finn-angol fordítás erre a szóra: hänellä

FI

"hänellä" angol fordítás

EN

FI hänellä
volume_up
{névmás}

hänellä (és: häntä, hänelle, hänet, heitä)
Joskus hän oli lähes halvaantunut ja hänellä oli vaikeuksia liikuttaa raajojaan.
Sometimes, he was almost completely paralysed and had difficulty moving them.
Hänellä ei ole ollut helppoa. Hän ei myöskään tehnyt työtä helpoksi itselleen.
Things were not easy for her, nor did she make them easy for herself.
Joten tuo päätös tehdä töitä ystäviensä kanssa – nyt hänellä on niitä 550 – siitä IDEO alkoi.
And so, that decision to work with his friends -- now he has 550 of them -- was what got IDEO started.

Példamondatok a(z) "hänellä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKoska hänellä on valta vaikuttaa asiaan, hänen olisi tehtävä tällainen sitoumus.
While she has the requisite power and influence, she should make that commitment.
FinnishHänellä on oma lehmä ojassa, koska hän itse harjoittaa "luonnonmukaista" viljelyä.
He has a definite vested interest here, since he himself is an ‘organic’ farmer.
FinnishMiten viljelijä, joka minäkin olen, voi tuottaa satoa, jos hänellä ei ole siemeniä?
How is a farmer to produce crops - I am indeed one myself - when he has no seed?
FinnishMutta kun hänellä oli Pittsburghin yliopiston college-paita, huijaaminen väheni.
But when he actually had a University of Pittsburgh sweatshirt, cheating went down.
FinnishHänellä on ollut erittäin haastava tehtävä selkeyttäessään koordinointitoimia.
He has had a very challenging task to streamline the measures of coordination.
FinnishSitä ennen Liikanen vastaa siitä, ja sen vuoksi hänellä on nyt myös puheenvuoro.
Until then, Mr Liikanen is responsible, and that is why he now also takes the floor.
FinnishJa onko hänellä aavistusta siitä, mitä se merkitsee keskinäiselle kilpailulle?
And does he have any idea what that will mean for reciprocal competitiveness?
FinnishHänellä oli hyvin vahvoja ja selkeitä näkemyksiä, joihin kaikki eivät aina yhtyneet.
She had very strong and clear views, which were not always shared by everyone.
FinnishPuheenjohtaja ei voinut vastata, koska hänellä ei ollut asiasta tarvittavia tietoja.
He said that he could not reply because he did not have the necessary information.
FinnishHänellä oli kaikki tieto ja hän piti sen ymmärrettävistä syistä itsellään.
He had all the information and for understandable reasons he kept it to himself.
FinnishTyöllisyyden parantamisesta hänellä taas ei ollut esittää kuin hurskaita toiveita.
Meanwhile, he had nothing more than pious messages of hope for increased employment.
FinnishHänellä on puheenvuoro.
Mr Bangemann has asked to make a brief statement, and he now has the floor.
FinnishHänellä on aivan oikea suhtautumistapa asiaan, mutta siinä on yksi vakava puute.
His approach to the matter is entirely correct, but it has one fatal flaw.
FinnishKuvittelkaa, jos hänellä olisi ollut nykyaikaiset valvontatyökalut käytössään.
Imagine if he would have had the kind of surveillance tools that are available today.
FinnishKun pelastustyöntekijät tulivat, he elvyttivät hänet ja hänellä ei ollut aivovauriota.
When the rescue workers came they resuscitated him and there was no brain damage.
FinnishJos neuvoston puheenjohtaja de Miguel haluaa selventää asiaa, hänellä on puheenvuoro.
Should you wish to provide further clarification, Mr de Miguel, you have the floor.
FinnishHänellä on mukanaan pankkikortti, joka kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen Ruotsissa.
He took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
FinnishHänellä ja minulla oli tilaisuus matkustaa Senegaliin ja keskustella kalastajien kanssa.
She and I had the good fortune of going to Senegal and talking to the fishermen.
FinnishTämä viittaa siihen, että hänellä on omatunto ja että hän on lisäksi kampanjajohtaja.
This proves that a) he has a conscience and b) he is also a campaign leader.
FinnishMinun on sanottava, että hänellä täytyy olla luovempi ajattelutapa kuin minulla.
I have to say that he must have a more lateral-thinking mind than I do.