finn-angol fordítás erre a szóra: aineet

FI

"aineet" angol fordítás

FI aineet
volume_up
{főnév}

aineet (és: varat, ydin, aine, materia)
Positiivinen luettelo tarkoittaa, että kaikki luetteloon kuulumattomat aineet ovat tosiasiassa kiellettyjä.
A positive list means that any substance that does not feature on this list is, essentially, banned.
Nämä aineet ovat karsinogeenisia, mutageenisiä ja lisääntymistoksisia.
These are substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction.
Hyvä jäsen Holm, REACH-asetus kattaa nyt kaikki mainitsemanne aineet.
All the substances which you referred to, Mr Holm, are now governed by REACH.

Példamondatok a(z) "aineet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishOtetaan teollisuudesta pelkästään yksi esimerkki, joustavan vaahdon raaka-aineet.
Just take one example from one industry, the raw materials for flexible foam.
Finnish- (PL) Arvoisa puhemies, torjunta-aineet ovat vahingollisia ympäristölle ja eläimille.
- (PL) Madam President, pesticides are harmful to the environment and to animals.
FinnishKukaan ei tiedä, mistä raaka-aineet ovat peräisin ja miten ne on hankittu.
Nobody knows where the raw materials come from and how they have been obtained.
FinnishEnsimmäisen ryhmän aineet on ehdotettu kiellettäviksi kaikenikäisiltä lapsilta.
It is proposed that there be a complete ban on the first group for children of all ages.
FinnishDirektiiviä on muutettava huomattavasti, ennen kuin nämä aineet vapautetaan.
A radical revision is urgently needed, before these materials are released.
FinnishTorjunta-aineet ovat itse asiassa olennaisia näiden luontotyyppien suojelussa.
Pesticides are actually essential if these habitats are to be preserved.
FinnishEnsinnäkin jotkin vaarallisimmat kemialliset torjunta-aineet kielletään.
First of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.
FinnishRaaka-aineet on jätettävä paikallisille tuottajille heidän jalostettavakseen.
We must leave raw materials so that local manufacturers can process them.
FinnishTorjunta-aineet ovat kalliita hyödykkeitä ja viljelijät käyttävät niitä vain tarvittaessa.
Pesticides are expensive commodities and farmers only use them where necessary.
FinnishLisäksi, kun kaasu puhdistetaan kunnolla, saastuttavat aineet poistetaan.
Moreover, by thoroughly scrubbing the gas, what are otherwise pollutants are removed.
FinnishUusiutuvat raaka-aineet ja uusiutuva energia voisivat muodostaa yhdistelmän perustan.
Renewable raw materials and renewable energy could also form the mainstays of this mix.
FinnishKolmanneksi: huumeiden käyttäjien pitää voida testata huumeiden sisältämät aineet ja määrät.
Thirdly, drugs users should be able to test drugs for their content and mixture.
FinnishNykyään heidän ainoat vientituotteensa ovat raaka-aineet ja sotilaalliset aseet.
Today their only exports are raw materials and military hardware.
FinnishTuotantopaikan merkintää koskeva ehdotus koskee paikkaa, josta raaka-aineet tulevat.
The proposal for a 'place of farming' label will indicate where the raw materials come from.
FinnishTorjunta-aineet aiheuttavat syöpää, mielisairauksia ja hedelmällisyysongelmia.
Pesticides cause cancer, mental illnesses and fertility problems.
FinnishRehun tuottajien on varmistettava, että heidän ostamansa raaka-aineet ovat turvallisia.
Feed operators must ensure that the raw materials they buy are safe.
FinnishJalostusprosessin aikana kaikki siirtogeeniset aineet on poistettu.
Through the refinement process, all transgenic material has been removed.
FinnishMoldova tuo kaikki raaka-aineet ulkomailta ja on erittäin riippuvainen energian tuonnista.
Moldova imports all its raw materials from abroad and is very dependent on energy imports.
FinnishNäiden testien on erotettava toisistaan oikea lääkitys ja suoritusta parantavat doping-aineet.
Such tests must distinguish between genuine medication and performance-enhancing drugs.
FinnishJoko me löydämme nopeasti hyvän sulatusta edistävän aineet tai meidän on nähtävä nälkää kauan.
Either we find a good digestive quickly or we will be obliged to starve for a long time.