angol-svéd fordítás erre a szóra: useless

EN

"useless" svéd fordítás

EN useless
volume_up
{melléknév}

useless (és: cheap, futile, nugatory, null)
Parliament is content with an innocuous and useless resolution.
Parlamentet nöjer sig med en intetsägande och värdelös resolution.
And the Barcelona process is useless unless we are consistent.
I det sammanhanget är Barcelonaprocessen värdelös om i inte är konsekventa.
We have already said here on more than one occasion that this Stability Pact is useless.
Vi har redan sagt här vid flera tillfällen att stabilitetspakten är värdelös.
This process is very efficient and produces energy from an otherwise useless by-product.
Denna process är mycket effektiv och producerar energi från en annars oanvändbar biprodukt.
It is therefore not operational and even useless.
Den är således verkningslös, t.o.m. oanvändbar.
The provision may well turn out to be useless.
Bestämmelsen kan mycket väl visa sig vara oanvändbar.
The Schengen Information System will only ever be a useless gadget as long as the dangerous Schengen agreements are in place.
Schengens informationssystem kommer aldrig att bli mer än en oduglig symbol så länge som de farliga Schengenöverenskommelserna gäller.
This would allow rejection of long, costly and useless proceedings detrimental to specific institutions or bodies.
Det skulle medge att sådana långdragna, kostnadskrävande och odugliga förfaranden som är skadliga för specifika institutioner eller organ avvisas.
useless (és: bad, profitless, bootless)
useless
This meant that the political framework of the old kingdoms, counties, dukedoms and domains which, until then, had structured societies were small and useless.
Ångmaskinens intåg medförde att de gamla kungadömena, grevskapen och feodalgodsen som hade strukturerat samhällena fram till dess, fick liten och obrukbar makt inom den politiska ramen.
Europe cannot withdraw into a useless dispute between those in favour of and those against biotechnology.
Europa kan inte stänga in sig i en fruktlös debatt om vem som är för och vem som är mot bioteknik.
useless
It is useless to try to put out the fire of racism with a glass of water while resigning ourselves to the fact that others are using flamethrowers to keep it alight.
Det är lönlöst att låtsas vilja släcka rasismens eldhärd med ett glas vatten om man samtidigt låter andra använda eldkastare för att hålla den vid liv.
useless

Példamondatok a(z) "useless" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishOn the other hand, it may weaken the Regulation's content, making it useless.
Det skulle däremot kunna försvaga förordningens innehåll och göra den meningslös.
EnglishGood resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.
Bra beslut är värdelösa försök om de kommer i konflikt med suveräna stater.
EnglishThat being said, it is not a useless exercise to point out some fundamental factors.
Mot bakgrund av det kan det vara lönt att nämna några grundläggande faktorer.
EnglishThe vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
Den stora majoriteten av EU:s medlemsstater vill avskaffa dessa meningslösa sanktioner.
EnglishRoughly translated, that means ‘useless laws weaken indispensable ones’.
Grovt översatt betyder det ”de onödiga lagarna försvagar de nödvändiga lagarna”.
EnglishThat is why the French delegation of the UEN Group voted against this useless text.
Därför har den franska delegationen i UEN-gruppen röstat emot denna meningslösa text.
EnglishRoughly translated, that means ‘ useless laws weaken indispensable ones’.
Grovt översatt betyder det ” de onödiga lagarna försvagar de nödvändiga lagarna ”.
EnglishOther filters do not filter enough, which effectively renders them useless.
Andra filter filtrerar inte tillräckligt mycket, vilket i praktiken gör dem värdelösa.
EnglishI think they are all as useless as each other, not to say counterproductive.
Enligt min uppfattning är samtliga lika meningslösa, för att inte säga kontraproduktiva.
EnglishClosing the stable door after the horse has bolted has always been a useless exercise.
Att kasta in jästen i ugnen när brödet är bakat har alltid visat sig vara meningslöst.
EnglishThe whole thing would then be not only useless but counterproductive.
Det vore inte bara till förfång för det hela, utan till och med kontraproduktivt.
EnglishThe rules will, however, be useless unless they are actually effective.
Förordningarna gör emellertid ingen nytta, om de inte är verkligt effektiva.
EnglishThese weapons are not only immoral, they are increasingly useless in military terms.
Dessa vapen är inte bara omoraliska, de är också alltmer oanvändbara ur militär synvinkel.
EnglishIn this respect, too, we must be careful not to create useless additional costs for farmers.
Också här måste man se till att inte skapa onödiga kostnader för jordbrukarna.
EnglishMany people believe this is totally useless, but I think they are wrong.
Många anser att det är fullständigt onödigt, men jag anser att de har fel.
EnglishWithout them, our commitments are only words and the legislation is useless.
Utan dem är våra åtaganden enbart ord och lagstiftningen är tandlös.
EnglishThe amount that we are asking for is no great mountain of useless expenditure.
De summor som vi begär är inte ett Himalaya med onödiga utgifter.
EnglishIt is useless to create different means if they are then used incorrectly.
Det är meningslöst att skapa olika system som sedan utnyttjas dåligt.
EnglishTheir fingerprints change so quickly that passports and recognition from them are useless.
Deras fingeravtryck ändras så snabbt att pass och identifiering genom dem är oanvändbara.