dán-angol fordítás erre a szóra: flugt

DA

"flugt" angol fordítás

DA flugt
volume_up
{en}

flugt
volume_up
run {csak egyessz.}
Næsten 30 millioner børn er i øjeblikket på flugt for krig og vold.
Nearly 30 million are currently on the run from war and violence.
Hr. formand, hr. kommissær, i Darfur er millioner af mennesker på flugt.
Mr President, Commissioner, in Darfur, millions of people are on the run.
Tens of thousands of people are on the run.
flugt (és: flyrejse, flyvetur, flyvning)
Og beder om at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren ej heller på en Sabbat;
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Den ofte omtalte flugt fra medbestemmelse må ikke indtræffe.
We must prevent the frequently quoted flight from co-determination.
I punkt 12 kræver De så rigtigt ingen flugt fra medbestemmelse.
In paragraph 11 I am happy to see that you say there must be no flight from co-determination.
flugt (és: panik, stormløb)
flugt (és: forsvinden)
volume_up
flit {fn} [GB] [közny.]

Példamondatok a(z) "flugt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DanishDet skel er altafgørende for, hvilken situation vi bringer mennesker på flugt i.
This distinction crucially determines the situation into which we put refugees.
DanishDette er forklaringen på virksomhedernes flugt til de steder, hvor afkastet er størst.
This explains why companies relocate to where the return on capital is greatest.
DanishTværtimod, vi ønsker ikke, at mennesker, som er på flugt, skal behandles forskelligt.
Indeed, we do not want people who have fled from a country to be treated differently.
DanishSom en Spurv i Fart som en Svale i Flugt så rammer ej Banden mod sagesløs Mand.
As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come.
DanishMange hundrede mennesker er allerede myrdet og mange tusinde er på flugt.
Many hundreds of people have already been killed, thousands are fleeing.
DanishSygdommen er jo, at der er 20 millioner mennesker på flugt i verden.
The disease is, of course, the fact that there are 20 million refugees in the world.
DanishEt Menneske der tynges af Blodskyld er på Flugt til sin Grav; man hjælpe ham ikke.
A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.
DanishTusinder af civile er på flugt uden anerkendelse og uden rettigheder.
Thousands of civilians have fled, without recognition and without rights.
Danishthi du slår dem på Flugt med din Bue sigter du mod deres Ansigt.
Be thou exalted, LORD, in thine own strength: so will we sing and praise thy power.
Danishfor at iværksætte en lovlig anholdelse eller forhindre flugt fra lovlig frihedsberøvelse;
in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
DanishAsylansøgere er desparate mennesker, som i mange tilfælde er på flugt fra krig, vold og tortur.
Asylum seekers are desperate people escaping in many cases war, violence and torture.
DanishSå drog henved 3000 Mand af Folket derop; men de blev slået på Flugt af Ajjiterne
So there went up thither of the people about three thousand men: and they fled before the men of Ai.
Danishdu slog mine Fjender på Flugt mine Avindsmænd ryddede jeg af Vejen.
Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.
Danishdu slog mine Fjender på Flugt mine Avindsmænd rydded jeg af Vejen.
They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.
DanishJonas Kald og Flugt HERRENs Ord kom til Jonas Amittajs Søn således:
Now the word of the LORD came unto Jonah the son of Amittai, saying,
DanishDe var der, fordi de var blevet tortureret, de var blevet mishandlet, og de var på flugt.
They were there because they had been tortured, they had been mistreated and they were escaping.
DanishFarmerne fratages alt uden erstatning og tvinges på flugt.
Farmers are deprived of everything without any compensation and are forced to flee.
DanishKonflikten fra juni 1998 er igen tilbage, og borgerne er igen i vid udstrækning drevet på flugt.
The conflict of June 1998 has returned and people are once again fleeing in large numbers.
DanishDen fastlægger også visse minimumsrettigheder og betingelser for modtagelse af mennesker på flugt.
It also establishes certain minimum rights and conditions for the reception of refugees.
DanishDerfor kan det ikke udelukkes, at Milosevic har som mål at få kosovoalbanerne på flugt.
That is why it cannot be ruled out that one of Milosevic's aims is to get the Kosovo people to flee.

Más szótárak