angol-svéd fordítás erre a szóra: usability

EN

"usability" svéd fordítás

EN usability
volume_up
{főnév}

1. általános

usability (és: use, usefulness, utility)
volume_up
användbarhet {hímn. és nőn.}
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
Produkternas kvalitet och användbarhet bör dock inte påverkas negativt i processen.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
Only then does it stop being a question of economic usability and start being about people having equal rights to shape their own lives.
Först då handlar det inte längre endast om ekonomisk användbarhet, utan om ett jämlikt sätt för människor att gestalta sina liv.

2. üzleti

usability (és: fitness for use)
volume_up
användbarhet {hímn. és nőn.}
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
Produkternas kvalitet och användbarhet bör dock inte påverkas negativt i processen.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
Only then does it stop being a question of economic usability and start being about people having equal rights to shape their own lives.
Först då handlar det inte längre endast om ekonomisk användbarhet, utan om ett jämlikt sätt för människor att gestalta sina liv.

Szinonimák (angolul) a(z) usability szóra:

usability
usable

Példamondatok a(z) "usability" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSustainability criteria have been defined and thus usability improved.
Hållbarhetskriterier har fastställts, vilket har ökat användbarheten.
EnglishSee how the high quality and usability of Jabra handsfree audio solutions can help increase your solution's ROI.
Se hur Jabras användbara och högkvalitativa handsfree-lösningar kan hjälpa dig öka din lösnings ROI.
EnglishLDP Centre is engaged in the project ENSURE (Enabling knowledge Sustainability Usability and Recovery for Economic value).
LDB-centrum deltar i projektet ENSURE (Enabling kNowledge Sustainability Usability and Recovery for Economic value).
EnglishThe Commission should present these analyses in annual reports and, in this way, we could of course improve the usability of the SOLVIT network.
Kommissionen bör lägga fram dessa analyser i årsrapporter, och på så sätt kan vi förbättra nyttan av Solvit-nätverket.
EnglishDuring a CDT business innovation project, key assets are created such as architectures, new technology, methods as well as analysis of needs, market and usability aspects.
Under ett CDT-projekt skapas till exempel ny arkitektur, ny teknologi och metoder och analyser av behov, marknaden och idéns användarbarhet.
EnglishI support the report, in particular the guarantees provided by car manufacturers as regards the ‘re-usability’, ‘recyclability’ and ‘recoverability’ of their cars.
Jag stöder betänkandet, särskilt de garantier som biltillverkarna har gett när det gäller återanvändning, materialåtervinning och återvinning av bilarna.
EnglishEnsuring long term usability for the spiraling amounts of data produced or controlled by organizations with commercial interests is quickly becoming a major problem.
Ensuring long term usability for the spiraling amounts of data produced or controlled by organizations with commercial interests is quickly becoming a major problem.
EnglishIn the interests of usability of the data collected, a single data base, available on-line and accessible to all the institutions, should be established as a matter of urgency.
För att de insamlade uppgifterna ska gå att använda bör det genast upprättas en enda databas som är tillgänglig online och är tillgänglig för alla institutioner.
EnglishThis has given rise to initiatives such as the one before us, aimed at reducing adverse effects by improving conditions for recyclability, re-usability and recoverability.
Just detta var kärnan i våra ändringsförslag: att genomföra socioekonomiska åtgärder som helt skulle kompensera för yrkesfiskarnas förlorade inkomster, så att fisket skulle kunna ha en framtid.