finn-angol fordítás erre a szóra: häneltä

FI

"häneltä" angol fordítás

EN

FI häneltä
volume_up
{névmás}

häneltä (és: häntä, hänelle, hänet, heitä)
Siksi kukaan ei saisi viedä häneltä millään perusteella tuota omaisuutta.
Therefore, no one should deprive them of that possession for any reason.
En tuolloin kieltänyt Prodilta luottamustani, enkä aio kieltää häneltä sitä nytkään.
I did not lose confidence in him them, and I do not intend to deny him my confidence today.
Saimme ne häneltä noin viikossa, kun hän oli tulossa valiokuntaan ja häntä pyydettiin antamaan nuo valtuudet meille.
We received them within a week or so of him coming to the committee and being asked to provide us with those mandates.

Példamondatok a(z) "häneltä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishOlen kirjoittanut puheenjohtaja Santerille ja sain häneltä tänä aamuna vastauksen.
I have written to President Santer and this morning I received a reply from him.
FinnishEhkäpä voisimme pyytää häneltä lahjoitusta, ellemme muuten onnistu saamaan rahoja.
Perhaps we could ask him for a donation if we cannot find the money any other way.
FinnishMikäli jäsen Allister olisi edelleen läsnä, kysyisin häneltä, ketä hän äänestäisi.
Had Mr Allister still been here I would have asked him who he would vote for.
FinnishKysyisin häneltä, voisiko hän vielä kommentoida tätä tämän istunnon aikana.
I would like to ask her if she could say anything about this during this sitting.
FinnishHaluan myös kysyä häneltä, tarvitseeko pankkien valvontajärjestelmää muuttaa.
I also want to ask him if the banking supervision system needs to be adapted.
FinnishHaluaisinkin mielelläni kuulla häneltä, mitä hän voi ja aikoo tehdä tässä asiassa.
I should therefore like to know from her what she can and is prepared to do about this.
FinnishEn puhu pahantahtoisesti; sanon vain, että me voisimme kysyä sitä häneltä.
I do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.
FinnishJälleen kerran häneltä puuttui Sadatin rohkeus, ja hän romutti kaikki rauhantoiveet.
Once again, he lacked the bravery of President Anwar al-Sadat and dashed all our hopes.
FinnishAnnan puheenvuoron komission puheenjohtajalle ja pyydän häneltä anteeksi viivästystä.
The President of the Commission has the floor, I would apologise to him for the delay.
FinnishHäneltä ei koskaan kysytä, mitä hän teki ulkona tuohon aikaan tai miksi hän oli juopunut.
He is never asked what he is doing out at that time or why he is intoxicated.
FinnishHaluaisin kysyä häneltä, onko hän vielä samaa mieltä asiasta, ja jos ei niin miksi.
May I ask him whether he still holds that opinion? And if not, why not?
FinnishPyyntö on perusteltu, mutta voinko kysyä häneltä, minkä hinnan hän antaa ihmisoikeuksille?
It is a legitimate request, but could I ask him what price he puts on human rights?
FinnishUnessa kysyin häneltä: "Miksi vihasitte meitä eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia niin paljon?"
In the dream I asked him: ‘Why did you hate us Europeans and Americans so much?’
FinnishHäneltä riistettiin myös oikeus olla ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja.
He also, of course, forfeited the right to be chairman of the Human Rights Foundation.
FinnishKyse on komission puheenjohtajasta, mutta häneltä en ole kuullut tästä sanaakaan.
That is the President of the Commission, but I have not heard a word from him on this matter.
FinnishMinulla on hänelle hieman huonoja uutisia, sillä olen oppinut häneltä hieman vuosien mittaan.
I have some bad news for him, in that I have learnt a bit from him over the years.
FinnishEhkä hän ei halua sitä, mutta haluaisin kuulla sen häneltä.
Perhaps he prefers not to, but I should nevertheless like to hear what he has to say.
FinnishMutta minun on kysyttävä häneltä, määrittelemmekö laittoman siirtolaisuuden samalla tavalla?
I would like to ask him if we agree on the definition of illegal immigration.
FinnishTämä on jo sinänsä ristiriitaista, ja pyydän häneltä selvennystä asiaan.
That in itself is a contradiction so would he please clarify the matter.
FinnishKysyin häneltä, paljonko hän käyttää kylän kulttuuri-, urheilu- ja sosiaaliseen toimintaan.
I asked her what she spends on cultural, sports and social activities for the village.