EN watches
volume_up
{ige}

1. "third pers. sing. simple present"

watches

Példamondatok a(z) "watches" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI think this film is one of the hardest watches of modern times, "The Road."
Jag tycker den här filmen är en av de svåraste filmupplevelserna i modern tid, "The Road".
EnglishThe sad answer to the question, 'Who watches the watchmen? ', is nobody.
Det trista svaret på frågan " Vem vaktar över väktarna själva " är: Ingen.
EnglishThe sad answer to the question, 'Who watches the watchmen?' , is nobody.
Det trista svaret på frågan "Vem vaktar över väktarna själva" är: Ingen.
EnglishI can't believe I'm taking advice from someone who watches cartoons.
Jag kan inte fatta att jag tar råd av någon som tittar på tecknat.
EnglishSo I felt like our cellphones and our fancy watches and our cameras had stopped us from dreaming.
Så jag kände att våra mobiler och våra stiliga klockor och våra kameror hade stoppat oss från att drömma.
EnglishHumanity watches 80 million hours of YouTube every day.
Mänskligheten tittar på YouTube 80 miljoner timmar varje dag.
EnglishWe need to remember that it does not matter how many watches we have, but how we spend our time.
Vi måste hålla i minnet att det inte spelar någon roll hur många klockor vi har, utan hur vi använder tiden.
EnglishThe international community often watches helplessly.
Det internationella samfundet står ofta maktlöst och ser på.
EnglishI mean.. the watches, and the car not working.
Jag menar.. att klockorna och bilen inte fungerar.
EnglishPay attention lad, your father still watches over you!
Var uppmärksam din far vakar över dig.
English My boyfriend really likes watches.
Min pojkvän tycker verkligen om klockor.
EnglishA Mayor watches over the entire city.
En borgmästare vakar över hela staden.
EnglishComputers, audio and video equipment, toys, fragrances, pharmaceutical products, clocks and watches, cars - absolutely everything is copied.
Dataprogram, audiovisuella produkter, leksaker, parfymer, läkemedel, klockor, bilar: allt, man kopierar allt.
EnglishThe average person, so Karin Junker tells me, watches 206 minutes' television a day and listens to the radio for 3.5 hours.
Karin Junker talade om för mig att genomsnittspersonen tittar på TV under 206 minuter per dag, och lyssnar 3,5 timmar på radio.
EnglishMy brother always watches out for me.
EnglishThe average person, so Karin Junker tells me, watches 206 minutes ' television a day and listens to the radio for 3.5 hours.
Karin Junker talade om för mig att genomsnittspersonen tittar på TV under 206 minuter per dag, och lyssnar 3,5 timmar på radio.
English'Who watches the watchmen? '
" Vem vaktar över väktarna själva? ".
English'Who watches the watchmen?'
"Vem vaktar över väktarna själva?".
EnglishThree watches, eight hours each.
English- (FR) Computers, audio and video equipment, toys, fragrances, pharmaceutical products, clocks and watches, cars - absolutely everything is copied.
. (FR) Dataprogram, audiovisuella produkter, leksaker, parfymer, läkemedel, klockor, bilar: allt, man kopierar allt.