finn-angol fordítás erre a szóra: elinehto

FI

"elinehto" angol fordítás

FI elinehto
volume_up
{főnév}

elinehto
Kolmanneksi tehokas liikenne on koko talouden elinehto.
Thirdly, efficient transport is the lifeblood of the economy.
. - (LT) Fossiiliset polttoaineet ovat pitkään olleet yhteiskunnan elinehto.
Fossil fuels have long provided society's lifeblood.
Kuljetusala on aina ollut koko talouden elinehto.
Transport has always been the lifeblood of the whole economy.
elinehto (és: oljenkorsi, elämänlanka)
Kuten olemme tänään kuulleet, Tonava on elinehto, ja Tonavan alue on elintila.
The Danube is a lifeline, as we have heard today, and the Danube Region is the living space.
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, me kaikki tiedämme, että energia on elinehto Euroopan unionille.
(DE) Mr President, Commissioner, we all know that energy is the European Union's lifeline.
Emme kuitenkaan ole niiden ainoa elinehto.
We are not, however, their only life-line.
elinehto

Példamondatok a(z) "elinehto" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishVapaa ja riippumaton media on myös kansalaisyhteiskunnan välttämätön elinehto.
A free and independent media is also a vital prerequisite of civil society.
FinnishKohtuullinen valtioneläke on siis elinehto, ja sen rahoittaminen on poliittinen valinta.
The key, of course, is decent State pensions, and funding them is a political choice.
FinnishTämä on teollisuuden elinehto, ei este, joka sen on voitettava.
This is a prerequisite for the industry, not an obstacle that has to be overcome.
FinnishArvoisa puhemies, yhteisön talousarvio on kestävän yhteisen maatalouspolitiikan elinehto.
Mr President, the Community budget is the blood supply to a sustainable common agricultural policy.
FinnishReuna-alueilla toimivat liikenneyhteydet ovat elinehto.
Transport connections in the peripheral regions are a vital necessity.
FinnishOn tosiasia, että vapaa kilpailu on merenkululle elinehto.
It is a fact that free competition is the life blood of shipping.
FinnishHyvät liikenneyhteydet ovat näille alueille suoranainen elinehto.
Good communications are a vital necessity in these areas.
FinnishNyt suuryritykset eivät puolestaan enää tahdo uutta arvonlisäverojärjestelmää, vaikka se on elinehto pk-yrityksille.
Now the big firms do not want a new VAT system, but it is of vital importance to SMEs.
FinnishSe on elinehto ja vahva tulevaisuuden pohja ja perusta, minkä me tarvitsemme nimenomaan elintarvikesektorilla.
It is vital and a strong basis for the future, which we need specifically in the food sector.
FinnishTämä viljely on elinehto joillakin seuduilla.
In certain areas, the production of starch potatoes is a vital concern.
FinnishArvoisat kuulijat, vesi on elämän elinehto, se on kaikkien maailman ihmisten elinehto.
Ladies and gentlemen, water is a good which is essential to life, to the life of each one of us and to the life of humankind.
FinnishKyseisten aineiden asiantunteva käyttö on rehellisesti todettuna nykyaikaisen ruuantuotannon yksi elinehto.
The expert use of these substances is, to be honest, a crucial prerequisite for food production in the modern age.
FinnishNäin ollen terveen ja kestävän sekä kansalaisten hyväksymän hinnoittelupolitiikan harjoittaminen on elinehto.
Implementing sound, sustainable charging policies is therefore absolutely necessary, and they must be acceptable to the population.
FinnishMonille meistä meri on elinehto.
FinnishRiisi on nimittäin monien italialaisten maanviljelijöiden elinehto etenkin Novaran, Vercellin, Pavian ja Milanon maakunnissa.
In Italy, particularly in the provinces of Novara, Vercelli, Pavia and Milan, rice is the basic source of income of a great many farmers.
FinnishMeri on Galician elinehto.
FinnishMutta ne ovat myös elinehto ihmisten elinkeinoille. Mikäli kalavaroja käytetään häikäilemättömästi hyväksi, ne ehtyvät, ja niiden mukana katoavat myös nämä elinkeinot.
There is also an urgent need to ensure the survival of human activities that will disappear if our waters are brutally exploited and depleted.
FinnishSyrjäisille merentakaisille maille, joihin myös Suomi kuuluu, lyhyen matkan merenkulku on suoranainen elinehto, aivan kuten Paasilinna tuossa äsken todisti.
For remote countries across the seas, and that includes Finland, short sea shipping is an absolutely vital necessity, just as Mr Paasilinna there just said.
FinnishSekä Cluj'n (Kolozsvár) yliopiston että unkarilaisyhteisön elinehto on itsemääräämisoikeus, kuten Etelä-Tirolin ja Katalonian esimerkitkin osoittavat.
Autonomy is needed in the life of the University of Cluj/Kolozsvár and in that of the Hungarian community as well, as the examples of South Tirol and Catalonia also demonstrate.
FinnishKirkko ei ole aikoihin ruokkinut kansan sormellaosoittelevaa moralismia; homman hoitaa tietynlainen lehdistö, koska synti, häpäisy ja tuomitseminen on sen elinehto.
The Church has not spoon-fed morals to the people for a long time. This has been the work of a certain kind of press, because sin, defamation, and condemnation are what it thrives on.