dán-angol fordítás erre a szóra: oversætte

DA

"oversætte" angol fordítás

DA oversætte
volume_up
{ige}

1. általános

oversætte
Jeg siger det med anførselstegn, hvordan tolkene så vil oversætte anførselstegnene.
I put inverted commas around this, however the interpreters may translate these.
Klik på Oversæt for at oversætte siden, eller klik på Oversæt på din Toolbar.
Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.
Forpligtelsen til at oversætte anmodninger mellem myndigheder bør gøres mere fleksibel.
The obligation to translate requests for assistance between authorities must be made more flexible.
oversætte (és: fortolke, tyde)

2. IT

oversætte

Példamondatok a(z) "oversætte" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DanishFjern oversættelseslinjen uden at oversætte siden ved at klikke på Nej.
To dismiss the translation bar without translating the page, click Nope.
DanishJeg vil selv oversætte dette til walisisk, som jeg er nødt til her i Parlamentet på nuværende tidspunkt:
We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.
DanishFor det andet: Betydningen af at læse og oversætte er nu optaget ordentligt i programmet.
My second point is that the programme now takes full account of the importance of reading and translation.
DanishJeg ville være nødt til at oversætte på vej til mødesalen, fordi jeg ville have modtaget materialet samme dag.
I would have to do the translation on my way to the Chamber, having got the material the same day.
DanishNogle af Dem er måske klar over, at Julius Nyrere brugte sin fritid til at oversætte Shakespeare til swahili.
Some of you may be aware that Julius Nyrere spent his spare time translating Shakespeare into Swahili.
DanishFru parlamentsmedlem, denne sætning var så uforståelig selv på tysk, at jeg hellere vil oversætte den.
Mrs Spaak, this last sentence was so incomprehensible even in my own language that I should prefer to clarify it.
DanishDe europæiske borgere kan ikke undgå at forstå dette, hvis vi sørger for at oversætte vores jargon til deres dagligdagssprog.
It will in fact be a unique opportunity for the House to promote its political priorities.
DanishFor at sikre oversættelsesarbejdets kvalitet vil det være nødvendigt at oversætte fra mere end en tolkekabine.
This nevertheless requires special action and care; otherwise, the multicultural principle could become chaos.
DanishJeg ønsker dem og alle de europæiske fjernsynsstationer held og lykke med at oversætte forfatningens komplekse ordlyd til noget, som offentligheden kan kapere.
I believe that in presenting the Constitution, we should concentrate on the Charter of Fundamental Rights.
DanishKonsulentorganisationer over hele Europa har sat sig for at oversætte målsætningerne om det indre markeds virkeliggørelse i praksis.
Intermediate agencies established throughout Europe, undertook to put the objectives for the integration of the internal market into practice.
DanishHvis du ændrer dit foretrukne oversættelsessprog, husker Toolbar dine sprogindstillinger og bruger dem til at oversætte sider fremover.
If you change your preferredtranslation language, Toolbar will remember your language preferences and use them when translating pages in the future.
DanishVi mener, det er klogt at overlade det til medlemsstaterne at beslutte at oversætte oplysningerne, undtagen når det drejer sig om autodiagnostik.
It would seem to us wise to leave the decision regarding the translation of instructions to the Member States, except with regard to self-testing.
DanishDet betyder i praksis, at der stilles særlige krav til de " større " sproggrupper, f.eks. engelsk, fransk og tysk, som skal kunne oversætte fra flere kildesprog end de andre tolkegrupper.
That is why the administration should make a special effort to ensure that the posts are filled and the translation work flows smoothly right from the moment of accession.
DanishJeg vil i den forbindelse oversætte, hvad den tidligere forbundskansler Helmut Schmidt har skrevet i et brev til direktøren for Bundesbank, som er offentliggjort i» Le Monde«.
From this viewpoint, I must refer to a phrase recently penned by the former German Chancellor, Helmut Schmidt, in a letter to the Governor of the Bundesbank and published in Le Monde.
DanishMan må påminde ordføreren om, at Rådet netop havde pålagt Kommissionen opgaven at oversætte en politisk balance mellem de 15 medlemsstater til et konkret og bæredygtigt forslag.
We must remind the rapporteur that that was the task which the Council entrusted to the Commission: to transform the political equilibrium of the fifteen into a concrete and viable proposal.
DanishFor det første går der en rum tid med at oversætte og offentliggøre en beslutning, med at modtage observationer fra tredjemænd samt med at modtage medlemsstaternes svar på sådanne observationer.
Firstly, considerable time is needed for translation and publication of the decision, for third parties to submit observations and for the Member States to comment on these observations.
DanishHvis man forsøger at oversætte alt dette, for at svare på Deres spørgsmål, til følgende vendinger: Hvad skal der gøres, hvad skal være vores målsætning for 2004, er svaret ganske enkelt.
Please consider this: the very positive reactions to our reforms around the world will fade away as the gap between the adoption of these reforms and the progress of the WTO negotiations widens.