angol-svéd fordítás erre a szóra: watchkeeping

EN

"watchkeeping" svéd fordítás

EN watchkeeping
volume_up
{főnév}

watchkeeping (és: guard, watch)
volume_up
vakthållning {hímn. és nőn.}
But watchkeeping is not of course the end of the story.
Tillåt mig att än en gång påpeka att vi naturligtvis inte nått vårt mål enbart genom vakthållning.
It was never intended that the directive should deal with watchkeeping conditions as such.
Det var aldrig meningen, att direktivet skulle beröra vakthållning som sådan.
I believe it is particularly important that watchkeeping requirements have been tightened up.
Jag tycker att det är av särskild vikt att man har skärpt reglerna för vakthållning.

Példamondatok a(z) "watchkeeping" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe second goal is to ensure compliance with Community requirements relating to training, certification and watchkeeping.
Trots att fiskbestånden minskar i vattnen kommer det alltid att finnas en efterfrågan på fisk.
EnglishIn this case, the Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Convention gets rid of European red tape.
I så fall blir STCW-konventionen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) av med EU:s byråkrati.
EnglishAmbiguity is evident in the cobbled-together text as to whether masters, as well as ordinary seafarers, are included in watch-keeping regulations.
Den ihoplappade texten är uppenbart motsägelsefull vad gäller huruvida befälhavare såväl som vanligt manskap omfattas av vakthållningsbestämmelserna.
EnglishIn this case, the Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Convention gets rid of European red tape.
Jag vill också tacka kommissionen och kommissionsledamoten för deras engagemang och åtagande i kampen mot bedrägerier i samband med certifikat som utfärdats till sjöfolk.
EnglishThe three amendments insisted upon by Mr Parodi have our support, in relation both to medical fitness and to watch-keeping conditions on the bridge, as well as the subject of restricted rest periods.
De tre ändringsförslagen som Parodi insisterar på har vårt stöd beträffande de medicinska hälsokraven, beträffande vakthållningen på bryggan och beträffande begränsningen av de årliga viloperioderna.