finn-angol fordítás erre a szóra: hänet

FI

"hänet" angol fordítás

EN

FI hänet
volume_up
{névmás}

hänet (és: häntä, sen, hänelle, sitä)
volume_up
him {nm}
Juuri samat henkilöt, jotka olivat auttaneet hänet valtaan, eliminoivat hänet.
He was eliminated by the very people who helped bring him to power.
Sen jälkeen hänen päälleen heitettiin bensiiniä ja hänet poltettiin elävältä.
After that they poured gasoline over him and burnt him alive.
Tapasimme hänet henkilökohtaisesti, ja hänet vapautettiin seuraavana päivänä.
We met him in person and he was thus released the following day.
hänet (és: hänen, häntä, sen, hänelle)
volume_up
her {nm}
Nämä kuristivat hänet, heittivät hänet ammeeseen ja yrittivät lavastaa sen itsemurhaksi.
They strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
Tapasimme hänet. Hän tarvitsee todella apuamme ja pikaista väliintuloamme.
We met her and she genuinely needs us to help and intervene urgently.
Toinen joukko heitti bensiiniä kodittoman naisen päälle ja sytytti hänet tuleen.
Another group threw petrol over a homeless woman and set fire to her.
hänet (és: häntä, hänelle, heitä, heille)
Yhteys napauttamalla -toiminnon avulla voit myös kutsua hänet peliin tai käyttämääsi sovellukseen.
You can also use Tap and Do to invite them into a game you're playing or the app you're using.
Teemme suuren karhunpalveluksen arkea pyörittävälle kotiäidille, jos luokittelemme hänet työttömäksi.
We are doing a very great disservice to women in charge of a household if we deem them to be unemployed.
Kaikki jättävät hänet huomioimatta.
Then everyone ignores them.

Példamondatok a(z) "hänet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishOviedo vangittiin Brasiliassa, ja toivon, että hänet luovutetaan Paraguaylle.
Oviedo was arrested in Brazil and I hope that he will be extradited to Paraguay.
FinnishVuonna 1996 hänet nimitettiin kolmen muun kollegansa kanssa vuoden toimittajaksi.
In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year' .
FinnishJos joku on kirjattu luetteloon vääristä syistä, kuinka hänet voidaan poistaa siitä?
If someone is on a list for the wrong reasons, how can he be taken off the list?
FinnishHänet pakotettaisiin kuitenkin pian palaamaan vankilaan, jos hän olisi liian terve.
However, he would shortly be forced to return to prison if he were too healthy.
FinnishHän oli niin pätevä, että hänet heti valittiin oman maansa hallituksen jäseneksi.
He was so competent that he was immediately chosen to join my own country's Cabinet.
FinnishNäyttää jopa siltä, että hänet tuodaan pian valtion turvallisuustuomioistuimen eteen.
It even seems that he will shortly have to appear before the State Security Court.
FinnishHänet olisi vapautettava nyt, ja pyydän komissiota puuttumaan tähän asiaan.
He should be released now, and I ask the Commission to intervene in this case.
FinnishHänet kidnapattiin Dagestanin pääkaupungissa Mahat?kalassa 12. elokuuta 2002.
On 12 August 2002, he was abducted in Makhachkala, the capital of Dagestan.
FinnishViimeisimpien, toistaiseksi epävirallisten tietojen mukaan hänet on armahdettu.
According to the latest, as yet unofficial reports, he has been pardoned.
FinnishHänet myös kaapattiin EU-maasta, Italiasta, kansainvälisen lain vastaisesti.
Also, he was kidnapped from an EU country, Italy, against international law.
FinnishMinusta on oikeastaan suuri vahinko, että neljä jäsenvaltiota on jättänyt hänet pulaan.
I think it is in fact a great shame that he was let down by four Member States.
FinnishHän on sotarikollinen, ja hänet on tuotava kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen.
He is a war criminal and he must be brought before the International Criminal Court.
FinnishEhdottakaa puheenjohtajaa Laekenissa ja antakaa valmistelukunnan valita hänet.
Propose a President at Laeken and let the Convention elect the President.
FinnishHänet on vangittu, koska hän puolustaa maanmiestensä ihmisoikeuksia Syyriassa.
He has been imprisoned because he defends the human rights of his compatriots in Syria.
FinnishHänet otettiin kiinni, kahlittiin ja vietiin Tikritissä syntyneen sulttaani Saladinin luo.
He was captured, chained up and taken to Sultan Saladin, who was born in Tikrit.
FinnishHänet on vapautettu, mutta naisille asetetaan yhä tiukkoja rajoituksia.
She has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.
FinnishTämä merkitsi sitä, että hänet tapettiin välittömästi Kiinan valloituksen aikana.
That meant he was instantly killed at the time of the Chinese invasion.
FinnishHänet oli siis oikeastaan vapautettu kuolemanrangaistuksesta, mutta hirtettiin myöhemmin.
So she had actually been excused the death penalty but was subsequently hanged.
FinnishHänet onkin valaistu sisältä, valaistu alhaalta ja täysin jumalaisen tulen valaisema.
He would be lit from within, and lit from below and all lit up on fire with divinity.
FinnishTämänhän komission puheenjohtaja Prodi pyrki sanomaan, mutta hänet vaiennettiin.
That is what Mr Prodi attempted to say and he was made to keep quiet.