EN wicked
volume_up
{melléknév}

wicked
volume_up
ond {mn} (som vill andra människor illa)
But there's also wicked joy, you can rejoice in someone's suffering.
Men det finns också ond glädje, du kan glädja dig åt andras lidande.
The words ‘ social dumping’ are hissed like an evil incantation, denoting one more wicked stratagem from Brussels.
Social dumping, väser man fram, som en ond besvärjelse och ett exempel på nya onda påfund från Bryssel.
The words ‘social dumping’ are hissed like an evil incantation, denoting one more wicked stratagem from Brussels.
Social dumping, väser man fram, som en ond besvärjelse och ett exempel på nya onda påfund från Bryssel.
wicked (és: ace, magic)
volume_up
jättebra {mn} [szl]
wicked
volume_up
elak {mn} (som vill andra människor illa)
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
Jag är inte positivt inställd till Slobodan Milošević: han var en ondskefull och elak kommunist.
wicked (és: bad, nasty, naughty)
wicked
volume_up
ondskefull {mn} (som vill andra människor illa)
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
Jag är inte positivt inställd till Slobodan Milošević: han var en ondskefull och elak kommunist.
As Kant himself says, we cannot refuse the wicked man the respect that is his due as a man.
Som Kant själv säger får vi inte förvägra en ondskefull människa den respekt som tillkommer henne som människa.
They have suffered grievously over that time from countless evil and wicked acts by terrorists.
Under den här tiden har de lidit allvarligt av oräkneliga ondskefulla och gemena terroristattacker.
wicked (és: irritating, spiteful)
wicked
volume_up
syndig {mn} (som vill andra människor illa)
wicked
wicked (és: wretched)
wicked
volume_up
gudlös {mn} (som vill andra människor illa)
wicked
volume_up
skändlig {mn} (som vill andra människor illa)
wicked (és: roguish)
wicked

Szinonimák (angolul) a(z) wicked szóra:

wicked
wick
English

Példamondatok a(z) "wicked" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd this wicked world will slowly but surely become a place of cheerful harmony.
Och sakta men säkert blir denna hemska värld en lugn, harmonisk plats.
EnglishThey have suffered grievously over that time from countless evil and wicked acts by terrorists.
Under den här tiden har de lidit allvarligt av oräkneliga ondskefulla och gemena terroristattacker.
EnglishPublishing wicked comments or lies is certainly not a mark of goodwill in a political group.
Att publicera elaka kommentarer eller lögner är verkligen inget tecken på god vilja i en politisk grupp.
EnglishI have the impression, Mr President, that some wicked virus crept into the attendance list yesterday.
Herr ordförande, det verkar som om ett illasinnat virus listat sig in i gårdagens närvarolista.
EnglishMr Berthu, there is no wicked anonymous reviser.
Herr Berthu, det finns ingen anonym och illasinnad granskare.
EnglishIts wicked persona is not to be excused or ameliorated.
Dess onda väsen kan inte förlåtas eller förbättras.
EnglishAnd don't forget the Wicked Witch of the West Wing.
Och glöm inte den Galna Häxan av West Wing.
EnglishAll this was blamed on Brussels, on those wicked people in the European Commission, or in the European Parliament.
Allt detta skylldes på Bryssel, på de ondskefulla personerna i Europeiska kommissionen eller i Europaparlamentet.
EnglishThe wicked Lisbon constitution already forces an unelected President and Foreign Minister on us all.
Det orättfärdiga Lissabonfördraget håller redan på att tvinga på oss en ordförande och en utrikesminister som inte är folkvalda.
EnglishI've heard you had a wicked sense of...
Jag har hört att ni har ett stort sinne för...
EnglishWe have heard in the debate today that the Convention must be defended against something wicked that is called national self-interest.
Vi har under debatten i dag hört att konstitutionen måste försvaras mot något ont som kallas nationellt egenintresse.
EnglishAt present the dispossessed feel they have no stake in the future and that, under anybody's reasoning, is a wicked waste.
För närvarande känner de fattiga att de inte har något intresse för framtiden, och det är, håller alla med om, ett vansinnigt slöseri.
EnglishAt present the dispossessed feel they have no stake in the future and that, under anybody' s reasoning, is a wicked waste.
För närvarande känner de fattiga att de inte har något intresse för framtiden, och det är, håller alla med om, ett vansinnigt slöseri.
EnglishIt's wicked dark down there.
EnglishWicked, tricky, filth!
EnglishThat was totally wicked!
English   You wicked girl!
EnglishI do not know the names of any of the innocent Afghan victims of this wicked war, but I do know that it has nothing to do with British interests.
Jag kan inte namnen på några oskyldiga afghanska offer i detta orättfärdiga krig, men jag vet att det inte har något att göra med brittiska intressen.
EnglishAnd after Noah built his Ark, I believe he told Noah to warn the people that they must change all their wicked ways before he come upon them and destroy them.
Och då Noak byggt sin ark, tror jag han sa till Noak att varna folket att de måste upphöra med sin ondska innan han kommer och förgör dem.