finn-angol fordítás erre a szóra: elinkaari

FI

"elinkaari" angol fordítás

FI elinkaari
volume_up
{főnév}

1. általános

elinkaari (és: henki, elämä, elinkautinen, eläminen)
Meidän on ymmärrettävä, että tämän jätteen elinkaari on vuosikymmenien mittainen.
We need to understand that this waste has a life that lasts for decades.
On hyvin tärkeää analysoida tuotteen koko elinkaari sen tuotannosta hävittämiseen.
It is very important to analyse the whole life cycle of a product, from production to destruction.
Tämä ei tarkoita sitä, että tuotteen elinkaari jätettäisiin joiltakin osin huomiotta.
This does not mean ignoring the products’ whole life-cycles.

2. biológia

elinkaari (és: elinikä)
On hyvin tärkeää analysoida tuotteen koko elinkaari sen tuotannosta hävittämiseen.
It is very important to analyse the whole life cycle of a product, from production to destruction.
PVC:tä raaka-aineena on arvioitava perusteellisesti ottamalla huomioon sen koko elinkaari.
PVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
Se myönnetään kattavilla perusteilla, joissa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari.
It is based on the principle of a global approach which takes account of the whole life cycle of the product.

Példamondatok a(z) "elinkaari" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishAsetuksen elinkaari on vain kolme vuotta: mikä lohdutus!
This regulation has a mere three-year lifespan: what a consolation!
FinnishJos kyse olisi ollut poikkeuksesta, jolla on rajallinen elinkaari, siitä ei olisi voitu sanoa mitään kielteistä.
Had it been a derogation with a limited lifespan, nothing could have been said against it.
Finnish(SK) Arvoisa puhemies, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden elinkaari lyhenee kehittyneissä teollisuusmaissa koko ajan.
(SK) Madam President, in advanced industrialised countries, the lifecycle of electrical and electronic equipment is constantly shrinking.
FinnishLisäksi on omaksuttava joustava lähestymistapa väliaikaisen luvan myöntämiseen kemikaaleille, minkä yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon alakohtainen tuotteiden elinkaari.
Furthermore, a flexible approach must be taken to the temporary authorisation of chemicals, with due consideration for sector-specific product cycles.
FinnishOn otettava huomioon koko elinkaari eikä vain osaa siitä.
We also believe that the entire lifecycle of resources and waste policy too must be considered together; not just a part, but the entire lifecycle must be taken into consideration.
FinnishSeuraavien 20 vuoden aikana PVC-jätteen määrä lisääntyy todennäköisesti 80 prosenttia, koska tiettyjen PVC-tuotteiden, kuten ikkunapuitteiden, keskimääräinen elinkaari on pidentynyt.
The next 20 years will probably see an increase of around 80% in the quantities of PVC waste because of the increase in the average lifespan of certain PVC products such as window frames.