finn-angol fordítás erre a szóra: ajava

FI

"ajava" angol fordítás

EN

FI ajava
volume_up
{melléknév}

ajava
Kokonsa ja strategisen sijaintinsa ansiosta siitä voisi tulla eteenpäin ajava voima, joka lähentää koko aluetta.
Given its size and strategic position, it could become a driving force that brings the region closer together.
Autoa ajava tarvitsee ajokortin tiellä liikkuakseen, mutta jos hän aiheuttaa onnettomuuden, hän joutuu ehdottomasti siitä vastuuseen.
A car driver needs a driving licence to use the roads, but if the car driver causes an accident, he or she is most definitely liable.
Me kannatamme täysmittaista yhdentymistä, sillä tämä tavoite on uudistuksia ja politiikan muuttamista tärkeissä kysymyksissä eteenpäin ajava voima.
We support full integration, considering that this objective must constitute a driving force for reform and policy change on important issues.

Példamondatok a(z) "ajava" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSe ei ole keskittämistä ajava sopimus, ja sen vastustajat tietenkin tietävät sen.
It is not a centralising treaty and the critics, of course, know that.
FinnishEnnemminkin tässä on kyse siitä, että omaa etuaan ajava poliittinen eliitti keskustelee keskenään.
What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves.
FinnishUseiden vuosien ajan tämä parlamentti on ollut asioita eteenpäin ajava parlamentti.
The European Parliament has for many years been an inciting agent because it has not had its own powers.
FinnishMuuten siitä tulee pelkkä omaa etuaan ajava byrokratian mylly, jolla ei ole todellista vaikutusvaltaa.
Otherwise, it will degenerate into a self-serving paper mill, incapable of real influence.
FinnishUskonnonvapautta ajava kansalaisjärjestö First Step Forum vierailee Turkissa lähiviikkoina.
The First Step Forum, an NGO committed to religious freedom, will be visiting Turkey in the next few weeks.
FinnishTekstissä pitäisi lukea: kaivosteollisuuden avoimuutta ajava hanke (Extractive Industries Transparency Initiative).
It should say in the text: Extractive Industries Transparency Initiative.
FinnishÄlkäämme salliko sitä, että niistä tulee Amerikan audiovisuaalisen alan etuja ajava eurooppalainen Troijan hevonen.
Let us not allow them to become the Trojan Horses of American audiovisual interests in Europe.
FinnishSekä Euroopan toimielimistä että jäsenvaltioista puuttuu naistyöläisten etuja ajava politiikka.
In all areas, European institution policy is no more favourable to the interests of working women than Member State policy.
FinnishLaajentuminen on ollut tämän prosessin keskeinen eteenpäin ajava voima, ja se muuttaa yhä tänään Kaakkois-Eurooppaa.
Enlargement has been a key driver of this process and it continues to transform south-eastern Europe today.
FinnishEnsimmäisten valittujen joukossa oli naisten oikeuksia ajava Malalai Joya, josta tulee yksi 62:sta parlamentin naisedustajasta.
On the list, one of the first names to be announced as elected was the women’s rights activist Malalai Joya.
FinnishNiillä malmijunilla, jotka kulkevat Pohjois-Ruotsista Pohjois-Norjaan, yksi raja yli ajava veturinkuljettaja.
The ore trains which travel from northern Sweden to northern Norway have just the one driver to take the train across the border.
FinnishOlen iloinen siitä, että ystävyyttä ajava henkilöstönne on ottanut asiakseen elvyttää vuoropuhelun G20- ja G90-maiden kanssa.
I am glad that you have taken up your pilgrim’s staff to revive the dialogue with the countries of the G20 and G90.
FinnishOn selvää, että Meda-Euro-Välimeri-ohjelman keskeisimpänä instrumenttina on koko EU:n etuja ajava ohjelma.
It is obvious that the main instrument of the MEDA-Euro Mediterranean programme is a programme of tremendous benefit to the whole of the EU.
FinnishNaisten oikeuksia ajava 26-vuotias aktivisti, Shiva Nazar Ahari, tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen sekä 74 ruoskaniskuun samasta rikoksesta.
The 26-year-old women's rights activist, Shiva Nazar Ahari, has been sentenced to four years in prison and 74 lashes for the same crime.
FinnishNäin ollen on aiheellista kysyä, mitä intressejä tšetšeeniterroristeilla on etnis-uskonnollisten motiivien lisäksi ja mikä on heitä eteenpäin ajava voima.
It is fair to ask, therefore, what interests, apart from ethno-religious motives, lie behind Chechen terrorism and what drives them on.
FinnishTasa-arvoista kohtelua ja syrjimisen kieltämistä ajava yhteensovittaminen on välttämätöntä, jotta työntekijöiden vapaata liikkuvuutta voitaisiin helpottaa.
What is required is a coordinated approach in terms of similar procedures and precautions against discrimination, in order to facilitate the free movement of workers.
FinnishVenäjän olisi osoitettava nykyistä enemmän kunnioitusta, jos sen kumppanina energiatoimitukseen liittyvissä kysymyksissä olisi kaikkien 25 jäsenvaltion etuja ajava Euroopan komissio.
With the European Commission as the energy supply partner representing the interests of all 25 Member States, Russia would have to show more respect.
FinnishYmpäristöpolitiikka yleensä ja etenkin ilmastopolitiikka on myös teknologista innovointia eteenpäin ajava voima ja saattaa luoda uusia kasvunäkymiä yrityksillemme.
Environmental policy in general, and climate policy in particular, are also a driver of technological innovation and may generate new growth prospects for our companies.
FinnishTämä viime päivinä käynnistetty taloudellista supervaltiota ajava kampanja tekee pian sekä Kreikasta että kaikista Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta protektoraatteja.
The campaign for an economic superstate launched in recent days is liable to turn not only Greece but all the 27 Member States of the European Union into protectorates.
FinnishKuten kuolemanrangaistuksen poistamista ajava liike Tire as Mãos de Caim kertoo, Iran on maa, jossa pannaan täytäntöön eniten teloituksia henkeä kohti.
As reported by the movement which fights for the abolition of the death penalty, Tire as Mãos de Caim, Iran is the country with the highest number of executions per capita in the world.