CS

domácí {hímnem}

volume_up

Példamondatok a(z) "domácí" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

CzechJakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit.
After someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
CzechK počítači, v němž byla domácí skupina původně vytvořena, se musí někdo přihlásit.
Make sure someone logs on to the computer that initially created the homegroup.
Czech

~~~ Umožnění připojení ke vzdálené ploše z počítačů mimo domácí síť ~~~

~~~ Parental Controls ~~~

~~~

~~~ User Account Control ~~~

CzechPokud máte více počítačů, budete možná chtít vyzkoušet funkci Domácí skupina.
Якщо ви маєте кілька комп'ютерів, варто скористатися можливостями домашньої групи.
CzechJe možné, že máte operační systém Windows, který zabraňuje použití domácí skupiny.
You might have a Windows operating system that restricts your homegroup use.
Czech

~~~ Video: Sdílení souborů pomocí funkce Domácí skupina ~~~

~~~ ~~~

~~~ Windows Defender ~~~

~~~

~~~ Windows Firewall ~~~

~~~
CzechBudete potřebovat heslo domácí skupiny, které můžete získat od jakéhokoli jejího člena.
You'll need the homegroup password, which you can get from any homegroup member.
CzechDomácí skupina je skupina počítačů ve vaší síti, které mohou sdílet soubory a tiskárny.
A homegroup is a group of PCs on your network that can share files and printers.
CzechV domácí skupině můžou být jenom počítače s Windows 7, Windows 8 nebo Windows RT.
PCs must be running Windows 7, Windows 8, or Windows RT to participate in a homegroup.
CzechAno, do domácí skupiny budou náležet všechny uživatelské účty s výjimkou účtu Guest.
Yes, all user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
CzechSdílené knihovny mohou zobrazit pouze uživatelé, kteří náleží do domácí skupiny.
Only those people who belong to the homegroup can see shared libraries.
CzechDo domácí skupiny budou patřit všechny uživatelské účty s výjimkou účtu Guest.
All user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
CzechZde jsou některé pravděpodobné důvody, proč nemůžete tisknout z tiskárny v domácí skupině:
Here are some reasons why you might not be able to print to a homegroup printer:
CzechSdílení veřejné složky je ve výchozím nastavení vypnuté (kromě domácí skupiny).
Public folder sharing is turned off by default (except on a homegroup).
CzechZdá se nám, že paní Malmströmová bude vytvářet cosi jako domácí bezpečnostní službu.
It seems to us that Mrs Malmström will be creating a sort of homeland security office.
CzechAby tomu tak bylo, musejí si také všechny členské státy udělat své domácí úkoly.
For that to happen, all the Member States must also do their homework.
CzechUjistěte se, zda někdo domácí skupinu vytvořil, nebo ji můžete vytvořit sami.
Make sure that someone has created a homegroup, or you can create a homegroup yourself.
CzechNásledující postup proveďte v každém počítači, který chcete přidat do domácí skupiny:
Follow these steps on each computer that you want to add to the homegroup:
CzechSdílené knihovny a zařízení mohou prohlížet jen uživatelé, kteří patří do domácí skupiny.
Only those people who belong to the homegroup can see shared libraries and devices.
CzechA pak také potřebují heslo domácí skupiny, aby se k ní mohli připojit.
Then they need to have the homegroup password so that they can join the homegroup.