurooppalaisille.
I should also like to wish for good health for you and all the citizens of Europe.
FinnishHeille nämä laukut ja vaatteet ovat identiteetin ja sosiaalisen aseman merkki.
They're taking those bags and clothes as a sense of identity and social status.
FinnishOlemme sen velkaa paitsi heille, jotka murhattiin, myös heille, jotka jäivät eloon.
We owe that not only to those who were murdered but also to those who survived.
FinnishHeille on annettava mahdollisuus rakentaa oma elämänsä pienten lainojen avulla.
They should be given the chance to build up their own lives with small loans.
FinnishNe pyytävät meitä avaamaan markkinat heille, mutta ne eivät käy kauppaa keskenään.
They are asking us to open up our markets, but they do not trade among themselves.
FinnishHeitä suojellaan huonommin ja heille tiedotetaan huonommin kuin valiokunta toivoi.
They have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
FinnishKetkä voivat tehdä tarjouksia sopimuksista ja millä ehdoilla ne myönnetään heille?
Who can come and bid for this contract and on what terms can they obtain it?
FinnishTämä ei kuitenkaan tarkoita heille samaa kuin moni meistä saattaisi ajatella.
It does not mean new regulations, new laws - new restrictions, as they would see it.
FinnishVasta kun he vetosivat Euroopan parlamenttiin, heille maksettiin kyseinen avustus.
It was only after petitioning this Parliament that they got that allowance.
FinnishHeille on eniten hyötyä poliittisesta ratkaisusta ja Kyproksen liittymisestä unioniin.
They stand to gain the most from a political solution and the accession of Cyprus.
FinnishKansalaisilla on oikeus saada oikeaa tietoa siitä, mitä me teemme heille.
The citizen is entitled to receive accurate information about what we do for him.
FinnishEsitän kiitoksemme kaikille heille, ja varsinkin näille viimeksi mainituille.
To all of these people, especially the latter, we offer our sincere thanks.
FinnishHeiltä evätään tämä oikeus ja heille määrätään erittäin kovia rangaistuksia.
They are being denied this right and they are being hit with very heavy punishments.
FinnishRaportoin keskustelustamme kollegoilleni ja välitän heille huomautuksenne.
I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.
FinnishJos Blix ja hänen kollegansa tarvitsevat enemmän aikaa, sitä on annettava heille.
If Doctor Blix and his colleagues need more time, they must be given it.
FinnishSelvitin heille tuota tapausta, ja huomenna olen siellä kuultavana uudelleen.
I clarified a number of things for it and shall be appearing before it again tomorrow.
FinnishSitten on toinenkin tilanne: jotkut pidätetään, eikä heille myönnetä turvapaikkaa.
Then there is this: some are arrested and will not be entitled to asylum.