dán-angol fordítás erre a szóra: fyre

DA

"fyre" angol fordítás

DA fyre
volume_up
{ige}

fyre (és: afskedige, opvarme, skyde)
Hvad det kan gøre, er at ansætte og fyre cheferne.
What it can do is hire and fire the bosses.
We cannot fire the whole Commission.
Han vil seriøst overveje at fyre en kommissær, hvis Parlamentet udtaler sin mistillid.
He will seriously consider firing Commissioners if Parliament expresses its lack of confidence in them.
Hvad det kan gøre, er at ansætte og fyre cheferne.
What it can do is hire and fire the bosses.
We cannot fire the whole Commission.
Et observationscenter kan ikke gøre det ud for en politiske vilje til at forhindre de store virksomheder i at fyre folk for at øge profitten.
A monitoring centre cannot replace the political will to prevent big business sacking workers to make bigger profits.
fyre (és: afskedige, plyndre)
Det ville ligeledes synes uforholdsmæssigt at fyre hele Kommissionen.
Equally, to sack the entire Commission would appear disproportionate.
Og så skal det være meget lettere at fyre uduelige og inkompetente medarbejdere.
It should also be much easier to sack inefficient and incompetent employees.
Derfor ønsker Nationernes Europa også at fyre Santers Kommission i dag.
That is why the Europe of Nations Group also wishes to sack Mr Santer's Commission today.

Példamondatok a(z) "fyre" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DanishDen flotte gestus med at fyre hele Kommissionen vil ikke føre til opnåelse af disse mål.
The grand gesture of sacking the entire Commission will not achieve these objectives.
DanishHan vil seriøst overveje at fyre en kommissær, hvis Parlamentet udtaler sin mistillid.
He will seriously consider firing Commissioners if Parliament expresses its lack of confidence in them.
DanishDer er i stedet behov for en ordentlig intern kontrol og bedre mulighed for at fyre folk.
Instead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
DanishDer er i stedet behov for en offentlig intern kontrol og en bedre mulighed for at fyre folk.
Instead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
DanishFyr den næste, der lyver, i stedet for at fyre whistleblowere.
Let us see who obtains what from the budget.
DanishI Irland gav nedskæringerne i de sociale udgifter penge til at fyre op under den økonomiske vækst.
A selective interpretation of Lisbon gave our countries ' financial planners an excuse to push profit, even where it was at the expense of people.
DanishDe har år efter år godkendt regnskaberne uden at blinke, så måske skulle vi overveje at fyre Rådet i næste omgang.
Year after year, they have approved the accounts without batting an eyelid, so perhaps we should consider sacking the Council next time round.
DanishEt observationscenter kan ikke gøre det ud for en politiske vilje til at forhindre de store virksomheder i at fyre folk for at øge profitten.
A monitoring centre cannot replace the political will to prevent big business sacking workers to make bigger profits.
DanishNår virksomheder, firmaer og myndigheder skal skære ned og fyre folk, er det som regel kvinderne, der opfordres til at forlade sit job.
When undertakings, firms and authorities decide to cut costs and jobs, it is usually women who are asked first to resign their job.
DanishJeg ville straks gå fra en udbudsorienteret økonomisk politik til en efterspørgselsorienteret økonomisk politik, så vi kan fyre op under forbruget.
I would immediately move from an offer-oriented economic policy to a demand-oriented economic policy in order to boost consumption.
DanishMed hensyn til arbejdspladser og tjenesteydelser kan disse områder virkelig fyre op under økonomierne i hele Europa i dag, idet turismen er et af vækstområderne.
In terms of jobs and services, these are areas which could really ignite economies throughout Europe at the moment, given that tourism is one of the growing areas.
DanishPå danske skibsværfter er man allerede begyndt at fyre medarbejdere med den begrundelse, at man ikke længere kan konkurrere med koreanernes massive statsstøtte.
In Danish shipyards, employees have already begun to be fired on the grounds that it is no longer possible to compete with the huge state subsidies paid by the Koreans.
DanishDen vil sikkert føre til en solid, men også modsætningsfyldt diskussion, og derfor vil jeg allerede nu gerne fyre lidt op under denne diskussion med et dobbelt spørgsmål.
I am sure it will provoke solid, but also controversial discussion, and so I would just like to take this opportunity to stimulate debate a little with a two-fold question.