finn-angol fordítás erre a szóra: harkinta

FI

"harkinta" angol fordítás

FI harkinta
volume_up
{főnév}

harkinta
Ennaltaehkäisyä koskeva harkinta joutuu siksi taka-alalle.
Considerations to do with prevention therefore take a back seat.
Olen iloinen siitä, että olemme vasta " harkinta-asteella" , koska tämä kysymys on erittäin tärkeä kuluttajille Euroopassa.
I am pleased that this is only 'under consideration' since it is a question of very great importance for consumers in Europe.
Harkinta on rakentavampaa kuin poissaolo.
Deliberation is more constructive than absence.
Paketista pitää päättää varsin nopeasti, mutta olisi pahasta, jos nopeus olisi tärkeämpää kuin harkinta.
This package needs to be adopted pretty quickly, but it would be a bad thing if speed came first and deliberation second.

Példamondatok a(z) "harkinta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishHarkinta on tietenkin välttämätöntä, mutta se ei merkitse samaa kuin jäykkyys.
Of course we need prudence, but prudence is one thing and inflexibility is another.
FinnishKomission ehdotusten laadinnasta ovat puuttuneet pohdinnat, realismi ja harkinta.
The Commission's proposals were drafted without proper thought, realism or composure.
FinnishKoska asialla ei ole kiirettä, voisimme kai suoda itsellemme lisää harkinta-aikaa.
As this is not a matter of urgency, why not grant us an additional reflection period?
FinnishOlemme parhaillaan harkinta-ajalla ja pyrimme osoittamaan Euroopan unionin toimivuuden.
We are now in this period of reflection, trying to demonstrate that Europe works.
FinnishSeitsemän päivän harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jolloin vastaanotat ostoksesi.
This seven-day “cooling off” period begins on the day when you receive your purchase.
FinnishNeljäntoista päivän harkinta-aika on mielestäni myös erittäin tärkeä seikka.
The cooling-off period of fourteen days is, to my mind, also a very important matter.
FinnishEikö harkinta-ajan pitäisi rohkaista meitä suhtautumaan unioniin kriittisemmin?
Should the period of reflection not spur us on to take a more critical view of our Union?
FinnishHarkinta-aika on jo puolessavälissä, ja meidän olisi jo pitänyt päästä johonkin tulokseen.
We are already half-way through the period, and we should have had results by now.
FinnishPyydän neuvoston puolesta, että parlamentti antaisi meille harkinta-aikaa.
I am asking on behalf of the Council, that Parliament give us this time for reflection.
FinnishHarkinta-aika on kansalaisia varten eikä unionin toimielimiä varten.
The period of reflection is for the citizens and not for the European institutions.
FinnishYhdeksän kuukauden harkinta-ajan pitäisi riittää ensimmäistä seurantakokousta varten.
Nine months of reflection should be sufficient for a first follow-up.
FinnishMeidän on lisäksi käytettävä tätä harkinta-aikaa aloittaaksemme vuoropuhelun kansalaisten kanssa.
We must also use this period of reflection to engage in a dialogue with citizens.
FinnishEU:n tulevaisuutta koskeva harkinta-aika on edelleen käynnissä.
We are still in what is termed the period of reflection about the EU’s future.
FinnishHarkinta-ajan poistaminen saa siksi myös joka tapauksessa itse sektorin selvän hyväksynnän.
So the sector is very much in favour of scrapping the reflection period.
Finnish   Arvoisa puhemies, meillä on pidennetty harkinta-aika, eikö niin?
   Mr President, we are to have an extended period of reflection, are we?
FinnishTeemme kyseisen päätöksen harkinta-ajan jälkeen, ja hyvä niin.
We will take that decision at the end of the period of reflection, and rightly so.
FinnishTotean vielä kerran, ettei minulla ole mitään sitä vastaan, että harkinta-aikaa pidennetään.
Once again, I have nothing against extending the period of reflection.
FinnishKommentoin lopuksi 4 artiklan 3 kohdan mukaista "harkinta-aikaa".
Finally, I shall just comment on the 'space to think' under Article 4(3).
FinnishNyt on meneillään harkinta-aika, ja meidän on löydettävä tie eteenpäin.
We are here in a reflection period and we must find a way forward.
FinnishVäitän myös, että kolmen päivän harkinta-aika on aivan liian lyhyt.
I also maintain that a three-day cooling-off period is far too short.