angol-svéd fordítás erre a szóra: wager

EN

"wager" svéd fordítás

SV

EN wager
volume_up
{főnév}

wager (és: appeal, bet)
volume_up
vad {seml.}
A couple of months ago, you made wagers with an associate of mine.
För några månader sedan gjorde nu några vad med min kollega.
wager (és: ante, deposit, effort, input)
volume_up
insats {hímn. és nőn.}
The directives in question – and to be more specific the workplace directive – are now a huge wager which we, the European institutions, have against the national administrations.
Direktiven i fråga – och närmare bestämt arbetsplatsdirektivet – är nu en jättelik insats från oss, de europeiska institutionerna, gentemot de nationella förvaltningarna.

Szinonimák (angolul) a(z) wager szóra:

wager

Példamondatok a(z) "wager" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI would wager that their IQ is exactly the same as the average evolutionist.
Jag gissar att deras IQ är exakt samma som den genomsnittlige evolutionisten.
EnglishSo it is a European problem and the sustainability of pensions is the wager for the next generation.
Det är alltså ett europeiskt problem, och pensionssystemets hållbarhet är en ödesfråga för nästa generation.
EnglishWe believe that the European driving licence brings Europe very close to the citizens and is a wager we must not lose.
Vi anser att EU-körkortet för Europeiska unionen närmare sina medborgare och det är någonting vi inte har råd att missa.
EnglishI wager it would not.
Jag vill påstå att de inte skulle ha gjort det.
EnglishI'll take your wager!
EnglishItaly knows that it is not alone in venturing once more to wager on successful negotiation in order to move the situation forward.
Italien vet att det inte står ensamt när det gäller att än en gång anta utmaningen att genomföra en lyckad förhandling som ger ett positivt resultat, ett resultat som för utvecklingen framåt.
EnglishToday, you are at Europe's helm: you face another challenge, another wager which will be taken up by the Commission as it looks to the interests of all Member States.
I dag leder ni Europa. Ytterligare en utmaning, ytterligare en svår uppgift som er kommission kommer att ta itu med, med samtliga medlemsstaters bästa för ögonen.