EN unwell
volume_up
{melléknév}

unwell (és: bad, seedy, poorly, off-colour)
unwell (és: feeble, flimsy, fragile, frail)
unwell (és: sick)

Példamondatok a(z) "unwell" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs the author is unwell, Question No 12 by Mr Bowis will be replied to in writing.
Eftersom frågeställaren är sjuk, kommer fråga nr 12 från Bowis att besvaras skriftligen.
EnglishIt is certainly causing some of us who frequent it to become unwell.
Den är säkert orsaken till att några av oss som besöker den ofta blir dåliga.
EnglishIt is certainly causing some of us who frequent it to become unwell.
Jag försäkrar er om att jag inte plågas på detta sätt någon annanstans.
EnglishHe was feeling unwell, and had to leave the ship under my command.
Han kände sig lite svag och tvingades lämna skeppet under mitt befäl
EnglishIt seems to me that the building itself is rather unwell.
Den är säkert orsaken till att några av oss som besöker den ofta blir dåliga.
EnglishFurthermore, he is unwell and has not received adequate medical treatment.
Han är sjuk och får ingen lämplig medicinsk behandling.
EnglishMr President, can I apologise on behalf of Mr Higgins, who is unwell this evening and cannot be here.
(EN) Herr talman! På Jim Higgins vägnar ber jag om ursäkt för att han inte kan närvara i kväll.
EnglishIt seems to me that the building itself is rather unwell.
Det förefaller mig som om byggnaden själv mår ganska dåligt.
EnglishHe has had to return home because his wife is unwell.
Han var tvungen att åka hem på grund av att hans fru är sjuk.
EnglishI am responding to this question on behalf of my colleague, Mr Kyprianou, who is unable to be here today, as he is unwell.
Kommissionen är övertygad om att detta kommer att leda till ett framgångsrikt resultat.
English. - Mr President, I am speaking tonight because my colleague, Mr Bufton, who would have addressed you, is unwell.
Herr talman! Jag talar i kväll för min kollega John Bufton som är sjuk och lägger fram följande för honom.
EnglishI am responding to this question on behalf of my colleague, Mr Kyprianou, who is unable to be here today, as he is unwell.
   . – Jag svarar på denna fråga på min kollega Markos Kyprianous vägnar, eftersom han är sjuk och inte kan närvara här i dag.
EnglishMr President, first and foremost, I must apologise on behalf of my colleague Mrs Echerer, who felt unwell and has gone to see the doctor.
Herr talman! Jag måste först och främst be om ursäkt för min kollega Echerer som mådde dåligt och begav sig av hemåt.
EnglishOn more than twenty of those occasions I have left with a cold and feeling quite unwell, sometimes even running a temperature.
Jag skulle vilja utnyttja detta tillfälle till att uppmana dem som ansvarar för skötseln av byggnaden att vidta lämpliga åtgärder.
EnglishOn more than twenty of those occasions I have left with a cold and feeling quite unwell, sometimes even running a temperature.
Vid mer än tjugo av dessa tillfällen har jag gått härifrån med en förkylning och känt mig ganska dålig, ibland till och med haft feber.
EnglishMr President, I rise to speak in place of Ruth Hieronymi, who actually should have been speaking, but is unfortunately unwell.
Herr talman, jag tar till orda i stället för Ruth Hieronymi, som egentligen skulle ha talat i detta sammanhang, men som tyvärr har insjuknat.
EnglishAre you feeling unwell?
EnglishSince he is unwell, a case of force majeure, we must of course simply reiterate the President's wishes for his speedy recovery.
Då det handlar om sjukdom, som är en omständighet som det inte går att påverka, skall vi naturligtvis helt enkelt översända den önskan om tillfriskande som talmannen uttryckt.
EnglishSince he is unwell, a case of force majeure, we must of course simply reiterate the President' s wishes for his speedy recovery.
Då det handlar om sjukdom, som är en omständighet som det inte går att påverka, skall vi naturligtvis helt enkelt översända den önskan om tillfriskande som talmannen uttryckt.
EnglishMr President, I would like to point out, in support of what you have said, firstly, that Mr Fischler had informed me that he was unwell and was therefore not able to be here with us today.
(ES) Herr talman! Jag skulle, precis som ni, för det första vilja säga att Fischler talat om för mig att han är ledsen att han inte kan vara här i dag med oss.