dán-angol fordítás erre a szóra: gennemskuelig

DA

"gennemskuelig" angol fordítás

DA gennemskuelig
volume_up
{melléknév}

gennemskuelig (és: gennemsigtig, transparent)
Herigennem bliver lovgivningen mere gennemskuelig og forudsigelig.
As a result the regulation will become more transparent and more predictable.
Ifølge vurderingsrapporten er udvælgelsesprocessen imidlertid langtfra gennemskuelig.
A transparent framework is required within which the delegations select the right projects.
Det er bedre, at denne afgørelse træffes af Parlamentet på en gennemskuelig måde.
It is better for the decision to be taken in a transparent way by Parliament.
gennemskuelig (és: håndgribelig, tydelig)

Példamondatok a(z) "gennemskuelig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DanishDer er med andre ord ingen klar og gennemskuelig oplysningspligt i så henseende.
In other words, in this matter, there will be no requirement to give honest and open information.
DanishMen alligevel har Centralbankens strategi hverken været særlig klar eller gennemskuelig.
Nonetheless, the Central Bank's strategy has not always been completely clear or highly legible.
DanishAt medtage en artikel i Schengen-konventionen ville derfor gøre hele processen mere gennemskuelig.
Some 15 million vehicles per year are presented for registration.
DanishVi ved, at mange borgere ønsker en gennemskuelig forfatning.
We know that many citizens want to see a clear constitution.
DanishAt kunne tilbyde europæerne en mere gennemskuelig og bedre fremtid er især et spørgsmål om politisk vilje.
An effort of political will is required to offer Europeans a more clearly defined and better future.
DanishOg det er vores målsætning, at det skal finde sted på en åben og gennemskuelig måde og ikke for lukkede døre.
Our aim is for it to conduct its business in the clear light of day rather than behind closed doors.
DanishHvis Rådet vedtager Parlamentets forslag, vil EU være et skridt nærmere en virkelig demokratisk og gennemskuelig politik.
That is why the Commission’ s initiative to integrate the EDF into the EU budget is right.
DanishKun på den måde kan finansoverførslen fra Kommissionen til de endelige støttemodtagere følges på en gennemskuelig måde.
Only in this way can we monitor the flow of funds from the Commission to final beneficiaries.
DanishFor det første foreslår han, at der vedtages et regelsæt, som gør mærkningen mere gennemskuelig og oprigtig.
Firstly, it proposes the adoption of a regulation improving the transparency and authenticity of quality marks.
DanishDerfor er vi så meget desto mere henvist til en gennemskuelig og forståelig brug af de finansielle midler.
We are therefore all the more dependent on financial resources being used transparently and in a way which people can understand.
DanishVi ønsker en garanti fra Kommissionens side for, at den dialog, den indgår i, vil blive afbalanceret og gennemskuelig.
We also believe that with new challenges at a European and global level this dialogue is becoming even more important.
DanishDet handler snarere om, at de skal have mulighed for at gøre det, hvis de ønsker det, og hvis de gør det på en gennemskuelig måde.
As it is at present framed, the obligatory part can have only one meaning, that these options are restricted.
DanishDialogen med kirkerne bør være gennemskuelig, hvilket flere medlemmer af Europa-Parlamentet har påpeget.
I would also remind you that this principle is strongly emphasised in the debate on Islam currently taking place in most Member States.
DanishDet er klart, at en tekst, som angår borgernes rettigheder og kompetencer, vil gøre Den Europæiske Union mere gennemskuelig.
Yes, a text which affects the rights and powers of the citizen helps the European Union to come across more clearly.
DanishNødhjælp og hjælp til genopbygningen må gives og bruges på en gennemskuelig og ansvarlig måde, og gældssystemerne må reformeres.
Resources should not come from existing budgets and from money that has been promised; there have to be new resources.
Danish- Den vil give fællesskabsfartøjerne gennemskuelig og styret adgang til Seychellernes fiskeressourcer.
I voted against this report because the Fisheries Agreements in practice merely export our own disastrous fisheries policy to the rest of the world.
DanishDen nuværende tjenestestruktur skal gøres mere fleksibel og gennemskuelig, bl.a. for at lette omrokering af ressourcer.
The current staffing structure has to be clarified and made more flexible, so as to facilitate the reallocation of funds, for example.
DanishVi ønsker, at fællesskabsmidlerne bliver brugt på en gennemskuelig måde, og at de bliver betroet til FN ' s agenturer i Irak.
We should like the Community’ s money to be spent transparently by entrusting it to the United Nations agencies operating in Iraq.
DanishVi ønsker, at Kommissionen også i committee procedures er meget gennemskuelig over for godstransittransportører.
We want the European Commission to maintain the utmost transparency vis-à-vis the platform on transit, not least as regards the committee procedures.
DanishFru formand, mine damer og herrer, efter min opfattelse er ordet " respekt " for Parlamentet ensbetydende med en loyal og gennemskuelig debat.
The agency will at this stage not carry out return operations itself, but only provide technical assistance to Member States.